Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Vayakheel

Be’tsal’eel en Aholiaw samen geven eensgezind leiding bij de bouw van het Misjkan, de Tabernakel. Met de inspiratiekrachten van Chochma, Tewoena/Bina en Da’at. Dat was 3330 jaar geleden. Maar ook nu moeten wij ernaar streven binnen in ons een spiritueel heiligdom te bouwen. Ook nu nog altijd en opnieuw gebouwd met Chochma, Bina, Da’at, zielskrachten door G.d aan de mens gegeven. *Deze bovengenoemde eensgezindheid, benadrukt rabbijn Vorst, wordt ook aangeduid in de tekst die deze Sjabbat - Parsjat Sjekaliem - uit de tweede Tora-rol wordt gelezen. Iedereen moest een Halve Sjékèl geven; niet meer en niet minder. Want ergens zijn wij allemaal gelijk. *U wilt weten waarom velen op Sjabbatochtend tsjolent eten? Tsjolent, een vóór Sjabbat gekookt mengsel van aardappelen, bonen, ui, vlees of wat moeder de vrouw – of vader de man – verder in de pan investeert? Het wordt u uitgelegd aan de hand van een tekst in de Sidra van deze Sjabbat. *De tweede maand Adar komt eraan. Het gaat straks Poeriem worden. Met het lezen in het begin van de Megillat Esther over het grandioze feest van 180 dagen dat koning Achasjwerosj aanrichtte. Wat eigenlijk was er te vieren? Dat is de vraag. Gevolgd door een antwoord. *Na Poeriem komt Pesach. De vraag wordt gesteld: ‘Waarom zijn wij eigenlijk hals over kop en overhaast uit Egypte weggevlucht?’ U hoort een verbazend en tegelijkertijd diepzinnig antwoord dat de Alter Rebbe in zijn boek Tanya op deze vraag geeft. * Een S J A B B A T S J A L O M wordt u toegewenst. En tevens Een Blije Maand Adar Sjenie, gekenmerkt door een steeds sterker en sterker wordend Marbiem Be-Simcha-Gevoel.

Kie Tiesa

*’Geef een halve sjekèl,’ is G.ds antwoord. Genoeg voor het krijgen van verzoening na de zonde van het Gouden Kalf. Genoeg? Een hálve sjekèl is al genoeg?! Welke antwoorden worden op deze indringende vraag gegeven? U hoort een van de vele verklaringen. *Een verscheidenheid aan onderwerpen komen in de sidra van deze week aan de orde. Maar vooral wordt door rabbijn Vorst stilgestaan bij de Haftara-Profeten-tekst van deze Sjabbat. Daarbij Clara Asscher-Pinkhof z.l. citerend, die in haar feuilleton ‘Immie’el’ het gebeuren bij de berg Karmel zo aangrijpend beschreef. U kunt het desgewenst deels nalezen in het boek ‘Joods Oud en Nieuw’, vanaf blz. 101 e.v. *Eerlijk toegeven: ‘Hebt u ook dezelfde, begrijpelijke maar toch domme, vergissing gemaakt? Dezelfde vergissing die uw PoeriemVrouwtje maakte?’ Het is rabbijn Vorst die u deze vraag stelt. Blijf dus/toch luisteren! Of click naar Tora World Holland en daarna naar Poeriem Katan. Echt kom’ies! Aansluitend raadt hij u aan ook de komende dagen van de maanden Adar Rie’sjon en Adar Sjenie blij en blijer te maken. In het kader van ‘marbiem besimcha’. En tot slot wordt u traditioneel gewenst: !!! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

Tetsave


*Belletjes. En bolletjes. In de vorm van granaatappeltjes. Aan de onderrand van de mantel van de KoheenGadol-HogePriester. Waartoe dienden die versierseltjes? U hoort een prachtig antwoord. Bemoedigend ook. *Het is 7 Adar wanneer de film van deze week wordt opgenomen. Een bijzondere datum. Het is de geboortedag van Mosje Rabbeenoe en diens dag van overlijden 120 jaar later. Het bijzondere getal van 613 wordt hierbij genoemd. Waarom? U hoort een interessant antwoord. *Deze dag – 7 Adar - is ook de ‘sterf’-dag in Sobibor van Opperrabbijn Mosje Jitschak van Gelder en diens vrouw Lea. Hun kleinzoon, rabbijn Mosje Jitschak Vorst, citeert een deel van een artikel dat zijn grootvader schreef: ‘MILDDADIGHEID – WELDADIGHEID’ en dat hij opnam in zijn boek ‘Joods Oud en Nieuw’. *Toch is Adar ook een maand van ‘marbiem besimcha – blijer, steeds blijer’. U hoort een ‘wetenschappelijke’ verklaring waar evolutionair de dubbele lach vandaan komt. Je lacht je dubbel. Maar het is tegelijkertijd - exact-wetenschappelijk gezien - om te huilen… En wat te denken van een zoon in India die een rechtszaak tegen zijn moeder is begonnen. Waarom? Omdat zijn ouders hem indertijd hebben doen geboren worden. Tegen zijn zin in. Hij heeft er niet om gevraagd. (Tussen haakjes: dit is géén Adar-Poeriem-Grap!) Rabbijn Vorst geeft lachend commentaar, suggesties en wenst u in dezelfde ‘marbiem besimcha sfeer’ ! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !


www.chabadamsterdamsouth.com 

 

Teroema

*’Bouw Mij een Heiligdom,’ verzoekt ons Hasjem in de sidra van deze week.
‘Een stoffelijk Heiligdom. Maar ook een spiritueel Misjkan-Mikdasj!’
Hoe uit zich dit? Hoe herken je het Spirituele Heiligdom in een ander?
Als antwoord op deze vraag memoreert Rabbijn Vorst een bijzondere vrouw: Martha Posno z.l. van wie het deze sjabbat – 4 Adar – de overlijdensdag is.
En hij citeert uit haar lievelingspsalm, die – opmerkelijk! - de openingspsalm van de 4e (!) dag van de joodse maand is: ‘G.d is mijn Herder.’
U wilt meer over haar weten? Rabbijn Vorst schreef over haar in zijn boek ‘Vorst ontdooit’ (blz. 77).
*Het reciteren van mizmoriem-psalmen kwam ter sprake. Beneden uw stand? Alleen voor de eenvoudigen van geest? Zoals sommigen denken.
U hoort een wel heel opmerkelijk ‘hemels’ antwoord. 172 jaar geleden gegeven door de derde Lubavitcher Rebbe, de Tsèmach Tsèdek. Wow!
*Het is dit joodse jaar een schrikkeljaar. Met twee maanden Adar.
Mi-sjè-nignas adar marbiem besimcha. Dat wil dit jaar dus zeggen dat wij de hemelse opdracht krijgen - maar tegelijkertijd ook de mogelijkheid - de vreugde gedurende de twee maanden Adar te vergroten. 59-60 dagen! Save the dates!
Rabbijn Vorst wenst u en zichzelf daar veel succes mee. En hij wenst u
S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.