Notulen vergadering Chabad Holland van Amsterdam 16 december 2015

Aanwezig: Rabbijn Ing. I Vorst en Opperrabbijn B. Jacobs
Afwezig: Mr. Joel Kesnar
 
Agenda:
1.     Opening
2.     Activiteiten
3.     Verhouding met andere Chabad organisaties in NL
4.     Uitbreiding eigen activiteiten?
5.     Verhouding met NIK
6.     Verhouding met RCE en CER
7.     Uitbreiding van het bestuur
8.     Sluiting
 
RV opent met Dwar Thora over inzet juist onder moeizame omstandigheden. Tegenwerking toont dat we goed bezig zijn omdat de Satan overstuur raakt. Tegenwerking dient gezien te worden als een aanmoediging.
 
Chabad Holland is een koepel die Chabad Activiteiten dient aan te sporen maar de uitvoering aan de ‘lokale chabad Shluchim’ overlaat, stimuleert en waar nodig ondersteunt. Hoewel Chabad Holland zelf ook statutair activiteiten kan ontplooien, menen wij dat wij primair de organisatie van de hoofdshluchim zijn. De verslagen van de lokale Chabad Shluchim zijn besproken. Vooral Chabad voor de Israëliërs en Chabad on Campus, die beiden onafhankelijk werken van bestaande (NIK en PIK) organisaties, hebben zich goed ingezet en ook qua verslaggeving professioneel gewerkt. Het Chaj Centrum in Den Haag is een nieuw project dat een goed voorbeeld is van samenwerking met de lokale Joodse Gemeente en zichzelf a.h.w. weet weg te cijferen: het gaat ons om het doel en niet om de profilering. Chabad Flevoland heeft zich helaas verder moeten losweken van de NIG Almere. Het resultaat is dat het sjoelbezoek en de sociale activiteiten meer dan ooit bloeien. Wij blijven proberen de samenwerking met NIG te stimuleren, maar begrijpen dat samenwerking van beide kanten moet komen. Chabad Utrecht heeft zich volledig losgekoppeld van de NIG. Wij hebben aan de lokale shliach duidelijk aangegeven, dat wij van hem verwachten om de verhoudingen te verbeteren.
Wij blijven nastreven om richting NIK en PIK ondersteunend en aanvullend ons in te zetten. Wij hebben het gevoel dat onze inzet door NIK wordt gewaardeerd, maar dat wij ook als een bedreiging worden gezien. Wij gaan pogen om dat verkeerde gevoel zoveel mogelijk weg te krijgen.
Onze samenwerking met RCE is bijzonder goed. CER loopt minder.
Wij streven ernaar om het bestuur op termijn met 2 jongere Shluchim uit te breiden.
Het overleg dat de rabbijnen Vorst en Jacobs hebben, nagenoeg wekelijks, betreft Joods NL in zijn geheel en natuurlijk specifiek het werk van de Shluchim. Wij steunden de lokale Shluchim financieel, maar ook duidelijk met raad en daad. De ontstane moeizame situatie in Limburg door vertrek van de lokale (Chabad)rabbijn, hebben wij weten op te lossen door een nieuwe shliach (rabbijn) te vinden die door de NIHS Limburg in 2016 zal worden benoemd. Welke de condities zullen zijn, speelt zich af buiten onze bemoeienis.
 
Het financieel jaarverslag zal een overzicht geven van de projecten die wij geheel (o.a. Tsiwoth Hashem, Gan Israel en individuele hulpverlening) of gedeeltelijk steunden in 2015. De vrijwillige boekhouder zal benaderd worden om ons financieel jaarverslag over 2015 te produceren.