Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Vorst

De Parasja met Rabbijn Vorst

 Email

Eekev

Nog steeds is Mosje aan het woord. Nog enkele weken – na op de 1e dag van de 11e maand met zijn afscheidsrede te zijn begonnen – en dan zal de grootste van alle profeten op 7 Adar door G.d worden teruggenomen.
‘Ma Hasjem Ellokècha sjo’eel mee’immach - wat verlangt Hasjem, jouw G.d, van jou?’
Het is één vraag die Mosje ons ieder jaar weer in deze sidra van de week stelt. Eén vraag, met meer dan één antwoord. Een van de antwoorden luidt niet vragend, maar bevestigend: ‘Ma – Wat. Dát is wat Hasjem van ons verwacht.’
Niet duidelijk? Blijf dan luisteren…
Voor de 4e keer wordt in de Tora het voorschrift van de Tefillien-Gebedsriemen genoemd. Iedere doordeweekse ochtend gelegd. In sjoel. Of thuis. Ook op reis. Waar dan ook.
Maar wist u dat zelfs in Auschwitz Tefillien werden gelegd?! Luister naar wat Elie Wiesel daarover vertelt. Ongelooflijk! En tegelijkertijd, hoopt rabbijn Vorst, praktisch inspirerend!
20 av – de overlijdensdag van Rabbi Levi Yitzchak Schneersohn, vader van de Rebbe - valt dit jaar op Sjabbat.
Rabbijn Vorst vertelt hoe ruim 50 jaar geleden, toen 20 av ook op Sjabbat viel, de Rebbe als chazzan in de dienst voorging. Hij herinnert zich de schitterende melodie die de Rebbe op een van de gebeden zong. ‘Pe’eer wegawod noteniem lisj’mo – Pracht en eer verlenen zij aan Zijn Naam.’ Ontroerend!
Zoals gebruikelijk besluit rabbijn Vorst met alle goeds te wensen, inclusief een
! ! ! S J A B B AT S J A L OM ! ! !

Ve'etchanan


De 3 Droefenis-Weken zijn voorbij. Nu zijn de 7 Opwaarts-Weken naar Rosj Hasjana begonnen!
In de sidra van deze Sjabbat worden eerst nog teksten gelezen van mogelijke ballingschap – helaas later werkelijkheid geworden – en daarna volgen verplichtende, maar tegelijkertijd blij makende teksten van de Asèrèt Ha’di’brot - de Tien G.ddelijke Uitspraken - en de parasja van Sjema over de Eenheid van Hasjem en de logische consequenties daarvan.
Anochie Hasjem Ellokècha – IK, G.d, ben jouw G.d. Met deze woorden, nu door Mosje herhaald, openbaart G.d Zich op de berg Sinaj.
Rabbijn Vorst doet een poging uit te leggen wat G.d met deze ‘kennismakende woorden’ de mensheid laat weten. Zeer de moeite waard.
Drie keer gaf de Rebbe een vader van een zieke zoon hetzelfde advies: ‘Laat de tefillien-gebedsriemen van je zoon controleren’. Uw reactie: ‘Ongelooflijk! Hoe kon de Rebbe dat weten?!’
Een S J A B B A T S J A L O M wordt u toegewenst en een verdere fijne, gezonde vakantie!
Rij ook volgende keer weer mee in de PORSCHE-PARSCHE-PARASJA van DE WEEK 

Devarim

Parasjat Dewariem (5777) from Mendel Levine on Vimeo.

