Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Vorst

De Parasja met Rabbijn Vorst

 Email

Choekat


JOM HAVOETBAL was het deze zondag. Rabbijn Vorst laat u zijn shirt zien. Met zijn bijzondere rugnummer. Meegespeeld heeft hij niet. Hij had het immers veel te druk met het laten leggen van Tefillien. U hoort een bij Jom Havoetbal toepasselijke tekst uit rabbinale boek JOODS OUD EN NIEUW (blz. 137/8). En u ziet een foto van generaal Arik Sharon mét... tefillien. In 1967 gelegd bij de Kotel! En nu dan de parasja van de week. Beginnend met een 'displaced' tekst over de Rode Koe. Uitleg volgt. Aan- en ingrijpend. Aansluitend staat rabbijn Vorst stil bij een bijzonder gebeuren precies 70 jaar geleden. Opnieuw aan- en ingrijpend! Aan de hand daarvan zal duidelijk worden waarom u besluitend tweemaal Sjabbat Sjalom wordt gewenst: ! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! ! ! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! !

Korach


Wij zijn nog steeds in de woestijn van eens en in de woestijn van het aardse leven. Problemen van allerlei aard dus. Deze week in de sidra de opstand tegen het leiderschap en de visie van Mosje. - Komt nog steeds voor. - Met tenslotte de erkenning: 'Mosje emmet wetorato emmet - Mosje is de man van de waarheid en zijn Tora-visie geeft G.ds waarheid weer.' In iedere generatie is er een 'Mosje', laat de Zohar ons weten. Indachtig deze uitspraak vertelt rabbijn Vorst een bijzondere geschiedenis over een vroegere 'Mosje': Rabbi Mordechaj van Nadborne op een treinstation in Hongarije. En wat betreft een 'Mosje' van onze generatie hoort u a.h.w. de Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Schneerson, voorspellend spreken. Dit verzekert hij - enkele dagen vóór het uitbreken van wat later de (slechts) Zesdaagse Oorlog blijkt te zijn: 'Ik heb duizenden enig kinderen in Israel. En als ik hen zeg daar te blijven, is dat omdat ik zeker ben dat hun niets zal gebeuren.' En voor een publiek van duizenden aanwezigen verklaart hij op Lag Ba'omer 1967 in het openbaar: 'Niet slaapt noch sluimert de Beschermer van Israel. Israel bevindt zich niet in groot gevaar! Israel staat voor een grote overwinning. Deze maand zal met G.ds hulp een maand zijn van grote uitingen van liefde van G.d voor Zijn volk! Het moge duidelijk zijn dat wanneer de Schepper ons een geschenk geeft, wij dat moeten koesteren én behouden!' Aanstaande dinsdag, 3 tammoez/27 juni is de datumdag dat de aards-zichtbare aanwezigheid van deze Mosje van onze generatie eindigde. Rabbijn Vorst spreekt de wens uit dat de Rebbe in zijn onzichtbare aanwezigheid voor G.ds Troon zal bewerkstelligen, dat G.d Zijn toegezegde belofte gestand zal doen: dat wij eindelijk, eindelijk de Masjieach welkom kunnen heten! ! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! !

Sjelach lecha 5777


Wij zijn nog steeds in DE WOESTIJN VAN HET AARDSE LEVEN. Met zijn vele ups en downs. Ook deze keer weer aangeduid in de sidra van komende Sjabbat. Vorige week al stond rabbijn Vorst stil bij deze aanduiding. En velen willen in vervolg daarop weten hoe hij en zijn vrouw hun tragische verlies geprobeerd hebben te verwerken. Zij willen weten hoe het mogelijk is toch en desondanks in G.d te blijven geloven. U hoort weer voorgelezen teksten uit het boekje ‘Overpeinzingen’. Inderdaad, het zijn ernstige overpeinzingen. Maar tegelijkertijd worden het opbeurende, moedgevende overpeinzingen. Tot het zelfs ‘Over Pijn Zingen’ wordt! Maar toch… toch… oh G.d, spaar ons! Zegen ons, maar dan alleen met Uw zichtbare goedheid! Dat wenst rabbijn Vorst u deze week opnieuw: een voorspoedige reis door de vaak woeste woestijn van het aardse leven! ! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! !

