Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

PARSCHE MIKEETS en CHANOEKA (updated)

Dagdromen. Dag dromen! Dag, dag! Dromen zijn immers bedrog! ??!! En hoe dan te verklaren de voorspellende dromen in de sidra van deze en van vorige week? Bewegend over de tijd-as wordt deze vraag beantwoord. Rabbijn Vorst gaat in op de essentiele betekenis van Chanoeka en beschrijft de clash tussen het Hellenistisch-Joodse establishment en de kleine groep beginselvaste groep volgelingen van Matitjahoe en zijn zonen. Want het is immers logisch te weten wát je eigenlijk met Chanoeka aan het vieren bent... Deze spirituele visie wat Jodendom is, is o.a. te vinden in het gebed Ellokaj nesjama sjènatatta bi, dat elke ochtend wordt gezegd. U hoort een toelichting, genomen uit het schitterende en diepgaande boek The World of Prayer, geschreven door een van de vooraanstaande rabbijnen van de twintigste eeuw, Rabbi Dr. Elie Munk z.l. De Haftara-Profetentekst van Sjabbat Chanoeka is genomen uit het Tenach-Bijbelboek Zecharja. De naam van deze profeet betekent: Gedenk G.d. Voortdurend. Overal. Kan het toepasselijker met de menora voor het raam en op openbaar terrein?! Een S J A B B A T S J A L OM en een C H A N O E K A S A M E A C H wordt u toegewenst ! ! !

De Parasja met Rabbijn Ing. I Vorst - Parasjat Wajeesjev

'Geen petroleum en pek, vervoerde de karavaan, maar aangenaam geurende specerijen, balsem en laudanum.'                 

'Uit alles en dus ook hieruit moet ik iets leren,' begreep de als slaaf verkochte Joseef.
En wat leert rabbijn Vorst uit zijn vergissing van twee weken geleden? U hoort een opmerkelijk antwoord. Gesitueerd in de hogere hemelen.
Terug daarna naar de aarde. U maakt kennis met het G.dsWonder van de kameel. En u hoort de etymologische - maar niet zo logische - uitleg van de dierennaam 'dromedaris'.
'Bajamiem haheem bazeman hazè.' Wonderen van Chanoeka - in die tijd. Maar ook danken wij G.d voor wonderen in deze tijd. Zoals het wonder van Tsefat dat u vertelt wordt.
Tenslotte hoort u over de 'onderduik-menora' uit Den Haag, die in Beth Chabad in Ottawa wordt aangestoken. Bijzonder!
Alle reden om u toe te wensen een  S J A B B A T   S J A L O M   en een  
C H A  N O E K A   S A M E A C H   ! ! ! 

 

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.