Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Vorst

Kie Tiesa

*’Geef een halve sjekèl,’ is G.ds antwoord. Genoeg voor het krijgen van verzoening na de zonde van het Gouden Kalf. Genoeg? Een hálve sjekèl is al genoeg?! Welke antwoorden worden op deze indringende vraag gegeven? U hoort een van de vele verklaringen. *Een verscheidenheid aan onderwerpen komen in de sidra van deze week aan de orde. Maar vooral wordt door rabbijn Vorst stilgestaan bij de Haftara-Profeten-tekst van deze Sjabbat. Daarbij Clara Asscher-Pinkhof z.l. citerend, die in haar feuilleton ‘Immie’el’ het gebeuren bij de berg Karmel zo aangrijpend beschreef. U kunt het desgewenst deels nalezen in het boek ‘Joods Oud en Nieuw’, vanaf blz. 101 e.v. *Eerlijk toegeven: ‘Hebt u ook dezelfde, begrijpelijke maar toch domme, vergissing gemaakt? Dezelfde vergissing die uw PoeriemVrouwtje maakte?’ Het is rabbijn Vorst die u deze vraag stelt. Blijf dus/toch luisteren! Of click naar Tora World Holland en daarna naar Poeriem Katan. Echt kom’ies! Aansluitend raadt hij u aan ook de komende dagen van de maanden Adar Rie’sjon en Adar Sjenie blij en blijer te maken. In het kader van ‘marbiem besimcha’. En tot slot wordt u traditioneel gewenst: !!! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

Tetsave


*Belletjes. En bolletjes. In de vorm van granaatappeltjes. Aan de onderrand van de mantel van de KoheenGadol-HogePriester. Waartoe dienden die versierseltjes? U hoort een prachtig antwoord. Bemoedigend ook. *Het is 7 Adar wanneer de film van deze week wordt opgenomen. Een bijzondere datum. Het is de geboortedag van Mosje Rabbeenoe en diens dag van overlijden 120 jaar later. Het bijzondere getal van 613 wordt hierbij genoemd. Waarom? U hoort een interessant antwoord. *Deze dag – 7 Adar - is ook de ‘sterf’-dag in Sobibor van Opperrabbijn Mosje Jitschak van Gelder en diens vrouw Lea. Hun kleinzoon, rabbijn Mosje Jitschak Vorst, citeert een deel van een artikel dat zijn grootvader schreef: ‘MILDDADIGHEID – WELDADIGHEID’ en dat hij opnam in zijn boek ‘Joods Oud en Nieuw’. *Toch is Adar ook een maand van ‘marbiem besimcha – blijer, steeds blijer’. U hoort een ‘wetenschappelijke’ verklaring waar evolutionair de dubbele lach vandaan komt. Je lacht je dubbel. Maar het is tegelijkertijd - exact-wetenschappelijk gezien - om te huilen… En wat te denken van een zoon in India die een rechtszaak tegen zijn moeder is begonnen. Waarom? Omdat zijn ouders hem indertijd hebben doen geboren worden. Tegen zijn zin in. Hij heeft er niet om gevraagd. (Tussen haakjes: dit is géén Adar-Poeriem-Grap!) Rabbijn Vorst geeft lachend commentaar, suggesties en wenst u in dezelfde ‘marbiem besimcha sfeer’ ! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !


www.chabadamsterdamsouth.com 

 

Teroema

*’Bouw Mij een Heiligdom,’ verzoekt ons Hasjem in de sidra van deze week.
‘Een stoffelijk Heiligdom. Maar ook een spiritueel Misjkan-Mikdasj!’
Hoe uit zich dit? Hoe herken je het Spirituele Heiligdom in een ander?
Als antwoord op deze vraag memoreert Rabbijn Vorst een bijzondere vrouw: Martha Posno z.l. van wie het deze sjabbat – 4 Adar – de overlijdensdag is.
En hij citeert uit haar lievelingspsalm, die – opmerkelijk! - de openingspsalm van de 4e (!) dag van de joodse maand is: ‘G.d is mijn Herder.’
U wilt meer over haar weten? Rabbijn Vorst schreef over haar in zijn boek ‘Vorst ontdooit’ (blz. 77).
*Het reciteren van mizmoriem-psalmen kwam ter sprake. Beneden uw stand? Alleen voor de eenvoudigen van geest? Zoals sommigen denken.
U hoort een wel heel opmerkelijk ‘hemels’ antwoord. 172 jaar geleden gegeven door de derde Lubavitcher Rebbe, de Tsèmach Tsèdek. Wow!
*Het is dit joodse jaar een schrikkeljaar. Met twee maanden Adar.
Mi-sjè-nignas adar marbiem besimcha. Dat wil dit jaar dus zeggen dat wij de hemelse opdracht krijgen - maar tegelijkertijd ook de mogelijkheid - de vreugde gedurende de twee maanden Adar te vergroten. 59-60 dagen! Save the dates!
Rabbijn Vorst wenst u en zichzelf daar veel succes mee. En hij wenst u
S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.