Dewariem, de eerste sidra van het gelijknamige vijfde boek van de Tora (Deuteronomium). Altijd gelezen op de meest droevige Sjabbat – zover je droevig mag zijn op een Sjabbatdag – van het jaar. Maar opmerkelijk: het boek Dewariem – en daarmee de hele Tora – wordt uitgelezen juist tijdens de meest vreugdevolle sjoeldienst van het jaar:op Simchat Tora – Vreugde der Wet! Positief gericht dus! Op naar het licht aan het eind van de tunnel! Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Op 1 augustus zal het immers Tisj’a Be’av zijn; de dag die herinnert aan de verwoesting van zowel de eerste als van de tweede Tempel in Jeroesjalajiem. Een dag die in kienot-klaagzangen herinnert aan talloze vervolgingen in onze lange Joodse geschiedenis. Een dag waarop ook twee hartverscheurende klaagzangen worden uitgesproken betreffende de Shoa-Holocaust. Hoe daar mee om te gaan?! Rabbijn Vorst vertelt u – opnieuw; hij deed dat al eerder – over de Poolse Jood die alles in de oorlog had verloren. Vrouw, kinderen, familie, vriendenkring. Én zijn geloof in G.d. Rabbijn Vorst vertelt over het gesprek dat deze man met zijn vroegere Rebbe had; met Rabbi Avraham Mordechai Alter, de Gerrer Rebbe, die ook in de oorlog zijn vrouw en kinderen had verloren. En tevens het merendeel van zijn 250.000 volgelingen. Aangrijpend; indringend wat de Gerrer Rebbe zijn bezoeker zei. Blijf dus luisteren. Een vraag: waar op de Tempelberg heeft het Beth-Hamikdasj, de Tempel, eens gestaan? En dus: waar op de Tempelberg zal Hasjem eens de derde Tempel neer zetten? Rabbijn Vorst citeert enkele meningen daarover. En hij spreekt de wens uit dat wij - het Joodse volk en de hele wereldbevolking – spoedig, bimheera wejameenoe, het juiste antwoord op deze vraag zullen mogen aanschouwen! Een S J A B B A T S J A L O M wordt u toegewenst. En - mocht de Masjieach nog niet vóór Tisj’a be’av/1 augustus zijn gekomen, dan wordt u ook toegewenst een makkelijk vasten en een gezonde aanbijt!

Matot-Masee


Parasjat Balak


Choekat


JOM HAVOETBAL was het deze zondag. Rabbijn Vorst laat u zijn shirt zien. Met zijn bijzondere rugnummer. Meegespeeld heeft hij niet. Hij had het immers veel te druk met het laten leggen van Tefillien. U hoort een bij Jom Havoetbal toepasselijke tekst uit rabbinale boek JOODS OUD EN NIEUW (blz. 137/8). En u ziet een foto van generaal Arik Sharon mét... tefillien. In 1967 gelegd bij de Kotel! En nu dan de parasja van de week. Beginnend met een 'displaced' tekst over de Rode Koe. Uitleg volgt. Aan- en ingrijpend. Aansluitend staat rabbijn Vorst stil bij een bijzonder gebeuren precies 70 jaar geleden. Opnieuw aan- en ingrijpend! Aan de hand daarvan zal duidelijk worden waarom u besluitend tweemaal Sjabbat Sjalom wordt gewenst: ! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! ! ! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! !

Korach


Wij zijn nog steeds in de woestijn van eens en in de woestijn van het aardse leven. Problemen van allerlei aard dus. Deze week in de sidra de opstand tegen het leiderschap en de visie van Mosje. - Komt nog steeds voor. - Met tenslotte de erkenning: 'Mosje emmet wetorato emmet - Mosje is de man van de waarheid en zijn Tora-visie geeft G.ds waarheid weer.' In iedere generatie is er een 'Mosje', laat de Zohar ons weten. Indachtig deze uitspraak vertelt rabbijn Vorst een bijzondere geschiedenis over een vroegere 'Mosje': Rabbi Mordechaj van Nadborne op een treinstation in Hongarije. En wat betreft een 'Mosje' van onze generatie hoort u a.h.w. de Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Schneerson, voorspellend spreken. Dit verzekert hij - enkele dagen vóór het uitbreken van wat later de (slechts) Zesdaagse Oorlog blijkt te zijn: 'Ik heb duizenden enig kinderen in Israel. En als ik hen zeg daar te blijven, is dat omdat ik zeker ben dat hun niets zal gebeuren.' En voor een publiek van duizenden aanwezigen verklaart hij op Lag Ba'omer 1967 in het openbaar: 'Niet slaapt noch sluimert de Beschermer van Israel. Israel bevindt zich niet in groot gevaar! Israel staat voor een grote overwinning. Deze maand zal met G.ds hulp een maand zijn van grote uitingen van liefde van G.d voor Zijn volk! Het moge duidelijk zijn dat wanneer de Schepper ons een geschenk geeft, wij dat moeten koesteren én behouden!' Aanstaande dinsdag, 3 tammoez/27 juni is de datumdag dat de aards-zichtbare aanwezigheid van deze Mosje van onze generatie eindigde. Rabbijn Vorst spreekt de wens uit dat de Rebbe in zijn onzichtbare aanwezigheid voor G.ds Troon zal bewerkstelligen, dat G.d Zijn toegezegde belofte gestand zal doen: dat wij eindelijk, eindelijk de Masjieach welkom kunnen heten! ! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! !