BEHA’ALOTECHA 5777


‘Als je de neerot-lampen aansteekt.’ Woorden deze Sjabbat in het begin van de sidra. Welke neerot-lampen? De neerot-lampen van de zevenarmige kandelaar in het Misjkan, het Heiligdom in de woestijn. En later in de Tempel in Jeroesjalajiem. Maar ook andere neerot-lampen worden bedoeld. ‘Neer Hasjem nisjmat adam - de ziel van de mens is een neer-lamp van G.d.’ Ook zielen moeten zo nodig worden aangestoken. Of moeten feller gaan branden. Intenser licht verspreiden. Een vraag: is deze Tora-opdracht beperkt tot neerot-zielen in deze aardse wereld? Of kunnen wij in deze wereld neerot-zielen van gestorvenen in die andere wereld feller laten schijnen? Kunnen zij daar positieve invloed onzerzijds opvangen? Om persoonlijke redenen kiest rabbijn Vorst deze week er voor teksten te citeren uit zijn boekje ‘Over Pijn Zingen – Overpeinzingen na het verlies van een geliefde’. Concluderend met woorden van de Rebbe: ‘Wanneer wij de kracht opbrengen door te gaan met leven – en vooral wanneer dit geschiedt op de wijze zoals G.d dat van ons verlangt – verschaft dat de overledene, die dit alles waarneemt, een zeer bijzondere gelukervaring.’ Rabbijn Vorst wenst u aansluitend - verwijzend naar de Tora-tekst van deze week - een voorspoedige reis door de vaak woeste woestijn van het leven. Tevens wenst hij u SJABBAT SJALOM en - traditiegetrouw na Sjawoeot - EEN GEZONDE ZOMER !

PARSJAT BAMIDBAR - CHAG SJAWOE’OT - PARSJAT NASO

Hij geeft het toe: rabbijn Vorst - geboren Rotterdammer! - is die bewuste zondagavond na afloop niet op de Coolsingel geweest. Hij heeft geen duik genomen in de Hofpleinvijver. Wat hij wel begrepen heeft, is dat het Kuytschieten verder aan de vissen wordt overgelaten…
Toch, hij wenste die bewuste avond het jonge bruidspaar van die Lag Ba’omer dag betekenisvol toe: ‘Moge het Joodse huis dat jullie samen gaan bouwen, een Feyn Oord worden!’
Voetbal in plaats van religie? Rabbijn Vorst citeert het Algemeen Dagblad. Het vooruitzicht supporter van FC Utrecht te worden, lonkt hem niet. Wat een wereld…
Iedereen is te vergelijken met een woestijn. Met een berg daarin. Het is een gedachte die hoort bij de sidra van aanstaande Sjabbat - Bamidbar - die altijd kort voor Sjawoe’ot wordt gelezen. Met de sidra Naso ( NASA?) - ‘Verhef je!’ - daarna. Pas dus op voor slangen en schorpioenen!
En een daarbij passend citaat uit een kort geleden geschreven artikel:
‘Toegegeven. Het is niet altijd gemakkelijk de verleiding te weerstaan…Het streven moet zijn aan die G.dsVerwachting uiteindelijk te voldoen. Of anders geformuleerd: waar te maken wat G.d voor ogen stond toen Hij u op aarde geboren liet worden!’
U wordt succes gewenst in de Drie Voorbereidingsdagen – komende zondag, maandag, dinsdag – om met Sjawoe’ot – het Wekenfeest – opnieuw de Tora te ontvangen. Een spiritueel en tegelijk praktisch gebeuren in opwindende Tora/Tenach bewoordingen weergegeven. Luisteren graag!
! ! ! S J A B B A T S J A L O M en C H A G S A M E E ‘A C H ! ! !

