Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Wajeesjev


Wajishlach

 

*‘Bing Bang’ - het is een bovennatuurlijk gevecht tussen aartsvader Ja’akov en de beschermengel van broer Esav-Ezau. Het verbod van het eten van de verwrongen spier hebben wij eraan overgehouden.
De Rebbe vraagt: ’Die verwrongen spier betreft toch eigenlijk slechts een klein detail in dit hemelreikende gebeuren?’ De Rebbe vraagt en geeft antwoord.
*Negentien=Joed Tet Kisleev (dit jaar op dinsdag 27 november) wordt Rosj Hasjana La’Chassidoet genoemd. De Rebbe geeft twee redenen waarom het leren van de Chabad-Chassidische filosofie zo belangrijk is in onze generatie. U blijft dus luisteren.
Aansluitend staat rabbijn Vorst stil bij de inhoud van de laatste teksten in het boek Tanya; het boek dat namelijk een dag eerder, op 18 Kisleev, lerend wordt besloten:
- rustig, niet gehaast, spreek met volle aandacht uw gebeden uit.
- vier de Sjabbat nauwkeurig op de voorgeschreven wijze.
[Opnieuw aansluitend: geniet van een ‘El Al Sjabbatviering’ op het vliegveld van Athene…]
De volgende dag, op 19 Kisleev dus, wordt weer opnieuw begonnen met het leren van dit schitterende boek. Click even naar ‘TANYA’ op internet!
*‘Uw man, de Rebbe, gaf mij een beracha eindelijk moeder te worden. Maar helaas…’
En, hoe liep het af? U hoort het.
*Dank zij de door rabbijn Vorst gegeven toelichting op het prachtig te zingen Vrijdagavondlied Sjalom Aleechem ervaart u aanstaande Sjabbat nog meer doorleefd een
S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Wajetsee


*Hoe is aartsvader Ja’akov  erin geslaagd al zijn twaalf zoons in het dienen van Hasjem bijeen te houden?!

U hoort enkele antwoorden op deze vraag.

Aansluitend: wat leren wij, jonge ouders en grootouders, daaruit om onze kinderen enkleinkinderen bij het Jodendom van Tora en Traditie te houden? Om onze volgende generaties voor de Joodse gemeenschap te behouden?

Ook de redactieleden van de 33 afleveringen van Badèrech – later door het NIK in boekvorm uitgegeven - stelden indertijd deze Joods-levensbelangrijke vragen. Rabbijn Vorst citeert uitvoerig en indringend.

*Deze Sjabbat is het 9 Kisleev. Het is de geboortedatum – 5534/1773 - en de overlijdensdatum -  5588/1827 - van de Mitteler Rebbe, Rabbi Dovber z.ts.l. Hij was de oudste zoon van de eerste Chabad Rebbe, Rabbi Sjne’oer Zalman van Liadi z.ts.l., de schrijver van o.a. de Chassidische ‘bestseller’ Tanya.

Rabbijn Vorst vertelt een wonderbaarlijke geschiedenis die zich bij het graf van deze tsaddiek in Niezhin, provintie Chernigov, afspeelde. Inspirerend voor een

    !!!  S J A B B A T   S J A L O M   O E M E W O R A C H  !!!

Toldot

*Was het nou zo nodig dat Hasjem aartsvader Jitschak blind liet worden, opdat Ja’akov - en niet Esav=Ezau - gezegend zou worden?!
Uw vraag wordt beantwoord. Maar wel heel apart.
Aansluitend hoort u teksten uit hartstochtelijke brieven van de Rebbe om toch alsjeblieft de onderlinge sjalom-vrede te bewaren.
*Toledot=geslachten. Dat wil zeggen: ouders en kinderen.
Vrijdag 9 november – de dag vóór Sjabbat Parsjat Toledot - is het Rosj Chodesj-Nieuwemaandsdag 1 Kisleev. Het is de 111e geboortedag van de moeder z.l. van rabbijn Vorst. Haar 112e ‘levensjaar’ gaat beginnen. Daar hoort mizmor-psalm 112 bij. Teksten uit deze psalm worden door haar zoon behandeld.
Het lied DE KAARSEN van Clara Asscher-Pinkhof, dat rabbijn Vorst – hij kan het zich niet exact herinneren – waarschijnlijk, als vier-vijfjarig jongetje, zijn moeder heeft horen zingen, zingt hij u nu - bewogen - voor.
De wensen van deze week:
S J A B B A T S J A L O M en C H O D E S J T O V
een gezegende Sjabbatdag, een goede maand Kisleev, maand van licht en verlossing

Chajee Sara

Lech Lecha

*In de sidra Lech Lecha gaat - met het vertrek van de eerste aartsvader Avraham en eerste aartsmoeder Sara naar het hun beloofde land - de toekomst van het Joodse volk beginnen. Waarvan nu een deel geschiedenis is.
Rabbijn Vorst leest daarover voor. Uit het boek ‘Geschiedenis van het Jodendom’, geschreven door Isidore Epstein, vertaald door Henriette Boas, zichronam livrachah.
*Klaarblijkelijk was een door rabbijn Vorst gevonden exemplaar van het boek een geschenk t.g.v. het tienjarig bestaan van de sjoel aan het Opperrabbijn Davidsplein in Rotterdam. Met een foto van het gebouwencomplex aldaar. En de getallen 1954/5714 – 1964/5724.
Zo komt rabbijn Vorst over zijn vader te spreken: Opperrabbijn L. Vorst, zichrono livracha. Hij refereert aan een bijzondere toespraak, met daarin drie keer de woorden ‘Oewe’sjeem Ha’sjeem ek’ra – G.ds Naam riep, roep, zal ik aanroepen’. Inspirerend!
Aansluitend wordt u een sfeervolle Sjabbatviering vol inspiratie toegewenst!
! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Parasjat Chajee Sara

https://vimeo.com/296613043
Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.