Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Va'etchanan

*Ná de Droevige Drie Weken, ná de Treurige Negen Dagen, ná de Vastendag van Tisj’a Be’av, ná het Aanbijten om 23 uur ’s nachts, kijkt rabbijn Vorst bij het ontbijt de volgende ochtend beschouwend terug naar gisteren.
Een toch wel indringende filosofische gedachte betreffende ‘Hajom oeMachar - Vandaag en Morgen’ in de Sidra van deze week.
*27 jaar geleden. De nu 40-jarige zoon Menachem Jisraeel wordt op vrijdag 8 av barmitswa en de dag daarna, op Sjabbat Chazon, voor het eerst voor de Tora opgeroepen.
Ma nisjtanna, waarom wilde rabbijn Vorst bij uitzondering zijn zoon zélf oproepen? U hoort een wel heel bijzondere uitleg.
*De maand wordt nu niet langer alleen Av genoemd, maar Menachem-Av. Trooster van de Vader. En tegelijkertijd Vader Die troost. Dat beide vertalingen in vervulling mogen gaan. Het is een extra wens voor een troostvolle
! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Devariem


*Opnieuw en nog een derde keer opnieuw een prachtig nieuw kostuumpje voor je zoontje kopen als hij het toch maar vies maakt…?

Een prachtige en moedgevende parabel uit de mond van de legendarische Rabbi Levi Jitschak van Barditsjev.

Daarmee uitleggend waarom de Sjabbat vóór de Vastendag van Tisj’a Beáv  [de vastendag die herinnert aan de verwoesting van beide Tempels in Jeroesjalajiem] Sjabbat Chazon =Sjabbat van het Visioen wordt genoemd.

*Verlangend naar de komst van de Masjieach. Een vraag: dat zal een bij uitstek revolutionair gebeuren zijn. Wat moeten/mogen wij ons daarbij voorstellen?

Aan het einde van zijn 14-delig wetboek Jad Hachazaka-Misjnee Tora geeft Rambam-Maimonides antwoord op deze vraag. In theorie.

*In theorie. O.K. Maar praktisch willen wij dat alles meemaken!

De tijd is er rijp voor. Zoals het land naar regen smacht na een te lange periode van grote droogte. Met andere woorden: met G.ds hulp en besluit tot ziens aanstaande zondag bij het Beet Hamikdasj Ha’sjelie’sjie – de Derde Tempel in Jeroesjalajiem na de komst van de Masjieach!

                                                                             Be there!!!!!!!!

           ! ! !   S J A B B A T   S J A L O M   en indien toch nodig   E E N   G E Z O N D E   A A N B I J T   !!!

 

NB. De opname voor deze parasja werd al enkele weken geleden gemaakt. Dat Frankrijk wereldkampioen zou worden, was toen uiteraard niet bekend. Ook was niet bekend wie de andere finalist zou zijn. Het werd Kroatie, ook wel met een C geschreven: Croatie.

Welnu: Croatie verloor, maar Creatio gaat nooit verloren: CREATIO EX NIHILO

 

Matos Masee

 

*Wij staan in de Tora-tekst van deze week bij de grens van Èrèts Hakodèsj = het Heilige Land. Wat wordt daar van ons verwacht?

De Rebbe beantwoordt deze vraag in een brief, die hij schreef aan de bemanning van een Israelisch marineschip, dat een bezoek aan de Verenigde Staten bracht.

*Deze Sjabbat, 2 Av, is het de jaartijddag van de geliefde Rotterdamse Opperrabbijn Rabbi Levie Vorst z.l.

Rabbijn Vorst schetst zijn vader als een bijzonder milde persoonlijkheid, tegelijkertijd beginselvast, en liefde-ahawa uitstralend naar iedereen.

Steeds meer raakt zoonlief ervan doordrongen wat een zeer bijzonder persoon zijn vader is geweest. Ontroerend.

*Waarom wordt juist deze Sjabbat in de sidra de datum genoemd waarop de Koheen Gadol-Hogepriester Aharon is overleden? Antwoord volgt.

Ook de overlijdensdatum 5 Av van de grote Kabbalist Rabbi Jitschak Loerja uit Tsefat-Safed wordt in dit verband vermeld.

*In deze PARSCHE-PORSCHE-aflevering gaat het WK opnieuw niet aan rabbijn Vorst onbesproken voorbij. Aanstaande zondag immers zullen miljarden aardbewoners voor de buis gaan zitten om naar de finale van het WK te kijken. Wat zal het niet schitterend zijn wanneer daar plotseling ten overstaande van de hele wereldbevolking de Masjieach de grasmat komt oplopen …

’!!!!!!!! GO-AL !!!!!!!!’, zal het binnen en buiten het stadion klinken. ‘Baroech atta Hasjeem GO-AL JISRAEEL – Geprezen U, Gd, voor de GE’OELA=Verlossing van het Joodse volk en daarmee de hele wereldbevolking!’

Parasjat Pinchos

*Rabbijn Vorst: ‘Het is maar goed dat Nederland niet meedoet aan het WK. Wat ging er eigenlijk vier jaar geleden mis?’ 
Toch een beetje lachen in de Drie Droevige Weken.
*Ultrarechts. Dat is een scheldwoord, waarmee de scheldende spreker zichzelf diskwalificeert. Beginselvast is het juiste woord. Daar staat rabbijn Vorst bij stil. 
*Waarom vertelt de Tora ons dat Pinechas niet alleen de zoon van El’azar was, maar tevens de kleinzoon van Aharon? Wij weten immers al lang dat El’azar een zoon van Aharon is. En Pinechas dus een kleinzoon van Aharon is.
Goede vraag; u hoort een ogen openend antwoord. Toepasselijk in deze Drie Droevige Weken.
*De goede wensen voor de komende dagen en de komende maand Av worden actueel in voetbaltermen geformuleerd:
- houd altijd het doel voor ogen
- zorg er voor niet buiten spel te staan
- speel niet egoistisch; samen spelen
- G margin: 0px 0px 1.25rem; letter-spacing: 0.01rem;Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 0.875rem; color: rgb(26, 46, 59); max-width: 44rem; line-height: 1.42857; background-color: rgb(255, 255, 255);">!!! S J A B B A T S J A L O M en C H O D E S J T O V !!!

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.