Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Vorst

De Parasja met Rabbijn Vorst

 Email

WAJEE’SJEV

 

Elf sterren. Als aanduiding van zijn elf broers. Maar er zijn méér dan elf sterren. Miljarden. En

daarvan kunnen wij een groot aantal gewoon, deels met het blote oog, deels met telescopen enz.

zien.

Gewoon? U hoort een deel van een wetenschappelijk artikel, dat door de astronoom dr. Jaron Kurk -

eens madriech van Tikwatenoe - op verzoek van rabbijn Vorst is vertaald. Grote wetenschappers

worden geciteerd, concluderend dat er een ‘Hemelse Designer’ is. Letterlijk een eyeopener!

*Vorige week werd u ‘met het oog op 5 december…’ gevraagd er naar te streven een Goed Heilig

Man/Vrouw te zijn. Maar: gelooft u werkelijk nog in de GoedHeiligMan? Oftewel, is het mogelijk een

goed, heilig man/vrouw te zijn, resp. te worden?

Een antwoord: deze donderdag - 7 december – is het 19 kisleev. Dat is de dag dat Rabbi Sjne’oer

Zalman van Liadi, de eerste CHaBaD-Rebbe, uit gevangenschap werd vrijgelaten. Hij schreef o.a. het

boek, de Chassidische bestseller, Tanya. In dat boek krijgt u antwoord op de boven gestelde vraag.

Hoort u wat u spiritueel gesproken volgens de Ba’al Hatanya kunt bereiken. Blijf dus luisteren.

*Chanoeka. Waarom Ganzenbord spelen? Hiddoer Mitswa, de mitswa op z’n mooist. Wijsheid, maar

niet als die van een uil. Chanoeka dus.

*Ahawat Jisraeel, Liefde en Zorg voor de ander. Ook op stoffelijk gebied. Vandaar, behalve de

wensen S J A B B A T S J A L O M en C H A G C H A N O E K A S

A M EE A C H ook de rabbinaal, vorstelijke raad: ‘Soefganiejot, de traditionele oliebollen, smul er

van. Maar: let op uw lijn!’

Met G.ds hulp volgende week opnieuw informatie over de SjabbatSidra !

Parasjat Wajishlach

 

Hoe gaat dat aflopen?...

Na zoveel jaren zullen Ja’akov en Esav elkaar weer ontmoeten!

Het wordt ons in de sidra van deze Sjabbat uitvoerig verteld. That’s the end?

Nee. Het is de nog steeds voort-durende strijd tussen ‘Spiritueel’ en ‘Materieel’; het gevecht van de Jee’tsèr Hara-neiging naar het ‘Negatieve’ tegen de Jee’tsèr Tov-neiging naar het ‘Positieve’.

In een toespraak tot een barmitswa-jongen ging rabbijn Vorst onlangs uitvoerig op dit onderwerp in. Eindigend met een blije ontknoping, daarbij citerend uit een van de meest succesvol geschreven klassiekers van na-oorlogs Joods Nederland.

In de sidra Wajisj’lach wordt een grafsteen opgericht. Een ma’tseewa. Met een waardige, lieve tekst erop aangebracht.

‘Prachtig,’ zegt de Lubavitcher Rebbe. ‘Maar de móóiste ma’tseewa om de nagedachtenis van een overledene te eren is een levende ma’tseewa: Joods levende kinderen en verdere generaties.’

Aandacht voor 19 Kisleev deze week, Rosj Ha’sjana van het Chassidoet. Opnieuw wordt begonnen met het leren en bestuderen van de Chassisische bestseller Tanya. Het boek dat ons leert hoe te worden –deze week actueel geformuleerd – een Goed Heilig Man, een Goed Heilig Vrouw…

Succes er mee. En aansluitend wordt u toegewenst een

     C H A S S I D I S C H   S J A N A   T O W A   en   een   S J A B B A T   S J A L O M   O E M E W O R A C H

Parasjat Wajee'tsee

 

*Vergissen is menselijk. Dat overkwam rabbijn Vorst vorige week. Nu schenkt hij wel aandacht aan de bedoelde mizmor-psalm die bij het 111e ‘levensjaar’ van zijn moeder z.l. hoort.

