Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Vorst

Wa'eera

*’Al ben je nog zo diep in gebed verzonken, als er reddend moet worden opgetreden, doe dat dan!’
Het is een les die Hasjem aan Mosje in de sidra van deze week geeft. En een les voor ieder van ons.
*’Az ja’sier Mosje – Mosje zong.’ Maar hij niet alleen. ‘Oewenee Jisra’eel – Samen met hem het Joodse volk.’
Samen?! Op hetzelfde niveau?!
In de leer van het Chassidoet wordt uitgelegd dat wij toentertijd een zielsverheffing ondervonden en op dat moment, tijdens het zingen van het Lied van de Zee, spiritueel dicht bij Mosje waren opgestegen.
*Eigenlijk staat er taalkundig niet ‘Mosje zong’, maar ‘Mosje zal zingen’. 
Rabbijn Vorst merkt op: ‘Hier wordt de Joodse geloofsovertuiging aangeduid dat met het sterven een overgangsfase voor de ziel begint, die tenslotte wordt bekroond met de Techie’jat Hameetiem-Herleving der Doden.
*Verrasend, maar het begin van dit bijzondere lied bevat tevens een scherpe waarschuwing! 
Blijf dus luisteren!
*het manna komt ter sprake. En de twee challes, bedekt door het challekleedje.
*U wordt attent gemaakt op het Nieuwjaarsfeest van de Bomen, Toe Bisjwat – op maandag 15 sjewat/21 januari.
Een vraag: waarom viert men in Engels sprekende landen dit feest tweemaal? Op 15 maar ook op 2 sjewat?
Lachen is gezond. Doe dat op de komende dagen van S J A B B A T S J A L OM en van R O S J H A S J A N A L A ‘I E L A N O T

Parasjat Bo

*Seideravond, toen en nu. Waarom zoveel aandacht voor de kinderen? Waarom moesten ook de kinderen – nog vóór dat zij bat- of barmitswa waren geworden – deelnemen aan de mitswa om gezamenlijk het Pesach-offer te eten?
Een belangrijke vraag met een belangrijk antwoord.
*Vier keer wordt in de Tora het voorschrift van het Tefillien-leggen genoemd. Twee keer is dat in parsjat Bo, de sidra van deze week.
Aansluitend toont rabbijn Vorst een artikel en vertelt over een opzienbarende link en overeenkomst van Tefillien-leggen en (oude) Chinese acupunctuur!
*In het 42e hoofdstuk van het boek Tanya legt de schrijver, Rabbi Sjne’oer Zalman van Liadi, uit dat in iedereen een aspect van Mosje aanwezig is. Daarover is vorige week gesproken.
Behalve dat wordt ons in dat hoofdstuk meegedeeld dat er in iedere generatie leidinggevende, bezielende Mosje-figuren aanwezig zijn. Voor rabbijn Vorst was/is dat Rabbi Menachem Mendel Schneerson, de Lubavitcher Rebbe.
U hoort ter illustratie een verslag van een inspirerend gesprek dat de Rebbe met een eens lusteloze vijftiger voerde, die dertig jaar later, ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag een media bedrijf in het Verre Oosten ging opzetten!
Woensdag 10 sjewat/16 januari is het de ‘jom histalkoet-overlijdensdag’ van de zesde Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn ztsl. Een dag van geestelijk-innerlijke inspiratie. Benut die dag!
Uiteraard wordt u toegewenst S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

Wa'eera 5778-2018

 

WA’EERA 5779
de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK
chabad.nl/rabbijnvorst
*De hagelslag bracht Par’o/ Pharao even tot betere gedachten. Hagelslag...?
*Deze week was het 24 teweet. Het is de overlijdensdatum van Rabbi Sjne’oer Zalman van Liadi, dikwijls de Alter Rebbe genoemd, de eerste Chabad Rebbe, ruim 200 jaar geleden.
Deze Rebbe wordt vaak met Rambam vergeleken. Rabbijn Vorst geeft daar een veelgehoorde verklaring voor. En citeert uit het meest bekende boek dat de Alter Rebbe heeft geschreven: Tanya. 
Ter sprake komt:
- het geloof in jezelf en het geloof in de ander. 
- enerzijds inzichten van de moderne wetenschap wat betreft de vier basisnatuurkrachten, die terug te brengen zijn tot één meest oorspronkelijke oerkracht en anderzijds de openingswoorden van de sidra van deze week: ELLOKIEM sprak tot Mosje en zei ‘Ik ben HASJEEM’.
Waarbij de Alter Rebbe opmerkt dat iedereen een aspect van Mosje in zich draagt. Met andere woorden: tot iedereen spreekt ELLOKIEM en zegt ‘Ik ben HASJEEM’.
Met deze bijzondere gedachte wenst rabbijn Vorst u een S J A B B A T S J A L O M !!! 
en met het oog op de komende maand Sjewat een C H O D E S J T O V O E M E W O R AC H !!!
N.B. Een extra inspirerende gedachte wat betreft de figuur van Mosje hoort u volgende week.
graag dus tot ziens volgende week op chabad.nl/rabbijnvorst 

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.