Sjelach lecha 5777


Wij zijn nog steeds in DE WOESTIJN VAN HET AARDSE LEVEN. Met zijn vele ups en downs. Ook deze keer weer aangeduid in de sidra van komende Sjabbat. Vorige week al stond rabbijn Vorst stil bij deze aanduiding. En velen willen in vervolg daarop weten hoe hij en zijn vrouw hun tragische verlies geprobeerd hebben te verwerken. Zij willen weten hoe het mogelijk is toch en desondanks in G.d te blijven geloven. U hoort weer voorgelezen teksten uit het boekje ‘Overpeinzingen’. Inderdaad, het zijn ernstige overpeinzingen. Maar tegelijkertijd worden het opbeurende, moedgevende overpeinzingen. Tot het zelfs ‘Over Pijn Zingen’ wordt! Maar toch… toch… oh G.d, spaar ons! Zegen ons, maar dan alleen met Uw zichtbare goedheid! Dat wenst rabbijn Vorst u deze week opnieuw: een voorspoedige reis door de vaak woeste woestijn van het aardse leven! ! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! !

BEHA’ALOTECHA 5777


‘Als je de neerot-lampen aansteekt.’ Woorden deze Sjabbat in het begin van de sidra. Welke neerot-lampen? De neerot-lampen van de zevenarmige kandelaar in het Misjkan, het Heiligdom in de woestijn. En later in de Tempel in Jeroesjalajiem. Maar ook andere neerot-lampen worden bedoeld. ‘Neer Hasjem nisjmat adam - de ziel van de mens is een neer-lamp van G.d.’ Ook zielen moeten zo nodig worden aangestoken. Of moeten feller gaan branden. Intenser licht verspreiden. Een vraag: is deze Tora-opdracht beperkt tot neerot-zielen in deze aardse wereld? Of kunnen wij in deze wereld neerot-zielen van gestorvenen in die andere wereld feller laten schijnen? Kunnen zij daar positieve invloed onzerzijds opvangen? Om persoonlijke redenen kiest rabbijn Vorst deze week er voor teksten te citeren uit zijn boekje ‘Over Pijn Zingen – Overpeinzingen na het verlies van een geliefde’. Concluderend met woorden van de Rebbe: ‘Wanneer wij de kracht opbrengen door te gaan met leven – en vooral wanneer dit geschiedt op de wijze zoals G.d dat van ons verlangt – verschaft dat de overledene, die dit alles waarneemt, een zeer bijzondere gelukervaring.’ Rabbijn Vorst wenst u aansluitend - verwijzend naar de Tora-tekst van deze week - een voorspoedige reis door de vaak woeste woestijn van het leven. Tevens wenst hij u SJABBAT SJALOM en - traditiegetrouw na Sjawoeot - EEN GEZONDE ZOMER !

PARSJAT BAMIDBAR - CHAG SJAWOE’OT - PARSJAT NASO

Hij geeft het toe: rabbijn Vorst - geboren Rotterdammer! - is die bewuste zondagavond na afloop niet op de Coolsingel geweest. Hij heeft geen duik genomen in de Hofpleinvijver. Wat hij wel begrepen heeft, is dat het Kuytschieten verder aan de vissen wordt overgelaten…
Toch, hij wenste die bewuste avond het jonge bruidspaar van die Lag Ba’omer dag betekenisvol toe: ‘Moge het Joodse huis dat jullie samen gaan bouwen, een Feyn Oord worden!’
Voetbal in plaats van religie? Rabbijn Vorst citeert het Algemeen Dagblad. Het vooruitzicht supporter van FC Utrecht te worden, lonkt hem niet. Wat een wereld…
Iedereen is te vergelijken met een woestijn. Met een berg daarin. Het is een gedachte die hoort bij de sidra van aanstaande Sjabbat - Bamidbar - die altijd kort voor Sjawoe’ot wordt gelezen. Met de sidra Naso ( NASA?) - ‘Verhef je!’ - daarna. Pas dus op voor slangen en schorpioenen!
En een daarbij passend citaat uit een kort geleden geschreven artikel:
‘Toegegeven. Het is niet altijd gemakkelijk de verleiding te weerstaan…Het streven moet zijn aan die G.dsVerwachting uiteindelijk te voldoen. Of anders geformuleerd: waar te maken wat G.d voor ogen stond toen Hij u op aarde geboren liet worden!’
U wordt succes gewenst in de Drie Voorbereidingsdagen – komende zondag, maandag, dinsdag – om met Sjawoe’ot – het Wekenfeest – opnieuw de Tora te ontvangen. Een spiritueel en tegelijk praktisch gebeuren in opwindende Tora/Tenach bewoordingen weergegeven. Luisteren graag!
! ! ! S J A B B A T S J A L O M en C H A G S A M E E ‘A C H ! ! !