Behar-Bechukotaj


‘Als jullie in Mijn voorschriften gaan.’ Vreemd woord gaan; hoe gaat men in voorschriften? De beroemde Tora-verklaarder Or HaChajiem geeft antwoord.

Een Chassidisch antwoord wordt gegeven op de vraag wat de Tora bedoelt met ‘Wanneer iemand zijn huis heilig verklaart’.

Aansluitend citeert rabbijn Vorst een interessante brief, waarin de Rebbe een overeenkomende gedachte als stimulans gaf aan een familie die naar een andere stad was verhuisd.

Wie was eigenlijk die Rabbi Akiwa, die - na het overlijden van al zijn 24000 leerlingen in de Omertijd - de kracht wist op te brengen opnieuw te beginnen? U krijgt o.a. een Bratslaver antwoord op deze – ook in onze generatie – indringende vraag.

Woensdag 28 iejar/24 mei is het Jom Jeroesjalajiem. Vijftig jaar geleden kwam de Kotel – na negentien eeuwen! - weer in Joodse handen. Emotioneel citeert rabbijn Vorst uit twee beroemde liederen; een van beide is het u allen bekende ‘Jeroesjalajiem sjel zahav’.

Dat u de inspiratie van de ‘ier hakodesj – heilige stad’ zult inademen wordt u toegewenst en tevens een SJABBAT SJALOM en alvast een gezegende maand Siewan, die op vrijdag 26 mei gaat beginnen. 

Émor - video over de parasja van Rabbijn Ing. I. Vorst


Wie wordt vooral gewaarschuwd G.ds Naam niet te ontheiligen? Misschien hoort u een onverwacht antwoord op deze vraag. 49 dagen duurt de tocht van de OmerTelganger. Dat 7x7=49 wist u al. Waarom het u desondanks wordt voorgerekend, wordt u verklaard. Ook het getal 48 komt aan de orde. Met een verwijzing naar het zesde hoofdstuk van Pirkee Awot, waar - op blz. 213/214 in de Dasberg-siddoer – 48 adviezen worden gegeven op welke wijze meer Tora-kennis te verkrijgen. Rabbijn Vorst heeft een dezer dagen – 13 iejar - jaartijd van zijn moeder, die in de dolende-dodende trein van Het Verloren Transport ( voor meer informatie zie internet) 72 jaar geleden aan haar verwondingen bezweek. Hij vertelt wat de schrijfster Clara Asscher-Pinkhof in haar boek ‘Sterrekinderen’ over zijn moeder schreef. Aangrijpend! 14 iejar is een speciale dag: Pesach Sjeenie, Dag van Herkansing. Uitleg volgt. Tevens met de vraag van de in Rotterdam geboren rabbijn of Feijenoord die herkansing aanstaande zondag gaat benutten… Hoe dan ook, deze zondag wordt een blije dag: Lag Ba’Omer. Dan bezoeken honderdduizenden mannen, vrouwen, kinderen het graf van Rabbi Sjim’on bar Jochai in het plaatsje Meeron in het noorden van Israel. Waarom? Uitleg volgt. Plus een hoopvolle gedachte door de Ba’al Sjem Tov gegeven. Alle reden dus om u een S J A B B A T S J A L O M te wensen en een Kabbalistisch inspirerende invulling van Lag Ba’omer!

