Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Choekat


JOM HAVOETBAL was het deze zondag. Rabbijn Vorst laat u zijn shirt zien. Met zijn bijzondere rugnummer. Meegespeeld heeft hij niet. Hij had het immers veel te druk met het laten leggen van Tefillien. U hoort een bij Jom Havoetbal toepasselijke tekst uit rabbinale boek JOODS OUD EN NIEUW (blz. 137/8). En u ziet een foto van generaal Arik Sharon mét... tefillien. In 1967 gelegd bij de Kotel! En nu dan de parasja van de week. Beginnend met een 'displaced' tekst over de Rode Koe. Uitleg volgt. Aan- en ingrijpend. Aansluitend staat rabbijn Vorst stil bij een bijzonder gebeuren precies 70 jaar geleden. Opnieuw aan- en ingrijpend! Aan de hand daarvan zal duidelijk worden waarom u besluitend tweemaal Sjabbat Sjalom wordt gewenst: ! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! ! ! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! !

Korach


Wij zijn nog steeds in de woestijn van eens en in de woestijn van het aardse leven. Problemen van allerlei aard dus. Deze week in de sidra de opstand tegen het leiderschap en de visie van Mosje. - Komt nog steeds voor. - Met tenslotte de erkenning: 'Mosje emmet wetorato emmet - Mosje is de man van de waarheid en zijn Tora-visie geeft G.ds waarheid weer.' In iedere generatie is er een 'Mosje', laat de Zohar ons weten. Indachtig deze uitspraak vertelt rabbijn Vorst een bijzondere geschiedenis over een vroegere 'Mosje': Rabbi Mordechaj van Nadborne op een treinstation in Hongarije. En wat betreft een 'Mosje' van onze generatie hoort u a.h.w. de Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Schneerson, voorspellend spreken. Dit verzekert hij - enkele dagen vóór het uitbreken van wat later de (slechts) Zesdaagse Oorlog blijkt te zijn: 'Ik heb duizenden enig kinderen in Israel. En als ik hen zeg daar te blijven, is dat omdat ik zeker ben dat hun niets zal gebeuren.' En voor een publiek van duizenden aanwezigen verklaart hij op Lag Ba'omer 1967 in het openbaar: 'Niet slaapt noch sluimert de Beschermer van Israel. Israel bevindt zich niet in groot gevaar! Israel staat voor een grote overwinning. Deze maand zal met G.ds hulp een maand zijn van grote uitingen van liefde van G.d voor Zijn volk! Het moge duidelijk zijn dat wanneer de Schepper ons een geschenk geeft, wij dat moeten koesteren én behouden!' Aanstaande dinsdag, 3 tammoez/27 juni is de datumdag dat de aards-zichtbare aanwezigheid van deze Mosje van onze generatie eindigde. Rabbijn Vorst spreekt de wens uit dat de Rebbe in zijn onzichtbare aanwezigheid voor G.ds Troon zal bewerkstelligen, dat G.d Zijn toegezegde belofte gestand zal doen: dat wij eindelijk, eindelijk de Masjieach welkom kunnen heten! ! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! !

Sjelach lecha 5777


Wij zijn nog steeds in DE WOESTIJN VAN HET AARDSE LEVEN. Met zijn vele ups en downs. Ook deze keer weer aangeduid in de sidra van komende Sjabbat. Vorige week al stond rabbijn Vorst stil bij deze aanduiding. En velen willen in vervolg daarop weten hoe hij en zijn vrouw hun tragische verlies geprobeerd hebben te verwerken. Zij willen weten hoe het mogelijk is toch en desondanks in G.d te blijven geloven. U hoort weer voorgelezen teksten uit het boekje ‘Overpeinzingen’. Inderdaad, het zijn ernstige overpeinzingen. Maar tegelijkertijd worden het opbeurende, moedgevende overpeinzingen. Tot het zelfs ‘Over Pijn Zingen’ wordt! Maar toch… toch… oh G.d, spaar ons! Zegen ons, maar dan alleen met Uw zichtbare goedheid! Dat wenst rabbijn Vorst u deze week opnieuw: een voorspoedige reis door de vaak woeste woestijn van het aardse leven! ! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! !

BEHA’ALOTECHA 5777


‘Als je de neerot-lampen aansteekt.’ Woorden deze Sjabbat in het begin van de sidra. Welke neerot-lampen? De neerot-lampen van de zevenarmige kandelaar in het Misjkan, het Heiligdom in de woestijn. En later in de Tempel in Jeroesjalajiem. Maar ook andere neerot-lampen worden bedoeld. ‘Neer Hasjem nisjmat adam - de ziel van de mens is een neer-lamp van G.d.’ Ook zielen moeten zo nodig worden aangestoken. Of moeten feller gaan branden. Intenser licht verspreiden. Een vraag: is deze Tora-opdracht beperkt tot neerot-zielen in deze aardse wereld? Of kunnen wij in deze wereld neerot-zielen van gestorvenen in die andere wereld feller laten schijnen? Kunnen zij daar positieve invloed onzerzijds opvangen? Om persoonlijke redenen kiest rabbijn Vorst deze week er voor teksten te citeren uit zijn boekje ‘Over Pijn Zingen – Overpeinzingen na het verlies van een geliefde’. Concluderend met woorden van de Rebbe: ‘Wanneer wij de kracht opbrengen door te gaan met leven – en vooral wanneer dit geschiedt op de wijze zoals G.d dat van ons verlangt – verschaft dat de overledene, die dit alles waarneemt, een zeer bijzondere gelukervaring.’ Rabbijn Vorst wenst u aansluitend - verwijzend naar de Tora-tekst van deze week - een voorspoedige reis door de vaak woeste woestijn van het leven. Tevens wenst hij u SJABBAT SJALOM en - traditiegetrouw na Sjawoeot - EEN GEZONDE ZOMER !

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.