Behar-Bechukotaj


‘Als jullie in Mijn voorschriften gaan.’ Vreemd woord gaan; hoe gaat men in voorschriften? De beroemde Tora-verklaarder Or HaChajiem geeft antwoord.

Een Chassidisch antwoord wordt gegeven op de vraag wat de Tora bedoelt met ‘Wanneer iemand zijn huis heilig verklaart’.

Aansluitend citeert rabbijn Vorst een interessante brief, waarin de Rebbe een overeenkomende gedachte als stimulans gaf aan een familie die naar een andere stad was verhuisd.

Wie was eigenlijk die Rabbi Akiwa, die - na het overlijden van al zijn 24000 leerlingen in de Omertijd - de kracht wist op te brengen opnieuw te beginnen? U krijgt o.a. een Bratslaver antwoord op deze – ook in onze generatie – indringende vraag.

Woensdag 28 iejar/24 mei is het Jom Jeroesjalajiem. Vijftig jaar geleden kwam de Kotel – na negentien eeuwen! - weer in Joodse handen. Emotioneel citeert rabbijn Vorst uit twee beroemde liederen; een van beide is het u allen bekende ‘Jeroesjalajiem sjel zahav’.

Dat u de inspiratie van de ‘ier hakodesj – heilige stad’ zult inademen wordt u toegewenst en tevens een SJABBAT SJALOM en alvast een gezegende maand Siewan, die op vrijdag 26 mei gaat beginnen. 

Émor - video over de parasja van Rabbijn Ing. I. Vorst


Wie wordt vooral gewaarschuwd G.ds Naam niet te ontheiligen? Misschien hoort u een onverwacht antwoord op deze vraag. 49 dagen duurt de tocht van de OmerTelganger. Dat 7x7=49 wist u al. Waarom het u desondanks wordt voorgerekend, wordt u verklaard. Ook het getal 48 komt aan de orde. Met een verwijzing naar het zesde hoofdstuk van Pirkee Awot, waar - op blz. 213/214 in de Dasberg-siddoer – 48 adviezen worden gegeven op welke wijze meer Tora-kennis te verkrijgen. Rabbijn Vorst heeft een dezer dagen – 13 iejar - jaartijd van zijn moeder, die in de dolende-dodende trein van Het Verloren Transport ( voor meer informatie zie internet) 72 jaar geleden aan haar verwondingen bezweek. Hij vertelt wat de schrijfster Clara Asscher-Pinkhof in haar boek ‘Sterrekinderen’ over zijn moeder schreef. Aangrijpend! 14 iejar is een speciale dag: Pesach Sjeenie, Dag van Herkansing. Uitleg volgt. Tevens met de vraag van de in Rotterdam geboren rabbijn of Feijenoord die herkansing aanstaande zondag gaat benutten… Hoe dan ook, deze zondag wordt een blije dag: Lag Ba’Omer. Dan bezoeken honderdduizenden mannen, vrouwen, kinderen het graf van Rabbi Sjim’on bar Jochai in het plaatsje Meeron in het noorden van Israel. Waarom? Uitleg volgt. Plus een hoopvolle gedachte door de Ba’al Sjem Tov gegeven. Alle reden dus om u een S J A B B A T S J A L O M te wensen en een Kabbalistisch inspirerende invulling van Lag Ba’omer!

