Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

BEHA’ALOTECHAA 5778/2018

Koffie of arsenicum? U mag vrij kiezen…Wij beschikken immers over een vrije wil!
*Eerst een lesje over het vóórkomen van kansen en het voorkómen van gemiste kansen.
*En een lesje hoe u zichzelf en anderen kunt verlichten. Wat uiteindelijk de reden is waarom onze zielen naar deze wereld moesten afdalen.
*En daarna staat rabbijn Vorst stil bij het door Rambam-Maimonides geformuleerde Tora-basisprincipe van Beloning en Bestraffing. [Zie de Dasberg-sidoer op blz. 326 en het in sjoel gezongen lied Jigdal op blz. 2.]. Volgende week vervolg.
En de relatie van dat BasisToraPrincipe met het gegeven van de Vrije Wil. Rabbijn Vorst gaat als het ware op G.ds Troon zitten en staat stil bij de consequenties van deze Vrije Wil.

Parasjat Emor

 

EMMOR 5778/2018
de PORSCHE-PARSCHE van DEZE WEEK
chabad.nl/rabbijnvorst
*Noblesse oblige. Aandacht voor speciale regels in de sidra van deze week voor de adel binnen het Joodse volk: de Kohaniem-Priesters.
*Donderdag deze week is/was het Lag Ba’omèr, een bijzondere dag tussen Pesach en Sjawoe’ot-Wekenfeest. Rabbijn Vorst vertelt er enthousiast over. Met het woord ‘innerlijk’ op verschillende geestelijke aspecten duidend.
*Terug naar de aardse werkelijkheid met de Pirkee Awot-Spreuken der Vaderen-Vragen: ‘Wie is wijs?’ en ‘Wie is sterk?’ U krijgt enkele mogelijke antwoorden.
*‘Praat maar met je moeder,’ was het teleurstellende antwoord dat de Rebbe aan de koheen gaf. Of niet?
U hoort een verbazend gebeuren. Zeg maar: ‘Ongelooflijk!’
Mooi om te vertellen aan de Sjabbat-tafel.
*Rabbijn Vorst schenkt kort aandacht aan de dagen van 4 en 5 mei. Leven wij werkelijk in vrijheid?
*Hoe dan ook, u wordt gewenst een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.