ACHAREE MOT – KEDO’SJIEMLetterlijk betekenen deze woorden ACHAREE MOT – KEDO’SJIEM: ‘na de dood zijn zij heiligen’. Heel toepasselijk voor deze zwaar beladen week, verklaart rabbijn Vorst. Zoals: het toespreken van de bewoners van het bejaardenhuis Beth Shalom op maandag, Jom Hazikaron. En opnieuw op donderdag bij de Dodenherdenking. En helaas, helaas het overlijden en de begrafenis van een lieve jonge vrouw. Heel, heel emotioneel. En dan midden in de nacht van maandag op dinsdag naar Hilversum voor een radio-uitzending. NPO Radio 1 – Dit is de Dag / Dit is de Nacht. Een uitzending in verband met 4 en 5 mei. Maar er is toch ook licht aan het eind van de tunnel: ‘we’ahavta leree’acha kamocha – de ToraMitswa deze week in de sidra de ander lief te hebben, voor de ander zorgzaam te zijn. Zoals de Misjna-geleerde Hilleel verklaarde: ‘Zèhoe kol hatora koelà -dit voorschrift is de basis van het Jodendom!’ Ojf simches! En S J A B B A T S J A L O M ! ! ! ********************************************************************************** PS Rabbijn Vorst is - actueel - van mening: 4 mei moet de dag blijven waarop de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Deze oorlog was zo absurd dat geen enkele andere gebeurtenis daarmee kan worden vergeleken. 5 mei moet een echte Dag van Bevrijding worden. Een dag waarop men stil staat bij wat het betekent vrij te zijn. Juist dan kan men er pijnlijk diep van bewust worden dat zo veel medewereldburgers niet vrij zijn. Dan kan men aandacht geven en ontzetting voelen dat er elders in de wereld nog steeds oorlogen worden gevoerd. Dat er honger wordt geleden. Dat talloze vluchtelingen onder erbarmelijke toestanden leven. Geen kermis op die dag! Op 5 mei moet men aandacht schenken aan de commercieel begrijpelijke, maar moreel absoluut verwerpelijke en onverantwoordelijke levering van het meest moderne wapentuig aan bijvoorbeeld Afrikaanse landen! Daar waar miljoenen mensen, vooral kinderen, van de honger omkomen!!!!!!!!!!! Laat het Westen de Jesjaja-profetie verwerkelijken: ‘de zwaarden omsmeden tot ploegscharen’. Tenslotte: rabbijn Vorst zou graag willen dat ook het zesde couplet van het Wilhelmus bij de herdenkingen wordt gezongen: Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o G.d, mijn Heer! Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer! Dat ik toch vroom mag blijven, Uw dienaar te aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

Parsjat Tazrie'a-Me'tsora


Wat wensen ouders hun kinderen toe? Een heerlijk, gelukkig leven toch? Het Joodse volk werd bij de Uittocht uit Egypte geboren, verklaart de profeet Jechezkeel uit naam van Hasjem. En, werd het een heerlijk, gelukkig Joods volksbestaan? Bij zijn zeventigste verjaardag stelde de Rebbe deze vraag. Luister verder. Pesach – Zeman Cheeroeteenoe. Feest van Cheeroet-Vrijheid. En wat is de getalwaarde van ‘Cheeroet’? Geen 613, maar 614; een teveel. Hoe verwerkt rabbijn Vorst deze teleurstelling? David Friedman werd ingezworen als ambassadeur voor de Verenigde Staten in Israel. Waar was hij voorafgaand aan deze plechtigheid? U hoort een moedgevend antwoord. Na deze Sjabbat volgen bijzondere dagen: Jom Hazikkaron, Jom Ha’ats’maoet, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. De wekelijkse wensen sluiten daarbij aan. Beginnend met een !!! S J A B B A T S J A L OM O E M E W O R A C H !!!

PARASJA SJEMINIE


PARASJA SJEMINIE - de 1e Sjabbat na Pesach ( 22 april )

'Wajidom Aharon - en Aharon zweeg.' Hoe is het mogelijk?! Hoe bracht Aharon het op, hoe was hij in staat te zwijgen, nadat twee zoons plotseling levenloos neervielen?! Waarmee is zijn reactie nog méér bijzonder dan het legendarisch reageren van Rabbi Nachoem Iesj-Gam-Zoe? Rabbijn Vorst geeft citerend een mogelijk antwoord. Vanuit Egypte op weg naar de Sinai. Ieder jaar weer opnieuw. Van lichamelijke bevrijding uit slavernij naar spirituele Tora-vrijheid . Geholpen door adviezen van grote geestelijke leiders. Kortom: in deze weken lezen/leren/lernen wij de zes hoofdstukken van Pirkee Awot-Spreuken der Vaderen. Vanaf blz. 191 in de vertaalde sidoer van 'Dasberg'. Over Tora-leren gesproken; wat een schitterende uitleg in het vijfde hoofdstuk van Tanya: inhullende en omhullende zielseenheid met G.ds Wil en G.ds Wijsheid, a.h.w met G.d Zelf! Voor rabbijn Vorst was dit een openbaring. En werd het zijn leitmotiv. Komende week, 27 april, begint de maand iejar. U wordt daarom behalve een SJABBAT SJALOM tevens toegewenst een CHODESJ TOV OEMEWORACH, een gezegende nieuwe maand.

