Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Een Vloekende Profeet met een Babbelende Ezel

BALAK

Een Vloekende Profeet met een Babbelende Ezel

Het Joodse volk staat klaar om Israel binnen te trekken. Ze moeten alleen nog twee landen doorkruisen. Edom en Moav, maar deze landen laten het Joodse volk niet passeren. Israel moet omlopen. Ze trekken naar het oosten en vervolgens langs Edom en Moav richting het noorden. Ze zullen hun entree maken in Israel via de oostelijke grens tegenover Jericho. Ze vallen noch Edom noch Moav aan. Deze landen horen niet bij Israel en het Joodse volk weet nu onderhand uit ervaring dat zij zonder G-d’s bescherming geen schijn van kans hebben. Anderzijds zijn Edom en Moav ook niet bang want ze denken dat het Joodse volk alleen Kanaän in beslag gaat nemen, het land ten westen van de Yarden. Everybody happy… het Joodse volk trekt verder noordwaarts.

Nu zit het land van Sichon in de weg. Ook zij weigeren toegang tot het Joodse volk. Zij worden namelijk betaald door de Kanaänieten om hun land te beschermen. Maar nu ligt het anders. Hoewel het land van Sichon ten oosten van de Yarden ligt wordt dat wel een erfdeel van het Joodse volk. Het is al meteen oorlog! Sichon, met zijn enorme leger en al zijn macht en kracht wordt verslaan. Aan de Israelische kant is er geen enkel slachtoffer!

Nog verder naar het noorden komt Og, koning van Bashan ons volk tegemoet. Hij heeft zijn hele leger paraat maar Israel is sterker en verslaat Og. Israel neemt het land van Sichon en Og in beslag.

 

En nu begint onze parasha met een koning van Moav, die Balak heet en die het heel benauwd krijgt wanneer hij hoort dat Israel toch landen in beslag heeft genomen die ten oosten van de Yarden liggen. Israel heeft de grote machten van Sichon en Og zomaar verslaan. Aan de Israelische kant viel geen enkel slachtoffer, hetgeen niet bepaald een kalmerend effect heeft op de Moabitische koning!

Maar wacht eens even. Is Moav dat ook ten oosten van de Yarden ligt nog wel veilig? Als Israel toch landen veroverd heeft aan de oostelijke kant van de Yarden, waarom dan ook niet Moav? Balak werd er helemaal misselijk van (Bamidbar 22-3). Hij denkt diep na, overlegt met zijn buurland Midian, en beseft dat zelfs de enorme krachtige landen van Sichon en Og zo gemakkelijk door Israel verslaan werden.

Wat nu? Balak is wel zo slim om niet op een militaire defensie te rekenen. Het is namelijk overduidelijk dat G-d het Joodse volk helpt. Hun overmacht hebben zij niet te danken aan militaire kracht. Hij moet iets anders verzinnen om het Joodse volk te verslaan. Nu had hij natuurlijk op het nieuws gehoord wat voor een soort volk die Joden waren. Dat ze zo spiritueel waren en heel veel lernden en dawenden (bidden). De kracht van het Joodse volk ligt duidelijk in hun mond, in wat ze zeggen. En daar gaan we hun mee verslaan, dacht deze slimme koning. En nu komt het. Balak neemt een profeet uit Midian in dienst om een karweitje voor hem op te lossen. Hij heet Bilam en hij gaat de Endlösung voor Balak uitvoeren.

De profeet Bilam wordt erbij gehaald. Balak’s ambassadeurs bezoeken hem. Het doel is duidelijk. Bilam wordt in dienst genomen om het Joode volk te vervloeken. Hij is daar zeer ervaren mee en heeft met zijn vervloekingen al meerdere successen weten te boeken. Zo zie je maar weer; ook in de niet-Joodse wereld bestaan spirituele krachten. Toch moet deze niet-joodse profeet eerst in consult met G-d gaan. Bilam is ervan bewust dat zonder G-d’s toestemming hem niets zal lukken. Inspiratie kan met deze profeet uitsluitend ’s nachts. De delegatie blijft overnachten. In de nacht verbiedt Hashem aan Bilam om het Joodse volk te vervloeken. Zelfs zegenen mag niet. Ze zijn immers al gezegend! Einde oefening en de delegatie vertrekt huiswaarts.

