STICHTING LE EZRATH CHINUCH CHABAD

 

Naam                                       Stichting Le Ezrath Chinuch Chabad

                                                Gevestigd te Diemen, opgericht 11 oktober 1964

 

Fiscaal nummer                         8160 46 839

 

Contactgegevens                       Postadres: Imstenrade 37

                                                                     1082 AK Amsterdam

                                                Email:        [email protected]

 

De Stichting is bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam geregistreerd onder nummer 41198144.

De Belastingdienst heeft de Stichting per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bestuurssamenstelling              E. Huisman, Rabbijn J.Z. Spiero  en S.J. Vorst, allen wonende  te Amsterdam

Het Beleidsplan                         Het beleid van het Bestuur is het faciliteren van de veelal jaarlijks

terugkomende activiteiten zoals hieronder in het Verslag van de uitgevoerde activiteiten is vermeld.

De Stichting houdt zich niet bezig met het werven van gelden. Wel benaderen sommigen van de vrijwilligers personen om hun specifieke activiteiten te steunen. Die personen maken hun giften dan over naar de bankrekening van de Stichting. (Voorbeeld: de rabbijnen die de Menora-activiteit op het Gelderlandplein in Amsterdam en op het Schouwburgplein in Rotterdam organiseerden, benaderden personen om een financiële bijdrage.)

Wij beogen niet om vermogen op te bouwen. Ons vermogen is omstreeks € 12.000. Dat lijkt ons voldoende.

Wij houden geen kas aan. Al het geld staat op de rekening-courant en spaarrekening bij de ING-Bank. 

 

Het Beloningsbeleid                   Zowel de bestuursleden als andere vrijwilligers doen al het werk ten

behoeve van de Stichting pro Deo. Niemand ontvangt enige financiële

of andere vergoeding.

 

De Doelstelling  / Statuten          De verdieping van de kennis van het Jodendom bij de Joden in

                                                Nederland door het verstrekken van onderwijs en uitgeven van

                                                publicaties en alle andere middelen die daarvoor in aanmerking komen,

                                                alles volgens de Chassidische leerstellingen, zoals deze door de

                                                Lubavitcher Rebbe worden bepaald.

 

De Statuten van de Stichting zijn sinds de oprichting nooit gewijzigd.

 

Een Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2012:

 

Menora:Wij kunnen nu van een jaarlijks terugkomende traditie spreken: de menorot die gedurendede Channoeka-week (Inwijdingsfeest) branden bij het Winkelcentrum te Amstelveen, in Den Haag/Scheveningen, in het Winkelcentrum Groot Gelderlandplein te Amsterdam,  Almere, Maastricht, Haarlem, Rotterdam, Lelystad en Utrecht. Dit jaar werd voor de zesde keer een menora op de Dam te Amsterdam geplaatst en onder grote publieke belangstelling aangestoken door de heer Joël Voordewind, lid Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Deze kandelaars mogen zich in een toenemende belangstelling verheugen van Joden en niet-joden.

Bensjboekjes: Tekst van het dankgebed na een broodmaaltijd in het hebreeuws en met fonetische tekst. Omdat de voorraad op was hebben wij dit jaar 1000 exemplaren laten drukken.

Overpeinzingen – Over Pijn Zingen: boekje over rouwverwerking. Het boekje wordt veelal gratis uitgedeeld.

Poeriem: Wij gaven aan een van de rabbijnen een subsidie voor het poeriem-feest in zijn woonplaats.

Subsidie: Wij gaven een subsidie aan een rabbijn om hem in staat te stellen zijn research voort te zetten inzake de  Shulchan Aroech (wetboek) van de Alter Rebbe. In 2012 verscheen het tweede deel van dit wetenschappelijke werk.

Een financiële verantwoording:

 

31-dec-12

31-dec-11

 

 

31-dec-12

31-dec-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

 

 

Bank

11.002,38

11.743,14

 

Crediteuren

0,00

141,00

 

 

 

 

 

 

 

Bensjboekjes

995,24

0,00

 

Vermogen

11.997,62

11.602,14

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

11.997,62

11.743,14

 

Totaal

11.997,62

11.743,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten

Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rente en bankkosten

22,60

48,63

 

 

 

 

Kamer v Koophandel

 

24,08

 

 

 

 

Aktiviteiten

1.064,94

4.787,84

 

 

 

 

Advertenties (choepa en bensjboekjes)

 

450,00

 

 

 

 

Choepa

315,00

 

 

 

 

 

Giften

8.749,76

 

 

 

 

 

Website

 

82,47

 

 

 

 

Subsidies

 

4.500,00

 

 

 

 

Overpeinzingen

136,20

 

 

 

 

 

Totalen

10.288,50

9.893,02