*Pas 14 jaar later arriveert Aartsvader Ja’akov in Charan. Waar was hij intussen gebleven? En waarom?

Bij het antwoord op deze vraag wordt terloops verwezen naar de schitterende 6-delige cursus ‘Integer Leven’ van het Jewish Lern Institute, in verschillende kehillot-gemeenten gegeven door jonge Nederlandse rabbijnen. Zeer de moeite waard!

*Tora leren. Da’s genieten. En dus maken wij elke ochtend een beracha-dankzegging vooraf. U hoort nog enkele bijbehorende details.

*Wat doe je als een baby G.d bewaar uit de wieg is gevallen? De Rebbe geeft een opmerkelijk antwoord.

*De maand Kisleev wordt Chodesj Ha-Ge’oela genoemd, Maand van Verlossing. U hoort de reden waarom, gevolgd door een toepasselijke wens en uiteraard een

                                         S J A B B A T   S J A L OM   O E M E W O R A C H

Toldot

Chayé Sara


*Waren alle 127 levensjaren van aartsmoeder Sara goed?

Dat zou je toch niet zeggen na alles wat wij de afgelopen Sjabbatot over haar in de Tora hebben gelezen. Toch maakt de Tora-verklaarder Rasjie deze opmerking.

De legendarische Rabbi Zoesja van Anipoli geeft op bovenstaande vraag antwoord. Opmerkelijk als wij weten wie deze Rabbi Zoesja was.

*Riwka/Rebekka: ‘Ik geef u te drinken en ook uw kamelen.’

‘Dit meisje zal een geschikte vrouw voor Jitschak/Izak zijn,’ begrijpt Elie’ezer, knecht van aartsvader Avraham. Op grond waarvan begreep hij dat?

Rabbijn Vorst raakt  - deze vraag beantwoordend - in extase wanneer hij u het G.dsWonder vertelt dat een kameel een gewichtsverlies van een kwart van zijn gewicht - na zes tot acht dagen zonder eten of drinken - binnen enkele minuten teniet doet door het drinken van meer dan 100 liter water!

Tien kamelen had Elie’ezer bij zich. 10x100 liter water putten. Ongevraagd! Dat was Riwka, onze tweede aartsmoeder.

*Zeventig jaar geleden werd op 25 chesjwan een babyboy geboren. Rabbijn Vorst wenst heel terecht de jubilaris, diens vrouw, kinderen en kleinkinderen van harte mazzeltov! Luistert u maar mee.

*Traditioneel  wederom wordt u toegewenst een  S J A B B A T   S J A L O M   O E M E W O R A CH ! ! !

Parasjat Vajeera

 

*Wilt u een complete Sjabbat-ochtenddienst meemaken in Nepal? Het Nepalnetelige probleem is

intussen opgelost. Ongelooflijk wonderlijk!

*Hebt u ook al zolang willen weten waarom er altijd bij een briet-miela - besnijdenis - een stoel voor

de profeet Elieja wordt neergezet? Het wordt u uitgelegd.

*In de praktijk van het Joodse leven gaat rechts bijna altijd voor. Blijkbaar belangrijker. Waarom zit

ons hart dan niet ook aan de rechterkant?

Deze vraag werd door de Lubavitcher Rebbe gesteld. En beantwoord.

*Waarom kon Rabbi Zalman Meltzer, leraar van Rabbi Aryeh Levin – de Tsaddiek van Jeroesjalajiem

- de slaap niet vatten? Aangrijpend en inspirerend!

Met nog meer de-moeitewaard- gedachten wenst rabbijn Vorst u traditioneel een sfeervolle, vredige

en gezegende Sjabbat.

S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H

 

Lech Lecha


Lech – ga. Lecha – naar jezelf; naar je diepere zelf.