Maar Balak is er nog niet klaar mee. De veiligheid van zijn hele land staat in het geding. Hij denkt zo: ”Laat ik wat hogere pieten naar Bilam sturen en het salaris wat aantrekkelijker maken”. Zo gezegd, zo gedaan. De grootste en hoogste ministers van het land komen bij niemand anders op bezoek dan Bilam om hem te smeken om het Joodse volk te vloeken. Bilam vraagt Hashem weer en nu mag het wel op voorwaarde dat Bilam alleen zegt wat G-d toelaat. “Nou dat zien we nog wel” denkt Bilam.

Wat vreemd. Eerst mocht Bilam niet mee met de afgevaardigden van Balak en nu mag het wel? Is G-d van mening veranderd? Maar G-d verandert nooit van mening want dan zou G-d in één van de twee instanties zich “vergist” hebben. Niet alleen dat, maar nadat G-d Bilam toestemming heeft gegeven om met de tweede delegatie mee te gaan wordt Hij alsnog kwaad op hem! Waarom de boosheid als G-d hem toch toestemming had gegeven? Vervolgens biedt Bilam aan om terug te gaan, maar G-d zegt dat Bilam toch maar moet gaan. Nee, ja, nee, ja? Heeft G-d twijfels? Onmogelijk. Hij is volmaakt en fluctueert nooit. Het zijn de omstandigheden die wijzigen waardoor G-d Zijn respons aanpast.

Terug naar Bilam de profeet. Hij pakt zijn ezelin en samen met de hoogwaardigheidsbekleders van Balak gaat hij op weg. Hij is de machtigste meest arrogante man op aarde. Hij gaat het opnemen tegen de nieuwste superpower, Israel genaamd. Hij gaat de grootste profeet aller tijden, Moshe overstijgen. Hij gaat Hashem weten te “omzeilen” en gauw in een moment van G-d’s onoplettendheid als het ware, het Joodse volk vervloeken. Hoe is het mogelijk? Wat een arrogantie! Wat een verbeelding en verwaandheid!

Maar G-d heeft hele andere plannen. Hij denkt zo; laat nu eens een niet-Joodse profeet het Joodse volk zegenen. Joden zijn altijd zich aan het verontschuldigen en doen alsof zij een volk zijn net zoals elk ander volk. Niets is minder waar. “Een volk van priester en een heilig volk” zijn zij. Als het Joodse volk zelf niet wilt geloven hoe speciaal ze zijn, laat ze dat dan van een ander horen! Bovendien als je complimenten van een vriend krijgt weet je nooit of ze eerlijk bedoeld zijn. Daarentegen als je grootste vijand je gaat loven, dan weet je al meteen wat het waard is.

En zo zien wij dat Bilam uiteindelijk de mooiste complimenten aan het Joodse volk gaat geven. De grootste profetieën zullen straks uit zijn mond komen. Prachtige verzen en gedichten gaat hij uitspreken. Hij gaat zelfs de komst van Mashiach voorspellen. Één zin uit zijn zegen staat zelfs in het dagelijkse ochtendgebed. En dit alles uit de mond van één van de grootste Jodenhater die de geschiedenis ooit gekend.

