Staat van inkomsten en uitgaven Chabad Holland

2013

(voorlopig)

Ontvangsten

Giften

€ 114.914

- waarvan geoormerkt voor Jad Rafaeel

€ 14.078

- waarvan geoormerkt voor Jeugdwerk

€ 69.933

Bijdragen voor dagkampen

€ 6.552

Bijdragen voor Retreats

€ 17.230

Advertenties en bijdragen voor kalenders

€ 7.635

Bijdrage Nettie van Zwaneneberg-stichting

€ 1.000

Rente

€ 264

totaal

€ 147.595

Uitgaven

Liefdadigheid en ondersteuning Joodse activiteiten

€ 84.122

- waarvan aan Jad Rafaeel

€ 14.070

- waarvan aan Chabad on Campus

€ 55.703

Organisatie dagkampen

€ 2.113

Organisatie Retreats

€ 20.250

Kalenders

€ 11.850

Bankkosten

€ 314

Advertenties, website

€ 2.837

Reis- en verblijfkosten

€ 633

totaal

€ 122.119

Saldo

€ 25.476