Neem de inspiratie mee van het net voorbije Pesach-BevrijdingsFeest! rij ook volgende week weer mee in de Porsche-Parsche van De Week!

Tsav/Pesach/Sjeminie

Uitgeput? Uitgeblust? De parsche van deze Sjabbat - die niet voor niets Sjabbat Hagadol - de Grote Sjabbat heet - laat ons weten: 'Er moet altijd vuur branden op het altaar.' Waarmee ook het innerlijke altaar wordt bedoeld. Aansteken dus, zo nodig. U hoort een verdere uiteenzetting uit de gedachtewereld van Rabbi Nachman van Bratzlav over het programma van de Seideravond. Nu over de zin van 'breken en gebroken worden'. Moedgevend! Moeten wij nu wel of niet met het begin van de Seideravond wachten tot het om kwart over negen nacht is? De vraag wordt gesteld en beantwoord. 'Wehiggadta lewin'ga - je moet het je kinderen vertellen!' Dat is een voorschrift uit de Tora. Maar hoe houd je de kinderen zo laat wakker?! Rabbijn Vorst verwijst u naar zijn PoeriemVrouwtje op internet, met leuke, toepasselijke liedjes - ik zag twee beren / matses smeren - met het steeds terugkerende 'o, het was een wonder!'. En hij vertelt speciaal voor de kinderen een prachtig verhaal over een verdwenen meisje, dat pas bij het chameets-zoeken teruggevonden werd. 11 nisan (7 april) is de geboortedag van de Rebbe, Rabbi Menachem Schneerson. Het mooiste verjaardagskado dat wij hem kunnen geven: meehelpen de komst van de Masjieach te bespoedigen! U wordt toegewenst een SJABBAT SJALOM, een CHAG SAMEEACH - FIJNE PESACH en NOG VEEL JAREN !!!!!!!!!!! **************************************************************************************************************************************** PARASJA SJEMINIE - de 1e Sjabbat na Pesach ( 22 april ) 'Wajidom Aharon - en Aharon zweeg.' Hoe is het mogelijk?! Hoe bracht Aharon het op, hoe was hij in staat te zwijgen, nadat twee zoons plotseling levenloos neervielen?! Waarmee is zijn reactie nog méér bijzonder dan het legendarisch reageren van Rabbi Nachoem Iesj-Gam-Zoe? Rabbijn Vorst geeft citerend een mogelijk antwoord. Vanuit Egypte op weg naar de Sinai. Ieder jaar weer opnieuw. Van lichamelijke bevrijding uit slavernij naar spirituele Tora-vrijheid . Geholpen door adviezen van grote geestelijke leiders. Kortom: in deze weken lezen/leren/lernen wij de zes hoofdstukken van Pirkee Awot-Spreuken der Vaderen. Vanaf blz. 191 in de vertaalde sidoer van 'Dasberg'. Over Tora-leren gesproken; wat een schitterende uitleg in het vijfde hoofdstuk van Tanya: inhullende en omhullende zielseenheid met G.ds Wil en G.ds Wijsheid, a.h.w met G.d Zelf! Voor rabbijn Vorst was dit een openbaring. En werd het zijn leitmotiv. Komende week, 27 april, begint de maand iejar. U wordt daarom behalve een SJABBAT SJALOM tevens toegewenst een CHODESJ TOV OEMEWORACH, een gezegende nieuwe maand. Neem de inspiratie mee van het net voorbije Pesach-BevrijdingsFeest!

