Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Vajechi 5778-2017

*Deze Sjabbat is rabbijn Vorst net terug uit het wintermachanee-kamp van Tikwatenoe.
Hij beseft en citeert toepasselijk de bijbehorende sidra:
'Wajechie Ja'akov - En Ja'akov leefde',
terwijl hij in de sidra sterft...!

Dit betekent dat Ja'akov ook na zijn sterven in leven bleef. Omdat zijn kinderen in leven bleven!
Deze gedachte geldt ook voor de Tikwatenoe kinderen en hun leeftijdgenoten.

*De kostbaarheid van iedereen. Rabbi Mendel Greisman uit Rogers, Arkansas, staat er bij stil en vertelt er over.

*Hoe bereik je eenheid in de gemeenschap? Rabbijn Vorst citeert woorden - blz. 7 in de sidoer van 'Dasberg' - uit het Sjachariet-Ochtendgebed: Ma Anoe - Wat zijn wij?!' En de vraag is tegelijkertijd het antwoord...

*Hebt u al een agenda gekocht voor het jaar 2018? '18' is 'chaj', wat 'leven' betekent. Dat wij daarvan getuigen mogen zijn, wordt gewenst. Plus:
! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Wajigasj 5778-2017


WAJEE’SJEV

 

Elf sterren. Als aanduiding van zijn elf broers. Maar er zijn méér dan elf sterren. Miljarden. En

daarvan kunnen wij een groot aantal gewoon, deels met het blote oog, deels met telescopen enz.

zien.

Gewoon? U hoort een deel van een wetenschappelijk artikel, dat door de astronoom dr. Jaron Kurk -

eens madriech van Tikwatenoe - op verzoek van rabbijn Vorst is vertaald. Grote wetenschappers

worden geciteerd, concluderend dat er een ‘Hemelse Designer’ is. Letterlijk een eyeopener!

*Vorige week werd u ‘met het oog op 5 december…’ gevraagd er naar te streven een Goed Heilig

Man/Vrouw te zijn. Maar: gelooft u werkelijk nog in de GoedHeiligMan? Oftewel, is het mogelijk een

goed, heilig man/vrouw te zijn, resp. te worden?

Een antwoord: deze donderdag - 7 december – is het 19 kisleev. Dat is de dag dat Rabbi Sjne’oer

Zalman van Liadi, de eerste CHaBaD-Rebbe, uit gevangenschap werd vrijgelaten. Hij schreef o.a. het

boek, de Chassidische bestseller, Tanya. In dat boek krijgt u antwoord op de boven gestelde vraag.

Hoort u wat u spiritueel gesproken volgens de Ba’al Hatanya kunt bereiken. Blijf dus luisteren.

*Chanoeka. Waarom Ganzenbord spelen? Hiddoer Mitswa, de mitswa op z’n mooist. Wijsheid, maar

niet als die van een uil. Chanoeka dus.

*Ahawat Jisraeel, Liefde en Zorg voor de ander. Ook op stoffelijk gebied. Vandaar, behalve de

wensen S J A B B A T S J A L O M en C H A G C H A N O E K A S

A M EE A C H ook de rabbinaal, vorstelijke raad: ‘Soefganiejot, de traditionele oliebollen, smul er

van. Maar: let op uw lijn!’

Met G.ds hulp volgende week opnieuw informatie over de SjabbatSidra !

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.