G-d koos ervoor dat deze prachtige teksten door de mond van een niet Joodse profeet zouden komen. Maar alvorens dit mogelijk gaat zijn, zal deze profeet eerst van zijn hoogmoed moeten afstappen en een metamorfose moeten ondergaan. Het is namelijk alleen mogelijk om G-d’s woord te ontvangen als men zeer bescheiden is. Op een of andere manier gaat Hashem Bilam tot bescheidenheid brengen en dit alles door een vervoermiddel. Niet een eend of een Jaguar, maar een ezelin. En zo gaat Bilam onderweg met alle VIP’s van de regio. G-d is woedend op hem. Hoe durft hij aan te dringen en G-d een tweede keer te vragen. Maar in de Talmoed (Makot 10b) staat

בדרך שאדם רוצה לילך בה, מוליכין אותו

In de weg die een mens wil inslaan, daarin wordt hij geleid.

G-d heeft Bilam de eerste keer geen toestemming gegeven, maar Bilam drong aan. G-d wilde Bilam beschermen tegen zijn eigen val, maar het is moeilijk om “nee” te horen. Op aandringen van Bilam krijgt hij bij de tweede delegatie toestemming om mee te gaan, maar op voorwaarde dat hij alleen zal uitspreken wat G-d hem toelaat. Maar Bilam is helemaal niet van plan om zich aan voorwaarden te houden. Hij gaat en denkt in zijn verwaandheid tegen G-d’s wil in te kunnen gaan. Dat is de reden waarom G-d woedend op hem is, hoewel Hij hem toestemming had gegeven. G-d probeert onderweg om ervoor te zorgen dat Bilam zijn GPS opnieuw in gaat stellen en zijn route gaat aanpassen. Maar Bilam, zoals ieder ander mens zal uiteindelijk zelf moeten kiezen welk pad hij inslaat.

G-d wil zo graag dat zelfs deze Bilam tot inkeer komt. Daartoe had Hij reeds 2488 jaren eerder, voorbereidingen voor getroffen. Zo vertelt ons Spreuken der Vaderen: het was de zesde dag van de schepping. De hele wereld was geschapen. Alles stond klaar en de Shabbat kon beginnen. Maar nee, stop, nog even, terwijl het al schemerde, moesten er nog gauw enkele details aan de schepping toegevoegd worden o.a. de mond van de ezelin….

Een ezelin van het grootste kaliber, het trouwe dier van Bilam. Deze ezelin is een belangrijk detail in het verhaal; op het moment dat Bilam door een smalle plek trekt, stopt het dier ineens. Ze weigert verder te gaan omdat zij een engel ziet die de weg verspert. Bilam ziet de engel niet en wordt woedend op het dier en slaat het! De ezelin opent haar mond en begint te spreken: “Wat heb ik tegen jou gedaan dat je mij al drie keer slaat?”. “Jij hebt mij beschaamd” zegt Bilam tegen het dier ”als ik een zwaard had zou ik jou nu doden”

Wat een afgang voor Bilam. Hij claimt een heel volk met zijn woorden te kunnen uitroeien, maar voor zijn ezelin moet er een zwaard aan te pas komen! Uiteindelijk ziet Bilam de engel en beseft dat zijn tomtom een reset nodig heeft. Hij vraagt de engel of hij maar niet beter terug naar huis moet gaan. Maar nu dat Bilam vernederd is mag hij zijn reis voortzetten. Zijn vernedering maakt het nu mogelijk dat de zegens die voor het Joodse volk bestemd zijn via zijn mond uitgesproken kunnen worden.

Bilam was als een gieter afgegaan. Hij zou toch Moshe in profetie verslaan! Hij zou toch krachtiger zijn dan Sichon en Og. Hij zou G-d toch te slim af zijn. Maar nu blijkt dat hij niet eens controle heeft over zijn eigen ezelin. Bilam ziet niet eens de engel, maar de ezelin wel! Die weigert verder te lopen. Wat een afgang! Vooral met al die VIP’s naast hem. Daarom mocht Bilam de eerste keer niet gaan en de tweede keer wel. De tweede delegatie bestond namelijk uit veel belangrijkere mensen waardoor de schaamte en afgang van Bilam nog groter was. G-d was dus niet van mening veranderd, maar de situatie was anders!

Bilam schaamt zich diep. Zijn arrogantie is weg gekruimeld.

