Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Sjeminie


Tsav

Parasjat Tsav 5779-2019 from Mendel Levine on Vimeo.

*Hoe is het (heel toepasselijk) ‘in Hemelsnaam’ mogelijk dat de mens G.ds Sjechiena-Aanwezigheid omlaag in deze wereld kan brengen? Een geschiedenis verteld over Rabbi Ganiena ben Dosa geeft antwoord op deze vraag. En het dezer dagen te leren 37e hoofdstuk in het boek Tanya gaat diepgaand op de boven gestelde vraag in. *Is Poeriem voorbij, dan beginnen wij naar Pesach te verlangen. Tot uitdrukking gebracht in de Pesach-melodie waarmee de laatste zin van de Megillat Esther op Poeriem zingend door rabbijn Vorst besloten wordt. Aansluitend adviseert hij u aan de voorbereidingen voor Pesach te denken: de schoonmaak, de bestellingen (matses vooral) en wie weet uw eventuele reis te boeken en hotel te bespreken. (Al aan Lunteren gedacht?) *Poeriem is deze Sjabbat voorbij. Voor ons is de geschiedenis goed afgelopen. Voor Haman niet. Hij had eigenlijk die dag later een afspraak. Toen de desbetreffende persoon bij Zeerèsj, Hamans vrouw – die nog niet wist wat er met haar man was gebeurd – informeerde of zij misschien wist waar haar man was, antwoordde zij: ‘Ik heb géén idee waar hij uithangt!’ Wij wel…. !!! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

Vayikra

Lir’tsono – Hij moet het willen, het brengen van het offer waartoe hij verplicht is. Zelfs tegen zijn zin in! U hoort een prachtige gedachte als antwoord op deze ogenschijnlijk twee tegenstrijdige aspecten van een offerverplichting. *Het is deze sjabbat Parsjat Zachor. ‘Gedenk wat het volk Amaleek jou heeft aangedaan!’ Op deze Sjabbat, de Sjabbat vóór Poeriem, vervullen wij dit Tora-gebod. O.a. omdat Haman (klop,klop!) tot het volk Amaleek behoorde. *Een tekst op de 2e dag van de 1e maand Adar in het door rabbijn Vorst zo genoemde ‘Chabad-SpreukenBoek’ HAJOM JOM - (niet te verwarren met het boek JOM JOM van dokter Hausdorff z.l.) - leert, dat iedereen heden ten dage in staat is een spiritueel offer te brengen. Van zichzelf! *Omdat het deze Sjabbat de 9e dag van Adar Sjenie is, laat rabbijn Vorst u kennis maken met een oom van zijn vrouw ( en daarmee ook zijn oom): de legendarische Russische ‘verzetsstrijder’ Reb Mendel Futterfas z.l. *Aandacht voor de Vier Mitswot van Poeriem op woensdagavond 20 en donderdag 21 maart: - het 2x luisteren naar het voorlezen van de Megillat Esther - het (laten) brengen van Eet/Drink-Geschenken aan vrienden/vriendinnen - het geld geven aan minstens twee arme personen (digitaal overmaken mag ook naar bijv. een centraal adres) - het deelnemen aan een (ev. zelf verzorgde) speciale feestelijke PoeriemMaaltijd. Liefst met een glaasje wijn erbij. (Een glas mag ook; maar houd rekening met de LeChajiem Bob!) P O E R I E M S A M E E A C H !!! wordt u toegewenst en S J A B B A T S J A L O M !!!

Pekoedé


Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.