Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Wajishlach

*’Red mij toch uit de hand van mijn broer; uit de hand van Esav-Ezau!’ smeekt aartsvader Ja’akov.
Tweemaal de woorden ‘uit de hand’. Waarom? U hoort een schitterende ‘Jungreis-verklaring’.
De in het gedicht ‘Jigdal’ bezongen - door Rambam-Maimonides geformuleerde – ‘Dertien
Geloofspunten’ komen ter sprake.
Het eerste punt: het geloof in/het wetend inzien dat er een Hogere Macht bestaat.
Uit een publicatie van ‘Wetenschap en Techniek’ citeert rabbijn Vorst uit het artikel ‘Staat het verslag
van de Oerknal in Genesis Eén?’ conclusies van een aantal wetenschappers:
‘Veronderstellen dat er een bovennatuurlijke Schepper bestaat, is dus wel heel aannemelijk.’
‘Complexiteit cel ultieme bewijs voor schepping.’
*Komende dinsdag, 17 december, is het 19 kisleev. Rosj Hasjana van het Chassidisme. Op deze
historische datum namelijk werd Rabbi Sjne’oer Zalman van Liadi - de eerste Chabad-Rebbe, schrijver
o.a. van de klassieker Tanya - vrijgelaten uit Russische gevangenschap.
In zijn cel werd hij bezocht door de tsaar himself(!) en andere hoogwaardigheidsbekleders. ‘Waarom
vraagt G.d aan Adam ‘Ajèkka-Waar ben jij?’ werd hem gevraagd. U hoort een opmerkelijk en
leerzaam antwoord.
Aansluitend wordt u behalve een SJABBAT SJALOM tevens een SJANA TOWA toegewenst…
graag weer tot volgende week!
 

 

Wajeetsee

Wat een Jacobsladder praktisch is, weet bijna iedereen: onderdeel van een emmermolen. Eindeloze aaneenschakeling van elementen met emmers waarmee de bodem van het vaarwater afgegraven kan worden.
U wist dat niet? Nu wel. Maar waar komt deze naam vandaan?
Rabbijn Vorst vertelt over de droom van aartsvader Ja’akov. Deze zag engelen voortdurend naar boven en naar beneden gaan. Een hemelse, profetische openbaring dus hoe vaarwater uitgebaggerd kan worden?
Nee. Natuurlijk niet. De droom was een visioen om ons uit te leggen wat de kracht en het effect van het gebed kan zijn.
Daarover hoort u meer in de aflevering van De PARSCHE-PORSCHE van deze week.
Zoals: ons Sjachariet-Ochtendgebed blijkt uit 2x4 onderdelen te bestaan. 4 delen ‘naar boven’, gevolgd door 4 delen ‘naar beneden’. Met het schitterende en betekenisvolle gedicht Adon Olam als ‘lanceerbasis’.
Een originele uiteenzetting - met filosofische, mystieke en levensbeschouwelijke aspecten - heffen u op en doen u weer neerdalen.
U krijgt een hele Sjabbat om er verder ver reikend en verrijkend over na te denken.
! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Toledot


Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.