Nu dat hij helemaal van zijn trots af is, kan hij verder gaan. Nu heeft hij weer toestemming om zijn reis voort te zetten. Hij zal het Joodse volk loven en zegenen. Nu kan het G-ddelijke woord pas uit zijn keel voortkomen. Nu is Bilam geschikt om als doorgeefluik te functioneren voor G-d’s woord. Wil je Hashem heel dichtbij je houden? Gooi je trots en arrogantie weg.

מה־טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל (Bamidbar 24-5)

Bilam zegt en zo zeggen wij elke ochtend: “Yakov, wat zijn jullie tenten goed en Yisrael jullie woningen”. Of je nu een Yakov Jood bent en jezelf sporadisch (als een tent) met het jodendom bezighoudt of je bent een Yisrael en je leeft constant (als een woning) met het Joodse gevoel, “Wat is het toch (allebei) goed!”

Shabbat shalom!

Bracha Heintz

Gebaseerd op lessen van

Rav YY Jacobson

Parasjat Balak

*‘In wat voor wereld leven wij in hemelsnaam?!’ vraagt rabbijn Vorst zich bijna radeloos af. Hij is terecht kapot van miss-standen e.d. in de zgn. moderne maatschappij. Maar de moed opgeven is er niet bij. U hoort waarom.
*Aanstaande zondag gaan de zgn. Drie Weken beginnen. Met getemperde vrolijkheid. Voorbeelden volgen.
* ‘Zo een schoonzoon zal ik daar niet vinden!’ verklaarde de Rebbe Rayats z.ts.l. 91 jaar geleden tegenover de Communistische autoriteiten.
Dat bleek te kloppen. Luister maar naar wat R. Meshulam Weiss over zichzelf en over zijn vrouw vertelt. Ongelooflijk!
* Ook aan de buis gekluisterd? Schreeuwt u het ook uit bij wéér een goal van uw favoriete team: ‘GOAL!!!’?
G-O-A-L. Zeker twee keer iedere dag, ’s avonds en ’s ochtends, schreeuwen wij het uit: ‘GOAL!’
Waar? In ons tefilla-gebed: ‘Baroech atta Ha’sjeem, GO-AL JISRA’EEL! VERLOS JISRA’EEL. Verlos het Joodse volk! En daarmee de hele wereld!’
Met deze GOAL-wens voor de GE’OELA-verlossing plus de traditionele S J A B B A T S J A L O M wens besluit rabbijn Vorstzijn zijn wekelijkse PARSCHE-PORSCHE.

Choekat: Twee Slangen, Twee Visies.

Twee Slangen, Twee Visies.

Het Joodse volk heeft in de woestijn een enorme omweg gemaakt, die 39 jaar geduurd heeft. Het volk staat nu wederom aan de zuidelijke grens van Israel, klaar om eindelijk het doel van hun lange trektocht te bereiken: Israel!

Moshe, Aharon en diens zoon Elazar klimmen een berg op, waar een grot met daarin een graf op Aharon wacht.  Aharon overlijdt. Moshe en Elazar dalen van de berg af en het volk vraagt waar Aharon is. Hij is naar een andere wereld heengegaan antwoordt Moshe, maar het Joodse volk beschuldigt Moshe van zijn overlijden. G-d is niet blij met dit verwijt en straft het Joodse volk door een vijand te sturen. Het is niemand anders dan Amalek zelf. Het zal de eerste keer niet zijn dat deze antisemiet zijn kop opsteekt en helaas niet de laatste keer. Hoe dan ook, Amalek kreeg te horen dat het Joodse volk niet meer door G-d beschermd was. De ere wolken die 40 jaar lang in Aharon’s verdienste om het Joodse volk heen zweefden waren er niet meer. Aharon was overleden.

Amalek wilde al lang het Joodse volk aanvallen. Nu dat de ere wolken verdwenen zijn, ziet hij zijn kans. Het Joodse volk is bijzonder angstig, neemt de benen en loopt uiteindelijk kilometers terug in de richting van Egypte.

