Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Pesach

*’Wehiggad’ta lewincha – Vertel het aan je kind!’ Ergens zijn wij allemaal elkaars ouders en elkaars kinderen. Zo ziet rabbijn Vorst het. En dus vertelt hij aan al deze kinderen, van wie hij zich vader voelt, over Pesach. Hij vertelt over verschillende Pesach-vieringen sinds wij - nu 3331 jaar geleden - uit de slavernij in Egypte werden bevrijd. Door G.d – ‘Ik zal zijn, Die Ik zal zijn’. Op wonderbaarlijke wijze. *Pesach-vieringen…?! Vaak wel. Maar vaak ook niet. U hoort erover als u blijft luisteren. Pesach in het Spanje van de Inquisitie en Pesach in een Sovjet-KGB-cel. De Seideravond – 15 nisan/6 april 1974 - van 23 Israelische krijgsgevangenen in de beruchte Syrische Almaza-gevangenis in Damascus. *Baroech Hasjem – G.d zij dank, het kan ook anders. U wordt voor de hele Jom Tov van Pesach - dit jaar op Sjabbat-Vrijdagavond beginnend en een week later op Sjabbat eindigend – gewenst: S J A B B A T S J A L O M / C H A G S A M E E ‘A C H S J A B B A T S J A L O M / C H A G S A M E E ’A C H N O G V E E L J A R E N

Metsora

*Hoe’st mogelijk?! U hoort de vraag en u krijgt een wel heel opmerkelijk antwoord. Geschikt om straks op de Seideravond(en) ter sprake te brengen. Bij de ontmoeting aldaar met onze Arba’a Baniem – Vier Zonen/Dochters. *Het is aanstaande Sjabbat de laatste Sjabbat vóór Pesach. Om verschillende redenen Sjabbat Hagadol genoemd. Er bestaat o.a. een gewoonte op deze bijzondere Sjabbat ‘voortijdig’ een deel van de Hagadah-tekst van Seideravond te lezen. Het is dan ook niet te verwonderen dat rabbijn Vorst u nu een prachtig uitgegeven Hagadah toont. Met een inleiding van de beroemde hoogleraar Prof. Michael Avi-Yonah. U ziet foto’s van mogelijke situeringen in Egypte waar wij 210 jaar vertoefden. Afbeeldingen van Semitische slaven aan het tichelstenen-werk. Een foto van pyramides in Gosjen, de streek waar Aartsvader Ja’akov zich in eerste instantie vestigde. Opnames van plekken, die wij mogelijk tijdens de tocht door de woestijn zijn gepasseerd. Eeuwenoude Egyptische teksten waarin Jeroesjalajiem en Jisraeel worden genoemd! Ook zo herleven de herinneringen aan de slavernij in Egypte, de Bevrijding daaruit en de tocht naar Erets Jisraeel! *Versterkt in de Pesach-stemming gekomen? Ga dan verder met de velerlei voorbereidingen voor de viering van Pesach. Veel succes daarmee! Én natuurlijk gewenst een ! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Tazria

*Geen offerdienst meer momenteel. Vrijwillig vasten als alternatief wordt afgeraden. Wat blijft er dan over als middel toch weer dichter bij Hasjem te komen? U hoort een suggestie. Behorend bij de inhoud van de sidra van deze week. *Het is deze Sjabbat de eerste dag van de maand Niesan. Niesan – nissiem – wonderen. Een verhelderend boek wordt u getoond. Geschreven door de bekende Israelische internist Dr. Shlomo Kapach. Met steekhoudende argumenten verklaart hij dat het - doorgaans als bewezen verklaarde - proces van de Evolutie van het Leven exact-wetenschappelijk onwaarschijnlijk is. Hoe oud de wereld is? Ook aan deze vraag wijdt Kapach verhelderend aandacht. Het boek is een aanrader voor de oprechte zoeker naar wetenschappelijk gefundeerde antwoorden. Hopelijk dat het in het Engels zal worden vertaald. In dit kader komt ook de vraag die rabbijn Vorst eens aan professor Paul Rosenblum z.l. – collega van Einstein z.l. – stelde, aan de orde. En uiteraard diens antwoord. (Rosenblum verzocht rabbijn Vorst de groeten zijnerzijds over te brengen aan de beroemde, in Utrecht wonende wiskundige Hans Freudenthal z.l. Dat heeft hij inderdaad gedaan.) Rabbijn Vorst verwijst – zonder zich in de verste verte met Dr. Kapach te willen vergelijken - naar zijn voor tieners en middelbare scholieren geschreven artikelen ‘De Evolutie van de Eiffeltoren’. Op internet te vinden. *In de derde Tora-rol van deze Sjabbat wordt over het systeem van het Joodse jaar gelezen – een maanjaar, rekenend houdend met de zon - en over de viering van het Pesach-feest. Logischerwijs wordt u aansluitend gewenst SJABBAT SJALOM, CHODESJ TOV OEMEWORACH en SUCCES met de PESACH-VOORBEREIDINGEN

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.