Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Ing. I Vorst -Eekev

De Parasja met Rabbijn Ing. I Vorst -Eekev

 Email

  De Parasja met Rabbijn Ing. I Vorst

Eekev


Zingt u mee: Kakatoev, we'achalta wesawata oeweerachta et Hasjeem Ellokècha.

Maar laten wij tijdens het zingen tegelijkertijd ons bewust worden van het G.dsWonder van de spijsvertering.

Rabbijn Vorst citeert uit het kostelijke - leuke term hier - boek De mooie Voedselmachine/ De Charme van de Darmen. Wauw!

Aansluitend komt de beracha 'A'sjèr ja'tsar' ter sprake - blz. 4 in de Dasberg-sidoer - de dankzegging na het gebruik van het toilet. Een stukje bewustwording waar wij veel te nonchalant mee omgaan als wij de beracha niet uitspreken.

Thuis en in sjoel zou de tekst van A'sjèr ja'tsar bij/buiten/niet binnen het toilet moeten worden opgehangen. Doen!

Deze Sjabbat, 23 menacheem-av, is de eerste jaartijddag van Professor Dr. Daniel Meijers. Wat Daan z.l. voor Joods Nederland heeft betekend, probeert rabbijn Vorst onder woorden te brengen. Zeer de moeite waard!

Tenslotte wordt u zoals gebruikelijk toegewenst een SJABBAT  SJALOM !

 

2015


2014

 


2013

 


2012

 


 Email
De Parasja met Rabbijn Ing. I. Vorst

Een wekelijkse video lezing met Rabbijn Ing. I Vorst.

 
Dagboek van een Opper-rabbijn

Dagelijkse realiteit en verbinding naar het verleden.