De Levieten proberen de terugreis te stoppen; er ontstaat een burgeroorlog met sterfgevallen aan alle kanten. Toch lukt het de Levieten om uiteindelijk het hele volk weer in de goede richting te krijgen.

Amalek is verslaan en het Joodse volk komt terug en staat wederom klaar om de kortste weg naar Israel te nemen. Dit houdt in dat ze het land van Edom moeten doorkruisen, maar de Edomieten weigeren toegang. Het Joodse volk moet noodgedwongen wederom een detour maken, deze keer om Edom heen.

De ene moeilijkheid en teleurstelling komt na de andere. Het is te veel voor ze en ze kunnen er niet meer tegen. En ja hoor, daar gaan we weer. Een hoop klachten en ongenoegen wordt geuit naar G-d en naar Moshe: “Waarom hebben jullie ons uit Egypte gehaald om in de woestijn te sterven? We stonden op het punt om Israel binnen te gaan en nu moeten wij weer een omweg maken, weer de woestijn in, weer datzelfde lichte brood eten. We hebben geen normaal voedsel om te eten, alleen manna. We hebben geen gewoon water om te drinken, alleen één of andere mobiele waterbron” (Bamidbar 21-5).  Foute boel al die kwaadsprekerij, vooral als je nagaat dat het manna naar iedereen z’n wens smaakte. Had je zin in biefstuk, dan smaakte het naar biefstuk. Had je zin in pizza of ijs of wat dan ook, het manna smaakte precies naar hetgeen je verlangde.

G-d zei: “Laat de slang die kwaad heeft gesproken in Gan Eden nu het volk straffen dat over Mij kwaadspreekt. Laat de slang, die wat hij ook eet, altijd hetzelfde smaakt, het volk straffen dat elke smaak kan kiezen en proeven in dat ene voedsel, het manna.

Giftige slangen en andere wilde dieren kwamen de mensen bijten en een groot aantal onder hen stierf. Het volk kwam naar Moshe toe en erkende verkeerd gesproken te hebben tegen G-d en tegen Moshe. Dawen voor ons dat Hij de slangen van ons verwijdert. Moshe heeft ze vergeven en voor ze gedawened.

Moshe moest van G-d een slang maken en die op een stok zetten. Als men ernaar zou kijken dan zou men van de beet genezen en leven. En zo geschiedde: Moshe maakte een slang van koper (Nachash is het Hebreeuwse woord voor slang en heeft dezelfde letters als nechoshet=koper). De zieken keken omhoog naar de koperen slang en genazen.

Kan een slang een mens genezen? vraagt Rashi. Onze geleerden vertellen ons dat het niet de slang was die genezing bracht, maar het omhoog kijken naar de hemel, het nadenken over onze Hemelse Vader.

Vreemd! Als G-d de Genezer is, waarom moet er dan een slang aan te pas komen? Zo wordt de vraag in de Talmoed gesteld: het is misleidend. Men zou heel gauw kunnen denken dat de slang geneest, maar nee, het is het naar boven kijken, jezelf verbinden met iets hoger, je relatie met G-d verbeteren. G-d is diegenen die de giftige slang heeft geschapen. Het is G-d’s wil of hij wel of niet bijt en het is G-d die jou ervan kan genezen.

Deze koperen slang is 700 jaar lang bewaard gebleven als getuige tot dit wonderbaarlijk gebeuren. Eeuwen later begon men echter G-ddelijke krachten aan de koperen slang toe te kennen. Toen het een afgod werd, heeft koning Chizkijahoe de koperen slang vernietigd.

Blijft de vraag waarom een slang? Waarom een beeld? Wat misleidend terwijl wij zo gewaarschuwd worden tegen het dienen van afgoden! En hoe zou de slang die juist de oorzaak van het probleem was ook de oplossing kunnen bieden?

