Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

PARSJAT BAMIDBAR - CHAG SJAWOE’OT - PARSJAT NASO

Hij geeft het toe: rabbijn Vorst - geboren Rotterdammer! - is die bewuste zondagavond na afloop niet op de Coolsingel geweest. Hij heeft geen duik genomen in de Hofpleinvijver. Wat hij wel begrepen heeft, is dat het Kuytschieten verder aan de vissen wordt overgelaten…
Toch, hij wenste die bewuste avond het jonge bruidspaar van die Lag Ba’omer dag betekenisvol toe: ‘Moge het Joodse huis dat jullie samen gaan bouwen, een Feyn Oord worden!’
Voetbal in plaats van religie? Rabbijn Vorst citeert het Algemeen Dagblad. Het vooruitzicht supporter van FC Utrecht te worden, lonkt hem niet. Wat een wereld…
Iedereen is te vergelijken met een woestijn. Met een berg daarin. Het is een gedachte die hoort bij de sidra van aanstaande Sjabbat - Bamidbar - die altijd kort voor Sjawoe’ot wordt gelezen. Met de sidra Naso ( NASA?) - ‘Verhef je!’ - daarna. Pas dus op voor slangen en schorpioenen!
En een daarbij passend citaat uit een kort geleden geschreven artikel:
‘Toegegeven. Het is niet altijd gemakkelijk de verleiding te weerstaan…Het streven moet zijn aan die G.dsVerwachting uiteindelijk te voldoen. Of anders geformuleerd: waar te maken wat G.d voor ogen stond toen Hij u op aarde geboren liet worden!’
U wordt succes gewenst in de Drie Voorbereidingsdagen – komende zondag, maandag, dinsdag – om met Sjawoe’ot – het Wekenfeest – opnieuw de Tora te ontvangen. Een spiritueel en tegelijk praktisch gebeuren in opwindende Tora/Tenach bewoordingen weergegeven. Luisteren graag!
! ! ! S J A B B A T S J A L O M en C H A G S A M E E ‘A C H ! ! !

Behar-Bechukotaj


‘Als jullie in Mijn voorschriften gaan.’ Vreemd woord gaan; hoe gaat men in voorschriften? De beroemde Tora-verklaarder Or HaChajiem geeft antwoord.

Een Chassidisch antwoord wordt gegeven op de vraag wat de Tora bedoelt met ‘Wanneer iemand zijn huis heilig verklaart’.

Aansluitend citeert rabbijn Vorst een interessante brief, waarin de Rebbe een overeenkomende gedachte als stimulans gaf aan een familie die naar een andere stad was verhuisd.

Wie was eigenlijk die Rabbi Akiwa, die - na het overlijden van al zijn 24000 leerlingen in de Omertijd - de kracht wist op te brengen opnieuw te beginnen? U krijgt o.a. een Bratslaver antwoord op deze – ook in onze generatie – indringende vraag.

Woensdag 28 iejar/24 mei is het Jom Jeroesjalajiem. Vijftig jaar geleden kwam de Kotel – na negentien eeuwen! - weer in Joodse handen. Emotioneel citeert rabbijn Vorst uit twee beroemde liederen; een van beide is het u allen bekende ‘Jeroesjalajiem sjel zahav’.

Dat u de inspiratie van de ‘ier hakodesj – heilige stad’ zult inademen wordt u toegewenst en tevens een SJABBAT SJALOM en alvast een gezegende maand Siewan, die op vrijdag 26 mei gaat beginnen. 