Wat betekent deze opdracht aan de stamvader van het Joodse volk? Een opdracht, waarmee ook de andere volkeren zullen worden gezegend?

Rabbijn Vorst probeert in korte bewoordingen uit te leggen wat het begrip Jeesj mee’Ajin – Iets uit Niets betekent. Jee’tsèr Tov, Jee’tsèr Hara’; u hoort er meer over. Ook de formulering van Einstein z.l. wordt weer geciteerd: ‘G.d is – minstens – de n+1e dimensie’.

Hoe bereik je je diepere zelf? O.a door middel van het doorvoeld uitspreken van de tefilla – het gebed. Wrang vraagt rabbijn Vorst zich af waarom het sneldawwenen/snelbidden niet in het Olympisch programma is opgenomen. En tevens het sprintnummer snelkaddiesjen…

Deze vrijdag is het 7 Chesjwan. Een bijzondere datum op de Joodse kalender. Zorg voor de ander, houd rekening met de ander; daar heeft deze dag mee te maken. Blijf dus luisteren.

De kracht van de zegen geeft G.d aan Avraham. Een toepasselijke tekst wordt u voorgelezen. En de wekelijkse zegen volgt logischerwijze:

 S J A B B A T   S J A L O M   O E M E W O R A C H - E E N S J A B B A T V A N V R E D E E N Z E G E N

Noach


JOM KIPPOER t/m SJABBAT BEREESJIET

 

Geen Jom Kippoer zonder Rosj Hasjana vooraf. U hoort vertellen over drie wondergeboortes. Met aansluitend een antwoord op de vraag waarom het Joodse jaar met de zesde dag van de Schepping correspondeert en niet – wat toch logischer zou zijn - met de eerste.

‘Om mij is de wereld geschapen!’ Is dan niet wat onbescheiden van rabbijn Vorst? Zijn antwoord luidt dat u aan hetzelfde euvel lijdt…

Deze eerste woensdag van het nieuwe Joodse jaar is all over the world opnieuw de Siejoem HaRambam gehouden. Al luisterend neemt ook u daaraan deel.

Na de Rosj Hasjana en Jom Kippoer experience willen wij onze afhankelijkheid van Hasjem lijfelijk voelen. Aandacht dus voor de voorschriften van de Soeka-Loofhut en de Loelav-VierPlantenBundel. En al deze in stoffelijke handelingen uitgedrukte spirituele ervaringen leiden tot de uitbundige vreugde van Sjeminie-A’tsèrèt en Simchat Tora, de twee SlotFeestDagen. Klaar om met Sjabbat Beree’sjiet geestelijk opgeladen opgelaten het gewone aardse leven tegemoet te treden.

Een mysterieuze Witte Hand verscheen in 1973. Het gebeurde in het noorden van Israel tijdens de Jom Kippoer Oorlog. Rabbijn Vorst vertelt erover en vraagt G.d - namens ons allemaal - opnieuw reddend op te treden. Hij verwoordt zijn en uw grote zorg om het morele verval van de ‘moderne’ mensenmaatschappij. Om te voorkomen dat onze wereld moreel te gronde gaat. Zie het laainen op de ochtend van Jom Kippoer…

Vrolijke vorstelijke wensen ten slotte:

                 EEN GEMAKKELIJK VASTEN! GEZONDE AANBIJT! CHAG SAMEEACH! SJABBAT SJALOM!

      Graag tot de volgende keer t.g.v. Sjabbat Par’sjat Noach op Rosj Chodesj 1 Chesjwan/21 oktober

 

Nitsawiem - Wajelech en Rosj hasjana


Even een opmerking vooraf: de drie vorige PORSCHE-PARSCHE video’s werden buiten opgenomen. Deze laatste video van het Joodse jaar had rabbijn Vorst graag zittend in zijn Porsche willen laten opnemen. Heel begrijpelijk. Maar rabbijn Vorst is niet in het bezit van - en zit dus niet in - een auto van dit merk. Hij somt de merken op van auto’s waar hij wel de bezitter van heeft mogen zijn, verklarende: ‘aangeschaft - ik wil geen namen noemen - bij een dealer met wie ik wegloop!’