Slangen kruipen overal. Ze bijten en laten giftige sporen achter.

Er bestaan vele soorten slangen in ons leven.

Ben jij ooit in jouw leven vergiftigd geweest door allerlei moeilijkheden, frustraties en problemen? Heeft misschien iemand die jij vertrouwde jou daarna bedrogen?  Ben jij kapot gemaakt door een gemene leerkracht in jouw schoolcarrière of een medeleerling die jouw jeugd verwoest heeft door pesten? Doet je baas steeds vervelend op je werk? Heb jij er genoeg van en voel je je ontmoedigd? Vraag jij je af waarom lijden überhaupt in deze wereld noodzakelijk is?

Hoe gaan mensen met hun kleine en gigantische vergiftigingen om?

 עֲשֵׂה לְךָ שָׂרָף וְשִׂים אֹתוֹ עַל־נֵס

Bamidbar 21-8

"Maak een slang en zet hem op een stok"

Het woord נֵס, betekent niet alleenmaar stok, maar ook uitdaging en verheffing.

Als je een probleem hebt, kun je het ontvluchten. Dat is één manier om het voor jezelf op te lossen.

Je kunt er ook voor kiezen om naar het probleem te kijken.

G-d biedt de mensen, die door een slang vergiftigd zijn, om juist naar die slang te kijken, op één heel belangrijke voorwaarde en dat is dat ze naar boven toe kijken. Want ziet U, er zijn twee slangen: de slang hier beneden die gebeten heeft en de slang daarboven die genezing brengt.

De slang boven biedt een inzicht. De slang beneden vertegenwoordigt slechts gif en ellende, maar als je van boven kijkt en je verdiept je in de oorsprong van alle ellende, dan kun je genezing bewerkstelligen. Wij geloven in één G-d, de Schepper van alle leuke zaken en de Schepper van de moeilijkheden, vergiftigingen en teleurstellingen. Kijk je naar de slang beneden dan zie je alleen maar ellende en pessimisme. Kijk je naar de slang boven dan realiseer je je dat elke beproeving in je leven jou uiteindelijk sterker heeft gemaakt. Natuurlijk protesteren wij tegen alles wat ons tegenstaat. Toch waren wij niet geweest wat we nu zijn als wij niet alle beproevingen hadden doorstaan die G-d op ons pad heeft gelegd. Wanner het jou lukt om jouw probleem van bovenuit te aanschouwen dan zullen je moeilijkheden niet verdwijnen, maar dan zal wel veranderen de manier hoe je ze beleeft. In elke beproeving zit namelijk een bron van vernieuwing. Elke crisis heeft in zich het pad naar een nieuwe ontdekking in jezelf.

Velen van ons weten dit uit ervaring. We maken situaties mee die zeer pijnlijk zijn. Situaties die ons gedwongen hebben om diep in onszelf te putten en geheime slapende krachten op te graven. Op deze manier zul je misschien ontdekken dat er in jouw vraag een antwoord schuilt, dat het probleem juist de oplossing wordt en dat het gif je medicijn kan zijn. Zo werkt het hele inenting systeem. Je neemt een beetje van het gif om het lichaam te stimuleren om zich te versterken, juist tegen dat ene gif of die ene ziekte.

Zo ook in elk aspect van je leven. Als je van bovenuit kijkt, kan de spijt van het begaan van een overtreding iemand aanmoedigen om meer potentieel in zichzelf te ontdekken; een mislukking lijdt tot groter succes, moeilijkheden in een huwelijk of andere relatie geven de kans om op een diepere manier met elkaar om te gaan. Het einde van het ene tijdperk is weer het begin van een nieuwe. Pijn kun je gebruiken als springplank naar voren en frustraties als reden tot dieper bewustzijn.

