Want to keep in the loop on the latest happenings at Chabad Nederland. Subscribe to our mailing list below. We'll send you information that is fresh, relevant, and important to you and our local community.
Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Haazienoe

Nietstawiem Vayelech

*Woensdag 5 september is het 25 Elloel, terugrekenend de eerste dag van de Schepping.
Dus ook de eerste dag van de G.dsWonderen.
Rabbijn Vorst vraagt zichzelf en u aansluitend af, of zijn gehoorapparaat een G.dsWonder is.
Blijf dus luisteren naar zijn originele antwoord.
*De sidra Nitsawiem wordt gelezen op 28 Elloel.
28 wordt in Ivriet-Hebreeuwse letters aangegeven met de letters kaf-chet, wat tegelijkertijd kracht betekent.
Dus: attem ni’tsawiem koelechem – jullie staan op Rosj Hasjana ‘stevig en krachtig’!
Maar het moet niet statisch zijn. Dus lezen wij op de eerste Sjabbat van het nieuwe jaar Wajeelèch. En dat betekent ‘gaan’. Dynamisch dus!
*Alle goede wensen volgen:
SJABBAT SJALOM voor de laatste Sjabbat van het jaar!
SJANA TOWA OEMETOEKA en GOED JOMTOV voor Rosj Hasjana!!
en opnieuw SJABBAT SJALOM voor de eerste Sjabbat in het nieuwe jaar!!!
Extra:
- U wordt weer verwezen naar het Poeriemvrouwtje, dat enthousiast alle Joodse feestdagen viert. Met vrolijke wijsjes op de melodie van ‘O, het was een wonder’ en met lichtvoetige informatie, geschikt [niet] alléén voor kinderen.
- Beklim opnieuw de Evolutie-Eiffeltoren voor een gevoelig gesprek met het 5VWO-meisje Elsje.

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.