Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Ing. I Vorst - Vajelech

De Parasja met Rabbijn Ing. I Vorst - Vajelech

 Email

De Parasja met Rabbijn Ing. I Vorst 


 

 

 

HA'AZIENOE - SOEKOT - SJEMINIE A'TSÈRÈT - SIMCHAT TORA - SJABBAT BEREE'SJIET

 

'Druk, druk, druk!'

Inderdaad:

Sjabbat Ha'azienoe en daarna zondag, erèv=de dag vóór  

de twee Jomtov-dagen van het Soekot=Loofhuttenfeest.

Dan de vijf Chol Hamo'eed=Tussendagen, waaronder Sjabbat en Ho'sjana Rabba.

Tenslotte de twee dagen van het (ten)Slot(te)feest Sjeminie 'Atsèrèt, waarvan de tweede dag heel begrijpelijk de betekenisvolle naam Simchat Tora extra heeft gekregen.

Enkele dagen daarna is het weer Sjabbat.

Dus: 'Druk, druk, druk!'

 

Daarom deze keer geen nieuwe opname, maar een herhaling van vorig jaar:

 

*Reb Jankel de Koetsier. Iedereen hoort er bij!

*de meest eenvoudige manier om een talliet aan te doen

*de Sjofar-Baby

*the secret of good relationship

*hoe lezen wij de Tora?

*de Tora, het 'leev=hart' van het Joods Voortbestaan

*de sjofar van de broeders Weisfinger 

 

Met ook nu vanzelfsprekend weer de wensen voor

! ! ! S J A B B A T   S J A L O M  -  C H A G   S A M E E 'A C H  -  N O G    V E E L   J A R E N ! ! !

 

 

 

2015


2014

 


2013

 


2012

 


 Email
De Parasja met Rabbijn Ing. I. Vorst

Een wekelijkse video lezing met Rabbijn Ing. I Vorst.

 
Dagboek van een Opper-rabbijn

Dagelijkse realiteit en verbinding naar het verleden.