“Zegen mij” vroeg Yakov aan de engel die de hele nacht met hem gevochten had en hem verwond had aan zijn heup. Sinds wanneer vragen wij onze vijanden om ons te zegenen? Maar de zegen was de nieuwe kracht die Yakov in zichzelf ontdekte toen hij op de proef werd gesteld. Een kracht waar hij later in z’n hele leven gebruik van kon gaan maken. De uitdaging wordt een verheffing. Kijk omhoog naar de slang, aanschouw het probleem, ontdek je eigen potentieel en laat jouw diepe krachten jou verheffen. De slang wordt een unieke gelegenheid om op een hogere plek te komen, om je eigen speciale krachten naar voren te laten treden. Jij wordt daardoor krachtiger, verstandiger, hoger en tenslotte gelukkiger en voldaan.

Shabbat shalom!

 

auteur: Rebbetzin Bracha Heintz

gebaseerd op een artikel van Rabbi YY Jacobson

 

Choekat

 

*Buitenspel of niet?
Staat u / sta jij buitenspel of niet?
Het is een Joodse vraag die je je voortdurend moet stellen. In verband met het heden en in verband met je toekomst. Met een terugblik naar het verleden, je afkomst.
*Voetbal. In Rusland. 
Voetbal. Aanstaande zondag in Amstelveen. De jaarlijkse Jom HaVoetbal. Inclusief het leggen van tefillien. De eerste keer gratis!
*De Rode Koe van de sidra van aanstaande Sjabbat staat in de opstelling niet op de juiste plaats. Waarom niet? Rabbijn Vorst geeft een opzienbarend, indringend antwoord en noemt in dit verband de bijzondere leidende figuren van Mirjam en Aharon, zuster en broer van Mosje.
*U hoort hoe het plan van de beruchte Russische minister Stalipin niet van de grond kwam. En u wordt verteld hoe de zesde Lubavitcher Rebbe, Rabbi Yoseph Yitzchak Schneersohn - na ter dood te zijn veroordeeld - op 12/13 Tammoez (dit jaar 25/26 juni) in 1927 de vrijheid herkreeg. En, ongekend voor die tijd, de Sovjet Unie mocht verlaten.
*Voetbal kent zijn regels. Als je de regels verandert, is het geen voetbal meer. Dat geldt ook voor het Jodendom. Logisch!
*Maar toch: een voetbalteam bestaat uit elf mannen. Of uit elf vrouwen. (Geen elfjes…) En dat in een tijd van gelijkstelling! Waarom niet gemengd? Bij korfbal mag het toch ook! Zuivere discriminatie! Of niet?
*Drie wensen voor dit weekend:
S J A B B A T S J A L O M en H O U D H E T D O E L V O O R O G E N 
S T A JOODS N I E T B U I T E N S P E L

Sjelach Lecha

*Joodse platvoeten door de 40-jarige tocht door de woestijn?
Deze vraag wordt niet door rabbijn Vorst gesteld en dus ook niet beantwoord.
Wel de vraag wat wij uit de geschiedenis van de 2+10=12 verspieders naar het toekomstige Erets JIsraeel kunnen en moeten leren.
*De mens beschikt over een vrije wil. Op de consequenties daarvan wordt – als vervolg op wat daarover vorige week is gezegd – verder ingegaan.
*Waarom gaat Kaleev in z’n eentje naar Chevron? De reden: om te dawwenen; om in de spelonk Machpela gebeden uit te spreken bij de graven van zijn/onze Aartsvaders en Aartsmoeders.
Begrijpelijk?
Nadat u de ongelooflijke geschiedenis van Reb Tswi Greenwald z.l. - een kennis van rabbijn Vorst – en Ja’akov, overlevende van WO II, hebt gehoord, zult u het initiatief van Kaleev nog beter begrijpen.
Komende Sjabbat is het de laatste Sjabbat van de maand Siewan. Precies 3330 jaar geleden ontvingen wij in deze maand bij de berg Sinai de Tora. Laat u daarom ook op deze Sjabbat extra Joods inspireren!
S J A B B A T S J A L O M en graag tot volgende week!

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.