Wajik'ra - Pesach


Lente! Een nieuw geluid! Een gevoel van bevrijding! Verlangen naar het hogere: PESACH - OVERSCHRIJDINGSFEEST! Bestijg het talud; loop de helling op naar boven. En dan, aangekomen op het altaar... U hoort een prachtige spirituele gedachte. Behorend bij Pesach èn de sidra van deze Sjabbat.

Al klaar met de schoonmaak? Of nog bezig? Waarom eigenlijk nodig? Kan het eten van matsa op Seideravond niet voldoende zijn om de Uittocht uit Egypte opnieuw te ervaren?! De letters Chet en Hee geven het antwoord. Rabbijn Vorst legt het u visueel uit. Seider, d.w.z. volgorde. Een volgorde van 15 programmapunten. De eerste is Kadeesj, gevolgd door Oerechats. Later volgt Roch'tsa. U hoort een schitterende uiteenzetting uit het Bratzlaver gedachtengoed!

Het is deze Sjabbat 1 april! Daar wil rabbijn Vorst niet zo maar aan voorbij gaan. Zou hij geschikt zijn de nieuwe bondscoach van het Nederlands Elftal te worden? Nee; hij is ultrarechts... U wordt gewenst een Sjabbat Sjalom en succes - zo nodig - bij de verdere Pesachschoonmaak en bij de Pesach inkopen. Plus: deze vrijdag is het 11 nisan, de geboortedag van de Rebbe, Rabbi Menachem Schneerson. Het mooiste verjaardagskado dat wij hem kunnen geven: meehelpen de komst van de Masjieach te bespoedigen!

wajakheel-pekoedee

WAJAKHEEL-PEKOEDEE (5777) from Mendel Levine on Vimeo.

Parsche Numerologie: 10 en 11. Waar komt die uitleg vandaan? Iedereen zit met vragen. Zo ook rabbijn Vorst. Hij vraagt zich af: - Waarom worden op deze Sjabbat twee sidrot-wekelijkse afdelingen gelaaind-gelezen? - Waarom wordt er deze Sjabbat uit twee Sif'ree Tora-rollen gelaaind-gelezen? - Waarom wordt uitgebreid herhaald wat al in de sidrot Teroema en Te'tsawee ons uitgebreid is meegedeeld? - Waarom werd bij de bouw van het Tabernakel-Misjkan-Heiligdom, behalve goud en zilver, ook het mindere koper gebruikt? Het is prettig als vragen worden beantwoord. Zoals nu. In eerdere weken werd uitgelegd dat wij over twee zielen beschikken: de Nèfesj HaBahamiet-de Dierlijke Ziel en de Nèfesj HaEllokiet-de G.ddelijke Ziel. Dat wil zeggen dat wij door twee zielen worden beleefd. In het boek Tanya wordt uitgelegd op welke wijzen deze zielen zich in ons manifesteren. Beide zielen uiten zich in gedachte, spraak en daad. Deze worden de kledingstukken van de ziel genoemd. U hoort rabbijn Vorst hierover: Gewenst en ongewenst. Toegestaan en verboden. Ja, inderdaad, het leven is een full-life-struggle tussen wat in gedachte, spraak en daad wel en niet mag. De tekst die uit de tweede Tora-rol wordt gelezen, spreekt over de Loe'ach-Joodse KalenderStructuur en over voorschriften met betrekking tot het Pesachfeest binnenkort. Omdat het de laatste Sjabbat van de PoeriemMaand Adar is, hoort u hoe de arme Chaim na een beracha-zegen van de Maggied van Kozjnietsj (niet te verwarren met Kost Niets) een rijk man werd! Rest rabbijn Vorst u toe te wensen een fijne Sjabbat en een gezegende maand Niesan: ! ! ! S J A B B A T S J A L O M en C H O D E S J T O V O E M E W O R A C H ! ! !