Émor - video over de parasja van Rabbijn Ing. I. Vorst


Wie wordt vooral gewaarschuwd G.ds Naam niet te ontheiligen? Misschien hoort u een onverwacht antwoord op deze vraag. 49 dagen duurt de tocht van de OmerTelganger. Dat 7x7=49 wist u al. Waarom het u desondanks wordt voorgerekend, wordt u verklaard. Ook het getal 48 komt aan de orde. Met een verwijzing naar het zesde hoofdstuk van Pirkee Awot, waar - op blz. 213/214 in de Dasberg-siddoer – 48 adviezen worden gegeven op welke wijze meer Tora-kennis te verkrijgen. Rabbijn Vorst heeft een dezer dagen – 13 iejar - jaartijd van zijn moeder, die in de dolende-dodende trein van Het Verloren Transport ( voor meer informatie zie internet) 72 jaar geleden aan haar verwondingen bezweek. Hij vertelt wat de schrijfster Clara Asscher-Pinkhof in haar boek ‘Sterrekinderen’ over zijn moeder schreef. Aangrijpend! 14 iejar is een speciale dag: Pesach Sjeenie, Dag van Herkansing. Uitleg volgt. Tevens met de vraag van de in Rotterdam geboren rabbijn of Feijenoord die herkansing aanstaande zondag gaat benutten… Hoe dan ook, deze zondag wordt een blije dag: Lag Ba’Omer. Dan bezoeken honderdduizenden mannen, vrouwen, kinderen het graf van Rabbi Sjim’on bar Jochai in het plaatsje Meeron in het noorden van Israel. Waarom? Uitleg volgt. Plus een hoopvolle gedachte door de Ba’al Sjem Tov gegeven. Alle reden dus om u een S J A B B A T S J A L O M te wensen en een Kabbalistisch inspirerende invulling van Lag Ba’omer!

ACHAREE MOT – KEDO’SJIEMLetterlijk betekenen deze woorden ACHAREE MOT – KEDO’SJIEM: ‘na de dood zijn zij heiligen’. Heel toepasselijk voor deze zwaar beladen week, verklaart rabbijn Vorst. Zoals: het toespreken van de bewoners van het bejaardenhuis Beth Shalom op maandag, Jom Hazikaron. En opnieuw op donderdag bij de Dodenherdenking. En helaas, helaas het overlijden en de begrafenis van een lieve jonge vrouw. Heel, heel emotioneel. En dan midden in de nacht van maandag op dinsdag naar Hilversum voor een radio-uitzending. NPO Radio 1 – Dit is de Dag / Dit is de Nacht. Een uitzending in verband met 4 en 5 mei. Maar er is toch ook licht aan het eind van de tunnel: ‘we’ahavta leree’acha kamocha – de ToraMitswa deze week in de sidra de ander lief te hebben, voor de ander zorgzaam te zijn. Zoals de Misjna-geleerde Hilleel verklaarde: ‘Zèhoe kol hatora koelà -dit voorschrift is de basis van het Jodendom!’ Ojf simches! En S J A B B A T S J A L O M ! ! ! ********************************************************************************** PS Rabbijn Vorst is - actueel - van mening: 4 mei moet de dag blijven waarop de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Deze oorlog was zo absurd dat geen enkele andere gebeurtenis daarmee kan worden vergeleken. 5 mei moet een echte Dag van Bevrijding worden. Een dag waarop men stil staat bij wat het betekent vrij te zijn. Juist dan kan men er pijnlijk diep van bewust worden dat zo veel medewereldburgers niet vrij zijn. Dan kan men aandacht geven en ontzetting voelen dat er elders in de wereld nog steeds oorlogen worden gevoerd. Dat er honger wordt geleden. Dat talloze vluchtelingen onder erbarmelijke toestanden leven. Geen kermis op die dag! Op 5 mei moet men aandacht schenken aan de commercieel begrijpelijke, maar moreel absoluut verwerpelijke en onverantwoordelijke levering van het meest moderne wapentuig aan bijvoorbeeld Afrikaanse landen! Daar waar miljoenen mensen, vooral kinderen, van de honger omkomen!!!!!!!!!!! Laat het Westen de Jesjaja-profetie verwerkelijken: ‘de zwaarden omsmeden tot ploegscharen’. Tenslotte: rabbijn Vorst zou graag willen dat ook het zesde couplet van het Wilhelmus bij de herdenkingen wordt gezongen: Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o G.d, mijn Heer! Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer! Dat ik toch vroom mag blijven, Uw dienaar te aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.