Ni’tsawiem betekent stevig staan. Wajeelèch betekent gaan. Er wordt ons een belangrijke les geleerd voor de laatste dagen van het jaar 5777 en voor het komende jaar 5778. Geestelijk stevig in je schoenen staan en je verder spiritueel ontwikkelen.

Jaar-sjana. Geschreven met de letters sjien-noen-hee. Met respektievelijk de getalwaarden 300-50-5. Samen 355.

Heel opmerkelijk! Want het Joodse (maan)jaar heeft 355 dagen!

Opmerkelijk? Ergens niet, legt rabbijn Vorst uit. Want de wereld is door het ‘woord’ van G.d tot stand gebracht; woorden bestaan uit letters en letters hebben een waarde, al naar gelang hun volgorde in het Hebreeuwse Aleph Beth. Dus.

U hoort andere voorbeelden en aansluitend een bij Rosj Hasjana passende tekst. Over Oerknal en Schepping.

Nieuwjaarswensen. Betekenisvol uitgedrukt in namen van vruchten en spijzen, gegeten op de eerste avond van het nieuwe jaar. Moge het nieuwe jaar - 355 – een vreugdevol jaar zijn; vreugdevol=besimcha: beth-sien-mem-chet-hee, samen 355!

Het wordt u toegewenst door rabbijn Vorst, in het Hebreeuws geschreven met de letters pee/fee-waav-reesj-samech-tet, samen (u raadt het al)…355!

Inderdaad, moge het komende jaar een gezegend jaar zijn in stoffelijke-materiele zin en in geestelijke-spirituele zin! Voor u, de uwen, het Joodse volk en de hele wereldbevolking! Dat de Masjieach moge komen, met sjofargeluid aangekondigd!

U hoort een voorproefje…

SJANA TOWA OEMETOEKA en een SJABBAT SJALOM gewenst!

Kie Tavo


Bikoeriem, de eerste vruchten, brengend naar het Beeth Hamikdasj in de tijd van de Tempel. G.d daarvoor dankend. Daarover o.a. spreekt de Sidra van deze Sjabbat.

Maar ook voor de dagelijkse ‘eerstelingen’ danken wij G.d. Bij en na het weer wakker worden ’s morgens elke dag. U hoort enkele voorbeelden, waarvan een met een verkrampt kijkende rabbijn Vorst.

‘Goed Jomtov!’

Hè, deze Sjabbat ‘Goed Jomtov’ gewenst?

Inderdaad. Sommigen hebben deze gewoonte. Omdat het deze Sjabbat de geboortedatum van de Ba’al Sjem Tov is. En tevens van de eerste CHaBaD-Lubavitcher Rebbe, Rabbi Sjne’oer Zalman van Liadi, ook bekend als de ‘Alter Rebbe’, en de ‘Ba’al HaTanya’.

Hasj’gacha Peratith-G.ddelijke Voorzienigheid. Nog onlangs in Barcelona. En een blaadje dat van een boom neerdwarrelt. Begrijpelijk? Soms wel, soms niet. Soms gedeeltelijk. Blijf luisteren.

CHaBaD staat voor Chochma – Biena – Da’at. U wordt kort uitgelegd wat deze begrippen inhouden.

Waarom stond Rabbi Yoseph Yitzchak Schneersohn, de zesde Lubavitcher Rebbe - ondanks dat hij lichamelijk zo zwaar gehandicapt was - plotseling op bij het zingen van een bepaalde Chassidische melodie?

Rabbijn Vorst beantwoordt deze vraag. En geeft u de mogelijkheid deze melodie te beluisteren:

NIGUN 3 TENUOS http://www.chabad.org/861887

Chaj – 18 – Elloel is de eerste dag van de 12 resterende dagen vóór Rosj Hasjana. Elke dag staat ter overdenking en herstel voor een van de 12 maanden van het aflopende jaar. Rabbijn Vorst wenst u – en zichzelf – succes met dit herstelprogramma. En wenst u tevens:

      S J A B B A T   S J A L O M   -   G O E D   J O M T O V   -   S J A N A   T O W A   O E M E T O E K A

KIE TEE’TSEE (11 elloel/2 sept.)


