Want to keep in the loop on the latest happenings at Chabad Nederland. Subscribe to our mailing list below. We'll send you information that is fresh, relevant, and important to you and our local community.
Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Parasjat Dewariem 5781

Parasjat Matot Maasei 5781

Parasjat Pinchas 5781

Parasjat Balak 5781

Parasjar Choekat 5781-2021

Parasjat Korach 5781-2021

Parasjar Sjelach Lecha 5781

Parasjat Beha'alotecha 5781

Parasjat Behar Bechoekotaj 5781

Parasjat Emor 5781

Parasjat Acharee mot - Kedosjiem 5781

tazria metsora

26.tazria metsora.mp4 from Mendel Levine on Vimeo.

Sjeminie


Parasjat Wajakheel Pekoedei 5781

Parasjat Kie Tisa 5781

*Een ander beoordelen? Wat je van een ander ziet, zijn misschien alleen de verkleed-kledingstukken van die ander. Dat is niet hij/zijzelf! Een niet te laat verlate Poeriem gedachte. *Over kledingstukken gesproken. U krijgt informatie over de ‘kledingstukken’ waarin de Nèfesj Ha’Ellokiet – de G.ddelijke ziel – zich naar buiten zichtbaar maakt. Maar ook de ‘kledingstukken’ van de Nèfesj HaBahamiet – de Dierlijke ziel in ons. Het zijn de twee elkaar bestrijdende nèfesj-zielen die ons doen leven. Een levenslang gevecht. Nuttig om daarvan op de hoogte te zijn. *Helaas, de geschiedenis van het Gouden Kalf wordt in de sidra van deze Sjabbat uitgebreid verteld. Hoe te verklaren dat de broer van Mosje, Aharon, een leidende figuur bij deze gebeurtenis was?! U hoort een psychologisch bijzonder antwoord. *In de sidra van deze Sjabbat: ‘Buig niet voor een andere - AgeeR - god.’ In de Tora is het woord ‘ageer’ hier met een extra grote letter reesj geschreven. Een andere, wel meest bekende Tora-tekst: ‘Sjema Jisraeel Hasjeem Ellokeenoe Hasjeem èchaD.’ Daar is het woord ‘`echad’ met een extra grote letter dalèt geschreven. U hoort een schitterende uiteenzetting over de eerste en de laatste letters van het Aleph-Beeth. Wow! *Gelezen over het Gouden Kalf. De Rode Koe komt de rommel opruimen. Een diepzinnige opmerking. *Marbiem besimcha – meer vreugde. Die opdracht geldt de hele maand Adar. M E E R V R E U G D E en een S J A B B A T S J A L O M wordt u toegewenst!!!
Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.