Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Wa'eera

WA'EERA

Welk groots nieuws brengt Rasjie ons met zijn verklaring 'Avraham, Jitschak en Ja'akov, dat zijn onze awot-aartsvaders'. Dat weten wij toch allang! Uw begrijpelijke vraag wordt beantwoord.
Zondag jongstleden - dag van deze ParscheOpname - was het 24 teeweet, de aardse overlijdensdag van de eerste Chabad-Rebbe. Daarom wordt van nu af aan - tot nader order - wekelijks aandacht geschonken aan zijn bestseller 'Tanya'. Een boek dat antwoord geeft op veel spirituele vragen. Een boek dat na ruim honderd jaar nog altijd en overal actueel is!
"G.d zij dank!"
Dat mocht niet gezegd worden in Communistisch Joegoslavie.
"U moet zeggen: 'Tito zij dank!'"
"En wat moet ik zeggen als Tito dood is?"
"Dan zegt u: 'G.d zij dank!'"
Slovenie - geboorteland van Amerika's First Lady en eens deel van Joegoslavie - werd van de ondergang gered door....? Blijf luisteren! Wow!!! Inspirerend voor een
S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Parasjat Sjemot


Een onontrolbare boekrol wordt toch gelezen. Bijzonder. Maar niet bijzonder is dat de tekst identiek is met onze traditionele Tora-tekst. In tegenstelling wat Bijbel-critici zouden verwachten.

Alle twaalf broers zijn overleden. Evenals vader Ja'akov. Die voor zijn sterven zijn zoons verzocht hem - na zijn terugkeer naar zijn voorvaderen - uit Egypte weg te dragen en in het land Kena'an te begraven.
Rabbijn Vorst staat en valt stil bij de betekenis van dit 'terugkeren naar voorvaderen'.

Verkouden? Snipverkouden? Sta dan even stil bij het G.dsWonder van de herstellende neusfunctie en het op volle toeren draaiende neusvocht-productieapparaat.

De zondag na deze Sjabbat is het 24 teeweet; sterfdag van Rabbi Sjne'oer Zalman van Liadi, de eerste Chabad-Rebbe, schrijver van het boek Tanya. Rabbijn Vorst staat (te) kort stil bij een aspect betreffende het bijzondere karakter van dit boek.

Tenslotte hoort u een 'goede rust' gevende geschiedenis over Rabbi Jitschak uit Worki, een legendarische rebbe uit de tijd van Napoleon. (Rabbijn Vorst vraagt zich af wie/wat er was vóór Poleon. Haha...)

Alle reden u toe te wensen een  S J A B B A T   S J A L O M   O E M E W O R A C H  ! ! ! 

Parasjat Wajechie

Oj-wé! 
De ellende gaat beginnen. Oj-wé! De slavernij in Egypte. 
Al summier aangeduid in de sidra van deze week - Wajechie - de laatste sidra van het eerste boek van de Tora, Beree'sjiet-Genesis.

Inderdaad; volgende week in Sjemot-Exodus begint de slavernij. Maar wij gaan meteen al een begin maken met de Uittocht uit Egypte, op weg naar de berg Sinaj. Daar zal Hasjem Zich aan de mensheid openbaren. Met het takenpakket voor de joodse en het takenpakket voor de nietjoodse mens.
En met die openbaring heeft het leven van de mens zin gekregen. Ieder mens! En daarmee zijn wij méér dan alleen ons brein!
Geheimpje? Rabbijn Vorst verklapt u de toegangscode van de Noord-Oostelijke sjoel van Amstelveen. Met een levensles als toelichting. En u hoort het geheim waarmee u oud kunt worden!
Waarom wilde aartsvader Ja'akov niet in Egypte begraven worden? 
Er zijn meerdere antwoorden op deze vraag. Een van deze antwoorden verklaart de gewoonte om tsadiekiem - heel bijzondere personen - tijdens hun leven maar ook daarna, bij hun graf, te bezoeken.
En dan hoort u een ongelooflijke, maar waar gebeurde geschiedenis hoe de baby Shoshanna gezond werd!
Joseef, aan het eind van Wajechie, bidt - of misschien wel verzekert - dat de ballingschap in Egypte korter zal duren dan de 'geplande' vierhonderd jaar. 
Aansluitend/afsluitend spreekt rabbijn Vorst de wens uit dat ook de huidige ballingschapstoestand van het joodse volk en de hele wereld nog spoediger dan 'gepland' zal eindigen! Omein! Ameen!
!!! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

Parasjat Wajigasj

De ontknoping! Na alle spanningen van de afgelopen weken! 

Maar er is meer dan wat aan de oppervlakte van de Tora-tekst komt. Rabbijn Vorst citeert de klassieke Tora-verklaarder Klie Jakar. Diepgaand maar ook schokkend!
O.a omdat er wordt gerefereerd aan het afleggen van rekening en verantwoording voor het Hemelse Gerecht na het verlaten van de aardse wereld. En als dat vertrek uit de aardse wereld plaatsvindt vanuit een nachtclub in Istanbul...

Schokkend! Anders, maar toch. Dat is ook wat Nederland deze week gedurende twee dagen - zaterdag, zaterdagavond en zondag - met Oud en Nieuw heeft meegemaakt. Twee dagen. Rabbijn Vorst verwijst naar zijn boek Joods Oud en Nieuw, een periode die twee maanden duurt. Ter vergelijking. Begrijpelijk dat hij na de zoveelste vuurwerkknal Asj'reenoe! uitriep.

U hoort hoe een commandant van de NKVD in een Siberisch Goelag-kamp 'Chanoeka-licht' aanstak.

En u wordt meegenomen naar het Middelpunt van Nederland, waar vorige week het wintermachanee van Tikwatenoe plaatsvond. Chapeau! Grote pluimen!

Spanningen binnen het Joodse volk? Blijf nog even luisteren naar de woorden van de profeet Jechezkeel in de haftara-profetentekst van deze Sjabbat. Om naar uit te kijken!
 

 ! ! ! S J A B B A T   S J A L O M ! ! !  en met het oog op de vastendag van zondag: G E Z O N D E   A A N B I J T ! ! !

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.