Wij zijn er bijna!

D.w.z. aan het einde van het Joodse jaar. Maar tevens wat betreft de opsomming van de 613 ge- en verboden van G.ds Tora.

Een groot aantal daarvan worden in de sidra van deze Sjabbat genoemd. O.a. voorschriften die de wel of niet toegestane man-vrouw relaties betreffen.

U hoort rabbijn Vorst een brief behandelen, die de Rebbe aan een van zijn Chassidiem schreef. De Rebbe benadrukt in die brief het grote belang van Sjelom Bajiet-Huiselijke Vrede tussen man en vrouw. Altijd al; maar vooral op vrijdag - Èrev Sjabbat Kodesj - moet de man extra coulant zijn  tegenover zijn echtgenote.

Letterlijk. Maar de Rebbe verrast ons bovendien met een diepgaande, originele toegift! Hoor en geef het door!

Moeder tot kind: ‘Er komen gasten! Wil je alsjeblieft je kamer opruimen!!!’

Het is een uitleg in het kader van ‘Mèlèg Basadè – de Koning in het Veld’ zoals de maand Elloel wordt gekenmerkt.

(Is het daarom dat de video van deze week buiten is opgenomen? ‘Vorst in het veld’?...)

Juist nu wij enthousiast bezig zijn geestelijk schoon schip te maken, komt aan het eind van de sidra Amaleek om de hoek kijken. Het was te verwachten.

Maar wij laten ons niet afkoelen. Gesymboliseerd door de vorm van de sjofar: vanuit een kleine, smalle opening de oneindigheid zoekende tekie’a-sjewariem-teroe’a-tekie’a-sjofartonen!

U wordt toegewenst:   S J A B B A T   S J A L OM   en   S J A NA   T O W A   O E M E T O E K A

Re'eh Shoftim


Het leven bestaat – vooral/deels – uit herhalingen. Zo zal ook dít Joodse jaar ten slotte eindigen en zal met Rosj Hasjana een nieuw Joods jaar beginnen. Een herhaling dus. Met de maand Elloel ter overdenking van dit alles vooraf. Zoals in de ivriet letters waarmee de naam van deze maand wordt gespeld, wordt aangeduid. Daarover later. U hoort hoe de eerste zin van de sidra Re’ee op verschillende manieren kan worden begrepen. Eén daarvan: ‘Re’ee – zien, inzien, begrijpen. Dat geef Ik jullie’. Zeer de moeite waard. Even gaat in dit verband de aandacht naar het bij rabbijn Vorst in een ronde viskom logerend visje. Met de vraag of dit ‘Re’ee - zien’ ook op dit visje van toepassing is. Charles Darwin, Richard Dawkins en Ronald Meester komen even om de hoek kijken. Wat betreft ons stoffelijk zien-vermogen verwijst rabbijn Vorst naar de beracha-dankspreuk Pokee’ach iv’riem, waarmee wij iedere dag Hasjem danken voor dit meervoudige G.dsWonder: dat wij kunnen zien en het vermogen bezitten de waargenomen beelden in onze hersenen bewust te worden. Een link wordt daarbij gelegd met het begin van de sidra Sjofetiem: ‘Rechters en agenten zal je aanstellen in je poorten’. Waarmee namelijk tevens de ‘poorten’ van ogen, oren, neus en mond worden bedoeld. Een prachtige gedachte; heel toepasselijk als huiswerk voor de maand Elloel. ‘ELLOEL = Anie Ledodie Wedodie Lie = Ik en mijn Geliefde; mijn Geliefde en mij.’ Een verwijzing naar het dawwenen, het uitspreken van onze gebeden. Doe dat zoals je dat tegen je geliefde doet: met aandacht, innig, ingetogen. Niet afraffelend. En al sta je ook samen met anderen in sjoel/de synagoge, het is jóúw gesprek met G.d! In sjoel. Aansluitend hoort u wat een naar Den Helder verhuisde moslima vertelde aan de toenmalige krijgsmachtsrabbijn drs. Wim van Dijk. Even sprakeloos verwerken! Wel héél, héél verhelderend! Luister naar dit bijzondere gebeuren. Vind erin inspiratie voor de maand Elloel, op weg naar een Sjana Towa OeMetoeka, een Goed en Gezegend nieuw Joods Jaar. Met als startpunt een ! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! !

