Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Pesach

*Pesach is het feest van geloof en vertrouwen in G.d. Een dorre woestijn in vluchten; zonder eten en vooral zonder water. (Ook bier en cola was niet te krijgen…)
Matsa staat model voor dat G.dsGeloof. Eet uw matse met deze intentie.
*G.dsGeloof? Wie gelooft er nou nu nog in het bestaan van een Hogere Macht…?!
Rabbijn Vorst citeert de onlangs overleden wetenschapper Stephen Hawking die zo zeker dacht te weten dat er geen Hogere Macht bestaat. Enkele citaten uit zijn werk worden u voorgelezen.
Gelukkig. Er waren en er zijn wetenschappers van wereldformaat die wel zeker zijn van het voortdurende en blijvende bestaan van een Allereerste Veroorzaker. Rabbijn Vorst, opnieuw, citeert uit zijn boek Vorst Ontdooit de wetenschapper Jastrov, een van de kopstukken van de NASA. En u maakt opnieuw kennis met de 5VWO-er Ard, die de Evolutie van de Eiffeltoren bestudeert. (jodendom-online /artikelen)
Conclusie: Hawking is dood. G.d niet.
*U wordt weer verwezen naar de schattige gedichtjes van het PoeriemVrouwtje. Op de wijs van ‘Ik zag twee beren matses smeren’. (toraworldholland.nl/poeriemvrouwtje). Afhankelijk van de aanwezige kinderen (maar ook volwassenen) leuk om samen te zingen. Behalve Ma Nisjtanna, Dajeenoe enz. enz. natuurlijk!
*Ten slotte: welke zoon/dochter u ook bent, gewenst wordt u een
P E S A C H K A S J E E R W E S A M E E ‘A C H - S J A B B A T S J A L O M - G O E D J O M T O V

Tsav - Sjabbat Hagadol

*Alleen door een grote steen aan te raken bevindt Rabbi Chanina ben Dosa zich plotseling in Jeroesjalajiem.
Een nieuwe vorm van gratis openbaar vervoer?
En wat is de link tussen dit voorval en de sidra Tsav?
*Dat de vrouw hoger staat dan de man, is (hen) bekend. Maar heren, toegegeven, met al die voorbereidingen voor Pesach moet je wel erkennen dat het inderdaad zo is. Mirjam - haar sterfdag is 10 niesan (26 maart dit jaar) - zuster van Mosje en Aharon, is daar een prachtig voorbeeld van.
*Uitgebreid aandacht voor de niet werkelijk paspoortig zeventigjarige Rabbi El’azar ben Azarja. En ook stilstaan bij een mogelijke verklaring van diens opmerkelijk ‘dubbele’ naam.
*Deze Sjabbat is het 8 niesan. Dag van ‘Ciz- en Trans-Jordaanse’ Joodse eenheid. Wat daar misschien mee wordt bedoeld, legt rabbijn Vorst u uit.
*U vindt een prachtige, inspirerende gedachte in mizmor-psalm 117. Het is 11 niesan (27 maart dit jaar) de ‘verjaardagspsalm’ van de Rebbe.
Natuurlijk wordt u toegewenst:
S J A B B A T S J A L O M en S U C C E S bij alle P E S A C H – V O O R B E R E I D I N G E N,

Vajikra


Kie Tiessa 5778/2018


Volmaaktheid. Heelheid. Dát verlangen. Dáár naar streven.
Waarom dan niet een verplichte bijdrage van een hele sjeekèl en niet juist een halve?
Vragen zijn er om beantwoord te worden. Nu dus ook. 
Triest, triest! 
De mannen gaven grif hun gouden sieraden, waar het Gouden Kalf van werd gemaakt.
Bravo, bravo! 
De vrouwen weigerden hun sieraden voor het maken van het Gouden Kalf af te staan.
Biz’choet na’sjiem tsad’kaniejot - het was de verdienste van de vrouwen waarom het Joodse volk uit Egypte is verlost.
Biz’choet na’sjiem tsad’kaniejot - ook nu kan/zal het de positieve invloed van de vrouwen zijn die de wereld uit spirituele, geestelijke, ideologische gevangenschap zal bevrijden. 
De Lubavitcher Rebbe heeft, in navolging van zijn voorgangers, deze potentiele invloed van de vrouw onderkend en daadwerkelijk geconcretiseerd. Kijk maar op internet. Dus opnieuw: bravo, bravo!
Rabbijn Vorst wil daarom niet zijn flauwe grap van vorige jaren herhalen: ‘De heren moeten hun vrouwen helpen bij de Pesach-schoonmaak! Hoe? Door niet in de weg te lopen…’
U hoort zijn schoonmaak-succesformule nu én zijn wens voor een 
! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! ! 

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.