Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Parasjat Wajishlach

 

Hoe gaat dat aflopen?...

Na zoveel jaren zullen Ja’akov en Esav elkaar weer ontmoeten!

Het wordt ons in de sidra van deze Sjabbat uitvoerig verteld. That’s the end?

Nee. Het is de nog steeds voort-durende strijd tussen ‘Spiritueel’ en ‘Materieel’; het gevecht van de Jee’tsèr Hara-neiging naar het ‘Negatieve’ tegen de Jee’tsèr Tov-neiging naar het ‘Positieve’.

In een toespraak tot een barmitswa-jongen ging rabbijn Vorst onlangs uitvoerig op dit onderwerp in. Eindigend met een blije ontknoping, daarbij citerend uit een van de meest succesvol geschreven klassiekers van na-oorlogs Joods Nederland.

In de sidra Wajisj’lach wordt een grafsteen opgericht. Een ma’tseewa. Met een waardige, lieve tekst erop aangebracht.

‘Prachtig,’ zegt de Lubavitcher Rebbe. ‘Maar de móóiste ma’tseewa om de nagedachtenis van een overledene te eren is een levende ma’tseewa: Joods levende kinderen en verdere generaties.’

Aandacht voor 19 Kisleev deze week, Rosj Ha’sjana van het Chassidoet. Opnieuw wordt begonnen met het leren en bestuderen van de Chassisische bestseller Tanya. Het boek dat ons leert hoe te worden –deze week actueel geformuleerd – een Goed Heilig Man, een Goed Heilig Vrouw…

Succes er mee. En aansluitend wordt u toegewenst een

     C H A S S I D I S C H   S J A N A   T O W A   en   een   S J A B B A T   S J A L O M   O E M E W O R A C H

Parasjat Wajee'tsee

 

*Vergissen is menselijk. Dat overkwam rabbijn Vorst vorige week. Nu schenkt hij wel aandacht aan de bedoelde mizmor-psalm die bij het 111e ‘levensjaar’ van zijn moeder z.l. hoort.

*Pas 14 jaar later arriveert Aartsvader Ja’akov in Charan. Waar was hij intussen gebleven? En waarom?

Bij het antwoord op deze vraag wordt terloops verwezen naar de schitterende 6-delige cursus ‘Integer Leven’ van het Jewish Lern Institute, in verschillende kehillot-gemeenten gegeven door jonge Nederlandse rabbijnen. Zeer de moeite waard!

*Tora leren. Da’s genieten. En dus maken wij elke ochtend een beracha-dankzegging vooraf. U hoort nog enkele bijbehorende details.

*Wat doe je als een baby G.d bewaar uit de wieg is gevallen? De Rebbe geeft een opmerkelijk antwoord.

*De maand Kisleev wordt Chodesj Ha-Ge’oela genoemd, Maand van Verlossing. U hoort de reden waarom, gevolgd door een toepasselijke wens en uiteraard een

                                         S J A B B A T   S J A L OM   O E M E W O R A C H

Toldot

Chayé Sara


*Waren alle 127 levensjaren van aartsmoeder Sara goed?

Dat zou je toch niet zeggen na alles wat wij de afgelopen Sjabbatot over haar in de Tora hebben gelezen. Toch maakt de Tora-verklaarder Rasjie deze opmerking.

De legendarische Rabbi Zoesja van Anipoli geeft op bovenstaande vraag antwoord. Opmerkelijk als wij weten wie deze Rabbi Zoesja was.

*Riwka/Rebekka: ‘Ik geef u te drinken en ook uw kamelen.’

‘Dit meisje zal een geschikte vrouw voor Jitschak/Izak zijn,’ begrijpt Elie’ezer, knecht van aartsvader Avraham. Op grond waarvan begreep hij dat?

Rabbijn Vorst raakt  - deze vraag beantwoordend - in extase wanneer hij u het G.dsWonder vertelt dat een kameel een gewichtsverlies van een kwart van zijn gewicht - na zes tot acht dagen zonder eten of drinken - binnen enkele minuten teniet doet door het drinken van meer dan 100 liter water!

Tien kamelen had Elie’ezer bij zich. 10x100 liter water putten. Ongevraagd! Dat was Riwka, onze tweede aartsmoeder.

*Zeventig jaar geleden werd op 25 chesjwan een babyboy geboren. Rabbijn Vorst wenst heel terecht de jubilaris, diens vrouw, kinderen en kleinkinderen van harte mazzeltov! Luistert u maar mee.

*Traditioneel  wederom wordt u toegewenst een  S J A B B A T   S J A L O M   O E M E W O R A CH ! ! !

Parasjat Vajeera

 

*Wilt u een complete Sjabbat-ochtenddienst meemaken in Nepal? Het Nepalnetelige probleem is

intussen opgelost. Ongelooflijk wonderlijk!

*Hebt u ook al zolang willen weten waarom er altijd bij een briet-miela - besnijdenis - een stoel voor

de profeet Elieja wordt neergezet? Het wordt u uitgelegd.

*In de praktijk van het Joodse leven gaat rechts bijna altijd voor. Blijkbaar belangrijker. Waarom zit

ons hart dan niet ook aan de rechterkant?

Deze vraag werd door de Lubavitcher Rebbe gesteld. En beantwoord.

*Waarom kon Rabbi Zalman Meltzer, leraar van Rabbi Aryeh Levin – de Tsaddiek van Jeroesjalajiem

- de slaap niet vatten? Aangrijpend en inspirerend!

Met nog meer de-moeitewaard- gedachten wenst rabbijn Vorst u traditioneel een sfeervolle, vredige

en gezegende Sjabbat.

S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H

 

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.