Eekev

Nog steeds is Mosje aan het woord. Nog enkele weken – na op de 1e dag van de 11e maand met zijn afscheidsrede te zijn begonnen – en dan zal de grootste van alle profeten op 7 Adar door G.d worden teruggenomen.
‘Ma Hasjem Ellokècha sjo’eel mee’immach - wat verlangt Hasjem, jouw G.d, van jou?’
Het is één vraag die Mosje ons ieder jaar weer in deze sidra van de week stelt. Eén vraag, met meer dan één antwoord. Een van de antwoorden luidt niet vragend, maar bevestigend: ‘Ma – Wat. Dát is wat Hasjem van ons verwacht.’
Niet duidelijk? Blijf dan luisteren…
Voor de 4e keer wordt in de Tora het voorschrift van de Tefillien-Gebedsriemen genoemd. Iedere doordeweekse ochtend gelegd. In sjoel. Of thuis. Ook op reis. Waar dan ook.
Maar wist u dat zelfs in Auschwitz Tefillien werden gelegd?! Luister naar wat Elie Wiesel daarover vertelt. Ongelooflijk! En tegelijkertijd, hoopt rabbijn Vorst, praktisch inspirerend!
20 av – de overlijdensdag van Rabbi Levi Yitzchak Schneersohn, vader van de Rebbe - valt dit jaar op Sjabbat.
Rabbijn Vorst vertelt hoe ruim 50 jaar geleden, toen 20 av ook op Sjabbat viel, de Rebbe als chazzan in de dienst voorging. Hij herinnert zich de schitterende melodie die de Rebbe op een van de gebeden zong. ‘Pe’eer wegawod noteniem lisj’mo – Pracht en eer verlenen zij aan Zijn Naam.’ Ontroerend!
Zoals gebruikelijk besluit rabbijn Vorst met alle goeds te wensen, inclusief een
! ! ! S J A B B AT S J A L OM ! ! !

Ve'etchanan


De 3 Droefenis-Weken zijn voorbij. Nu zijn de 7 Opwaarts-Weken naar Rosj Hasjana begonnen!
In de sidra van deze Sjabbat worden eerst nog teksten gelezen van mogelijke ballingschap – helaas later werkelijkheid geworden – en daarna volgen verplichtende, maar tegelijkertijd blij makende teksten van de Asèrèt Ha’di’brot - de Tien G.ddelijke Uitspraken - en de parasja van Sjema over de Eenheid van Hasjem en de logische consequenties daarvan.
Anochie Hasjem Ellokècha – IK, G.d, ben jouw G.d. Met deze woorden, nu door Mosje herhaald, openbaart G.d Zich op de berg Sinaj.
Rabbijn Vorst doet een poging uit te leggen wat G.d met deze ‘kennismakende woorden’ de mensheid laat weten. Zeer de moeite waard.
Drie keer gaf de Rebbe een vader van een zieke zoon hetzelfde advies: ‘Laat de tefillien-gebedsriemen van je zoon controleren’. Uw reactie: ‘Ongelooflijk! Hoe kon de Rebbe dat weten?!’
Een S J A B B A T S J A L O M wordt u toegewenst en een verdere fijne, gezonde vakantie!
Rij ook volgende keer weer mee in de PORSCHE-PARSCHE-PARASJA van DE WEEK 

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.