Aansluitend aan de tekst ‘Hoe werken wij?’

Vanaf de alinea:

 Wij steunen lokale activiteiten van de rabbijnen die onze signatuur hebben, maar zelf niet in de gelegenheid zijn om een bepaalde activiteit te bekostigen, zoals  naast de hierboven al vermelde activiteiten:

*De openbare vieringen van het Chanoeka-Inwijdingsfeest, in aanwezigheid van honderden belangstellenden

-          Op de Dam in Amsterdam

-          - in het Winkelcentrum Gelderlandplein in Amsterdam-Buitenveldert

-          - in het Atrium in Den Haag

-          - op het Schouwburgplein in Rotterdam

-          - bij de Dom in Utrecht

-          In Almere, Amstelveen, Amersfoort, Arnhem, Nijmegen, Maastricht, Haarlem, Bourtange en ……., ……

Veelal zijn bij het aansteken van de Menora-Kandelaar de plaatselijke burgemeester of wethouder aanwezig. Tevens  de ambassadeur van Israel of een andere vertegenwoordiger van de Israelische ambassade. Ook de ambassadeur van de Verenigde Staten gaf acte de présance.

 Na afloop van de ceremonie wordt er traditioneel Chanoeka-gebak en verder  warme soep, koffie, thee, frisdrank geoffreerd.

*Het houden van lezingen in verschillende steden in den lande voor een gemengd Joods/Nietjoods publiek over de Joodse religie, filosofie en mystiek..

*Chabad on Campus organiseert gedurende het studiejaar  activiteiten voor  joodse studenten in de diverse universiteitssteden.

* de organisatie ‘M en N’ hodt zich bezig  om werkende Joodse jongeren bij elkaar te brengen  t.g.v. bijzondere festiviteiten in het Joodse jaar.

* Israeliers: het aantal in Nederland wonende Israeliers wordt geschat op  tienduizend.

Chabad heeft met velen van hen contact. Diensten en bijeenkomsten voor hen worden georganiseerd t.g.v. de Hoge Feestdagen, Pesach, de 33e Omerdag, Chanoeka,  Poeriem enz..

Lessen en cursussen worden gegeven aan ouders en kinderen.

*Winterkampen en  Sjabbatvieringen van de joodse jeugdorganisatie Tikwatenoe  worden mede geleid door Nederlandse Chabad rabbijnen.

*Tevens zijn Chabad rabbijnen actief in het Sinai Centrum, de gevangenissen, op de Joodse scholen Rosj Pina, Cheider en het Maimonides Lyceum.

* Chabad rabbijnen publiceren in eigen gemeentebladen, in het kwartaalblad Rond de Bron van het Cheider, in het kwartaalblad De Mitswe van de synagoge in het Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen, in de Nieuwsbrief van de Joodse Gemeente NIHS Amsterdam, voor de kinderrubriek Het PoeriemVrouwtje, enz.

Overal heeft Chabad Holland mensen die de doelstelling van deze stichting uitvoeren.