ב"ה
 
   Shabbat Candle Lighting Times
Candle Lighting Times
Amstelveen
Friday, October 9
Light Candles at: 6:42 pm
Shabbat, October 10
Shabbat Ends: 7:48 pm
Click Here for other dates or locations.
   
Find a Center Worldwide
More Options »
Upcoming Events
  Celebrate your Jewish Birthday  
Kids Zone

 Click op onderstaande poster

  Picture1.jpg

 

   
chabad.nl/Parasja
parsjat Ni'tsawiem - Rosj Hasjana - parsjat Wajeelech - Jom Kippoer - parsjat Ha'azienoe - Soekot - Sjeminie A'tsèrèt - Simchat ...
Parasja met Rabbijn Ing I. Vorst
Parasjat parsjat Ni'tsawiem - Rosj Hasjana - parsjat Wajeelech - Jom Kippoer - parsjat Ha'azienoe - Soekot - Sjeminie A'tsèrèt - ...
Wekelijkse Parasja gedachte
Parasja met Rabbijn Ing I Vorst

Parasjat parsjat Ni'tsawiem - Rosj Hasjana - parsjat Wajeelech - Jom Kippoer - parsjat Ha'azienoe ...
Shabbat Bereishit
The Peasants’ Journey
G‑d created many spiritual worlds filled with angels, who have a sophisticated ...
 
Hit the Road, Jack!
Parshah
Who Controls the Weather?
What is our responsibility toward the environment? To what lengths must we go to ...
 
TzimtzumBereishit in Depth
Your Questions
 
Multimedia
Life Lessons from Parshat Bereishit
Rabbi Gordon shares five inspirational lessons we derive from the Torah portion of ...
 
Lifestyle
Purple Cabbage & Apple Salad with Lemon Tahini Dressing
Get healthy after the holidays with this vibrant salad.
 
Constant Creation
Jewish News
Simchat Torah: The Joy of Dancing With, Reading and Learning From The Torah Anew
It’s human nature to prefer beginnings to ends. But each year, the Jewish people get ...
 
Two Men Killed, Woman and Baby Injured in Old City Jerusalem Stabbing AttackThousands at Jerusalem Funeral of Samaria Couple Murdered by Terrorists

Chabad.jpg