Kie Tiessa

'Emmes- waar' zeggen wij soms om te benadrukken dat iets werkelijk waar is. Want 'emmes-emmet' betekent 'waar'. Maar wat heeft dat te maken met de 9e sidra in Sjemot-Exodus die deze Sjabbat gelezen wordt? U krijgt uitgebreid antwoord. Bijna jaarlijks spreekt rabbijn Vorst zijn verbazing uit hoe de sidra Kie Tissa ongebruikelijk in de zeven parsjiejot is verdeeld. Duidelijk dat daar een diepere bedoeling achter zit. (Tussen haakjes: grappig woord 'empathie'. Althans zoals het woord u wordt uitgelegd.) Wanneer een deel van het volk aan de voet van de berg Sinai een gouden kalf aanbidt, vertoeft Mosje nog steeds boven op de berg. G.d gaat 'gewoon' verder met de les en geeft uitleg van de Schriftelijke ToraTekst! Verbazend, toch? Wat kunnen wij daaruit leren? G.ds Attributen; het systeem van eigenschappen dat G.d Zich heeft 'aangemeten' om de wereld te scheppen en de wereld aan de hand daarvan richting te geven. Het zijn zeven Gevoelsmatige en drie Verstandelijke ManifestatieVormen. Daarover wordt in het derde hoofdstuk van het boek Tanya gesproken. U hoort wat de afkorting 'ChaBaD'' eigenlijk betekent. Stereometrie en Beschrijvende Meetkunde komen daarbij ter sprake. Rabbijn Vorst en zijn vrouw zijn uitgenodigd bij een barmitswa-viering. De barmitswa-jongen heet Zalman. En wat dacht u waarover rabbijn Vorst waarschijnlijk - tenzij hij alsnog, zoals vaker, van gedachten verandert - gaat spreken? Over het G.dsWonder van de zalm... Het is deze Sjabbat tevens Parsjat Para. Het oog is gericht op het komende PesachFeest. En de daaraan voorafgaande PesachSchoonmaak. Wat was ook weer de raad die de heren krijgen hoe hun vrouw bij deze SchoonmaakKlus optimaal te helpen? Succes ermee. En intussen gewenst een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!! PS Maandagavond, uitgaande Poeriem Sjoesjan - Sjoesjan, hoofdstad van Perzie - ging bovenstaande tekst 'ter perse'. Vóór de verkiezingen dus.

Parasjat Tetsawee

Over 8 gewijde 'kledingstukken' voor de Koheen Gadol-Hogepriester wordt in de 8e sidra van het boek Sjemot-Exodus verteld. Opmerkelijk. U hoort meer over het getal 7 - of een veelvoud van 7 - +1. Opnieuw opmerkelijk. Deze Sjabbat - de Sjabbat voor Poeriem - is het Sjabbat Zachor, Dag van Herinnering aan wat Amalek het zojuist uit Egypte getrokken Joodse volk heeft aangedaan. Vraag: zijn er nog andere herinneringen voorgeschreven? U krijgt antwoord. 'Jij en het huis van je vader zullen verloren gaan,' waarschuwt neef Mordechaj zijn nicht Esther. 'Van elders zal hulp komen!' Daar is Mordechaj zeker van. 'Maar jij, Esther, zult de verdienste, wanneer jij niet een reddingspoging onderneemt, verliezen.' Ook zo - èn aktueel! - kan de tekst in de Megilla-Rol van Esther begrepen worden. Een verklaring van Rabbi Schmoe'eel Schneersohn, de vierde Lubavitcher Rebbe z.ts.l. om bij stil te staan. Rabbijn Vorst staat daar inderdaad bij stil: 'Een reddingspoging om onze oppervlakkige, G.dloze maatschappij op aansprekende wijze van het bestaan van een Hogere Macht te overtuigen. PAradijs - MAradijs. Niet alleen eManciPAtie van de vrouw, maar ook eVROUWciMAtie van de man. Rabbijn Vorst is blijkbaar bezig zich op Poeriem voor te bereiden...

Dus: S J A B B A T S J A L OM en P O E R I E M S A M E E 'A C H

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.