Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Tetsave

 

Bolletjes en belletjes. 
- Uitgebreid aandacht voor de Priesterkleding in de sidra van deze Sjabbat. Heel gedetailleerd. 
Een voorbeeld: aan de zoom van de mantel die de Koheen Gadol - de Hogepriester – moest dragen, waren wollen bolletjes in de vorm van granaatappels en gouden belletjes aangebracht. U hoort een prachtige gedachte over het waarom van deze opmerkelijke versiering.
- Op de Sjabbat voor Poeriem wordt altijd Parsjat Zachor uit de Tora gelezen. Over het volk Amaleek, waar de Poeriemfiguur Haman toe behoorde.
Het woord Amaleek heeft dezelfde letterwaarde als het woord safeek, dat twijfel betekent. Rabbijn Vorst gaat op dit alles uitvoerig in. Vooral voor ouders van tieners levensbelangrijk te weten!
- Mordechaj speelt een belangrijke rol in de Poeriem geschiedenis. Maar toch wordt de Megilla – het Bijbelboek – Megillat Esther genoemd; de Rol van Esther. Niet Megillat Mordechaj en ook niet Megillat Mordechaj we’Esther of Megillat Esther oeMordechaj. Discriminatie van de Joodse man?
Natuurlijk niet. Maar waarom dan alleen Esther in de naam van de Megilla gnoemd?
U krijgt een betekenisvol antwoord. 
- Bajom hahoe. Balajla hahoe. Bajom hazè. Bachodèsj hazè. Waarom die verschillen? 
Opnieuw volgt een betekenisvol antwoord.
- De vier voorschriften van Poeriem worden genoemd. Waarvan het geven van geld aan armen ergens wel de meest belangrijke is. Graag uw aandacht.
Niet voorgeschreven, maar wel hartstikke leuk: het verkleden. Maar dat blijkt tegelijkertijd zelfs een mystieke achtergrond te hebben. Asjemenou!
Na het serieuze wel of niet Verstoppertje-spelen wordt u gewenst een
! ! ! S J A B B A T S J A L O M en een P O E R I E M S A M E E ‘A C H ! ! ! 
 

Teroema 5778/2018

Een logische vraag: waarom mochten de draagstangen van de Heilige Ark in de Tempel in Jeroesjalajiem niet worden verwijderd? Zij hadden immers geen functie meer. Of misschien wel?

Uw vraag wordt beantwoord. Veelbetekenend.

-        Elk jaar weer opnieuw in deze sidra verklaart G.d: ‘Ik zal in hen aanwezig zijn!’ Ook dit jaar weer opnieuw gevoelvol door rabbijn Vorst opgemerkt.

-        De maand Adar is intussen begonnen. Met de opdracht ‘marbiem besimcha – meer en meer vreugde in deze maand’ te brengen.

Maar vreugde, legt de Kabbalistische rabbijn Rabbi Jitschak Loerja - de Ari’zal - uit, moet er altijd, constant zijn. Juist dezer dagen wordt daarover uitgebreid in het boek Tanya gelernd en gedacht. U hoort daar meer over.

-        In het Sjachariet-Ochtendgebed zijn wij nu bij de offers gearriveerd. Korbanot-Offers, in deze tijd?

Ja, inderdaad. Maar dan in de betekenis van ‘korban-karov’: het dichter bij Hasjem komen. Uitleg volgt.

-        Al in de vrolijke Poeriem-stemming vertelt rabbijn Vorst u een door hem teruggevonden geschiedenis over het dragen van… een stropdas. Niet alleen grappig, maar vooral verbluffend, ongelooflijk. En toch werkelijk zo gebeurd.

Luisteren dus. Ook in verband met een duidelijke verwijzing naar de geschiedenis van Poeriem.

Aansluitend gewenst:  S J A B B A T   S J A L O M – een V R E D I G-V R O L I J K E   S JA B B A T

Misjpatiem 6778/2018

- Waarom wordt in de sidra van deze week het supra-rationele Melk-Vlees-verbod tussen de begrijpelijke intermenselijke gedragscode vermeld?
Goeie vraag. Nu nog een antwoord.
- Het is deze Sjabbat de eerste van vier bijzondere Sjabbat-dagen: Sjabbat Sjekaliem. Op weg naar de Pesachmaand Niesan en het Poeriem-Lotenfeest in de eerder komende maand Adar.
Rabbijn Vorst legt het een en ander uit. Hij gaat ook in – het boek Tanya citerend – op het begrip Mesieroet Nèfèsj – de bereidheid je leven in te zetten en op te offeren voor G.ds Goede Zaak. Zoals koningin Esther in de Poeriem-geschiedenis ons toonde.
- In het Sjachariet-Ochtendgebed citeren wij de profeet Tsefanja. Niet alleen dat G.d ons weer terug zal brengen, verklaart de profeet. Maar: ‘Ik, G.d, zal mét jullie terugkeren!’
Wat dat betekent, wordt u uitgelegd.
- Mosje is deze week vooral G.ds wet-doorgever. Eerder nog was hij al de leider van het Joodse volk. Tachtig jaar was hij toen hij - samen met broer Aharon - voor Pharao-Far’o stond.
Met het noemen van de 80-jarige leeftijd laat rabbijn Vorst honingbijen binnenvliegen. Daarbij de Engelse Sjaak Spier citerend met zijn beroemde uitspraak ‘To be a be,’ etc.
Dit alles garandeert u de vervulling van de vorstelijke wensen voor een sfeervolle Sjabbat en een vrolijke maand Adar:
! ! ! S J A B B A T S J A L O M en C H O D E SJ A D A R T O V O E M E W O R A C H ! ! ! 

Parasjat Jitro 5778 - 2018

 

*Deze Sjabbat in de Sidra van de Week lezen wij over de Openbaring op de berg Sinai!
Met de Asèrèt Hadib’rot - de Tien Uitspraken. 
Beginnend met de woorden: ‘Anochie Ha’sjeem Ellokècha - Ik ben Ha’sjeem jullie G.d.’
Begrijpelijk dan ook dat wij overeenkomstig het Tora-gebod ontvingen 2x maal daags te verklaren: ‘Sjema Jisra’eel Hasjeem Ellokeenoe - Hoor Israel: Ha’sjeem is onze G.d.’
En dat bevestigen wij iedere ochtend opnieuw ( blz. 9 in de Dasberg-sidoer): ‘Atta hoe Ha’sjeem Ellokeenoe – Jij/U bent Ha’sjeem onze G.d’.
Leest u alstublieft wat Dr. D. Hausdorff in zijn inleiding op de sidoer schrijft; vooral op blz. XIV. Prachtig en krachtig!
*Toe Bisj’wat valt dit jaar op woensdag 31 januari. Rosj Ha’sjana La’ielanot – Nieuwjaarsfeest van de Bomen. 
Opnieuw spreekt rabbijn Vorst vervoerend over het G.dsWonder van de Appelpit. Inspirerend bij het eten van een appel of ander fruit.
Hem is iets bij dat woord fruit opgevallen: Fruit. Perot. Dezelfde letters!
Andere voorbeelden die hij las: 
Sjeesj-zes-sechs-six. 
Sjèwa-seven-sept-sieben. 
Èrèts-earth-aarde-erd-jord-terre (omgekeerde volgorde van de letters). 
Ook iets om fruit/perot etend bij stil te staan. (Mag ook zittend.)
Vanaf Toe Bisj’wat op naar de zomer! Maar eerst nog deze week: 
S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!! 

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.