ACHAREE MOT – KEDO’SJIEMLetterlijk betekenen deze woorden ACHAREE MOT – KEDO’SJIEM: ‘na de dood zijn zij heiligen’. Heel toepasselijk voor deze zwaar beladen week, verklaart rabbijn Vorst. Zoals: het toespreken van de bewoners van het bejaardenhuis Beth Shalom op maandag, Jom Hazikaron. En opnieuw op donderdag bij de Dodenherdenking. En helaas, helaas het overlijden en de begrafenis van een lieve jonge vrouw. Heel, heel emotioneel. En dan midden in de nacht van maandag op dinsdag naar Hilversum voor een radio-uitzending. NPO Radio 1 – Dit is de Dag / Dit is de Nacht. Een uitzending in verband met 4 en 5 mei. Maar er is toch ook licht aan het eind van de tunnel: ‘we’ahavta leree’acha kamocha – de ToraMitswa deze week in de sidra de ander lief te hebben, voor de ander zorgzaam te zijn. Zoals de Misjna-geleerde Hilleel verklaarde: ‘Zèhoe kol hatora koelà -dit voorschrift is de basis van het Jodendom!’ Ojf simches! En S J A B B A T S J A L O M ! ! ! ********************************************************************************** PS Rabbijn Vorst is - actueel - van mening: 4 mei moet de dag blijven waarop de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Deze oorlog was zo absurd dat geen enkele andere gebeurtenis daarmee kan worden vergeleken. 5 mei moet een echte Dag van Bevrijding worden. Een dag waarop men stil staat bij wat het betekent vrij te zijn. Juist dan kan men er pijnlijk diep van bewust worden dat zo veel medewereldburgers niet vrij zijn. Dan kan men aandacht geven en ontzetting voelen dat er elders in de wereld nog steeds oorlogen worden gevoerd. Dat er honger wordt geleden. Dat talloze vluchtelingen onder erbarmelijke toestanden leven. Geen kermis op die dag! Op 5 mei moet men aandacht schenken aan de commercieel begrijpelijke, maar moreel absoluut verwerpelijke en onverantwoordelijke levering van het meest moderne wapentuig aan bijvoorbeeld Afrikaanse landen! Daar waar miljoenen mensen, vooral kinderen, van de honger omkomen!!!!!!!!!!! Laat het Westen de Jesjaja-profetie verwerkelijken: ‘de zwaarden omsmeden tot ploegscharen’. Tenslotte: rabbijn Vorst zou graag willen dat ook het zesde couplet van het Wilhelmus bij de herdenkingen wordt gezongen: Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o G.d, mijn Heer! Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer! Dat ik toch vroom mag blijven, Uw dienaar te aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

Parsjat Tazrie'a-Me'tsora


Wat wensen ouders hun kinderen toe? Een heerlijk, gelukkig leven toch? Het Joodse volk werd bij de Uittocht uit Egypte geboren, verklaart de profeet Jechezkeel uit naam van Hasjem. En, werd het een heerlijk, gelukkig Joods volksbestaan? Bij zijn zeventigste verjaardag stelde de Rebbe deze vraag. Luister verder. Pesach – Zeman Cheeroeteenoe. Feest van Cheeroet-Vrijheid. En wat is de getalwaarde van ‘Cheeroet’? Geen 613, maar 614; een teveel. Hoe verwerkt rabbijn Vorst deze teleurstelling? David Friedman werd ingezworen als ambassadeur voor de Verenigde Staten in Israel. Waar was hij voorafgaand aan deze plechtigheid? U hoort een moedgevend antwoord. Na deze Sjabbat volgen bijzondere dagen: Jom Hazikkaron, Jom Ha’ats’maoet, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. De wekelijkse wensen sluiten daarbij aan. Beginnend met een !!! S J A B B A T S J A L OM O E M E W O R A C H !!!

PARASJA SJEMINIE


PARASJA SJEMINIE - de 1e Sjabbat na Pesach ( 22 april )

'Wajidom Aharon - en Aharon zweeg.' Hoe is het mogelijk?! Hoe bracht Aharon het op, hoe was hij in staat te zwijgen, nadat twee zoons plotseling levenloos neervielen?! Waarmee is zijn reactie nog méér bijzonder dan het legendarisch reageren van Rabbi Nachoem Iesj-Gam-Zoe? Rabbijn Vorst geeft citerend een mogelijk antwoord. Vanuit Egypte op weg naar de Sinai. Ieder jaar weer opnieuw. Van lichamelijke bevrijding uit slavernij naar spirituele Tora-vrijheid . Geholpen door adviezen van grote geestelijke leiders. Kortom: in deze weken lezen/leren/lernen wij de zes hoofdstukken van Pirkee Awot-Spreuken der Vaderen. Vanaf blz. 191 in de vertaalde sidoer van 'Dasberg'. Over Tora-leren gesproken; wat een schitterende uitleg in het vijfde hoofdstuk van Tanya: inhullende en omhullende zielseenheid met G.ds Wil en G.ds Wijsheid, a.h.w met G.d Zelf! Voor rabbijn Vorst was dit een openbaring. En werd het zijn leitmotiv. Komende week, 27 april, begint de maand iejar. U wordt daarom behalve een SJABBAT SJALOM tevens toegewenst een CHODESJ TOV OEMEWORACH, een gezegende nieuwe maand.

Neem de inspiratie mee van het net voorbije Pesach-BevrijdingsFeest! rij ook volgende week weer mee in de Porsche-Parsche van De Week!

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.