Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Becoekotai

Behar

*Erets Jisraeel staat in de Sidra van deze week in het middelpunt van de belangstelling. Zoals: -1,2,3,4,5,6 jaren en dan het 7e jaar: het Sjemitta-jaar in Erets Jisraeel. 7x7=49 jaar en daarna het 50e jaar: het Joweel-jaar in Erets Jisraeel. Met allerlei regels voor de zorgvuldige omgang met de kedoe’sja-heiligheid van landerijen, akkers en huizen in Erets Jisraeel. Regels door G.d gegeven. Rasjie: ‘Zoals alle door G.d gegeven regels ‘Van Sinai’ stammen!’ *Donderdag 23 mei is het Lag - de 33e dag van de - Ba’omèr, een heel speciale dag op de Joodse kalender. Rabbijn Vorst staat er uitvoerig bij stil. Hij citeert: ’En het was in het 600e levensjaar van Noach.’ Met een verwijzing in het Kabbalistische boek de Zohar naar het jaar 1840 en het begin van nieuwe, diepgaande revolutionair-wetenschappelijke inzichten. Ook exact-wetenschappelijk bleek en blijkt G.d ÉÉN te zijn… Rabbijn Vorst laat u verder proeven aan een andere Kabbalistische tekst – eveneens uit de Zohar - en citeert daarna bewogen zinnen uit het prachtige lied Jedied Nèfesj, dat vaak tijdens de Derde SjabbatMaaltijd op een prachtige melodie wordt gezongen. Zijn ‘S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H’ - wens als volgt besluitend: ‘Zoals Kabbala de ziel is van de Tora, zo is Sjabbat de ziel van de week.’

Emor


Het is Me’ier Tiefenbron die deze woorden - bevelend bijna - uitspreekt; in een konvooi dat tijdens de Israelische bevrijdingsoorlog op weg is naar het belegerde Jeroesjalajiem. Een bijzonder en aangrijpend voorbeeld van Ahawat Jisraeel, opofferende liefde voor een ander. Omertijd immers deze zeven weken! *Omertijd. Omer-Tellen. De dagen. De weken. Eigenlijk moet de mens altijd tellen. Ook de uren. De minuten. Zelfs de seconden. Want tijd is vergankelijk kostbaar. Tijd is niet terug te halen. Rabbijn Vorst vat het als volgt overrompelend samen: ‘Morgen is vandaag gisteren. Voltooid verleden tijd!’ *Toepasselijk: met het oog op morgen. Want de dag na de Sjabbat aan het eind van deze week gaat het Pesach Sjenie zijn. Secondair Pesach. Aandacht daarom voor de diepere betekenis van de beantwoordende Israelische uitdrukking ‘Hakol beSeeder’. *’Lammetje, loop jij zo eenzaam te blaten.‘ De tekst wordt u zo dadelijk voorgelezen. ‘Vroeger, toen mijn moeder z.l. dit prachtige lied op die warmlieve melodie zong – ik zal toen vier, vijf jaar oud zijn geweest – begon ik vaak bij de woorden ‘Hier is geen watertje dat je zoudt lusten’ te huilen. Uit medelijden met dat lammetje. Ergens is dat ook nu nog vaak het geval.’ Rabbijn Vorst citeert zijn column ‘Joodse lammetjes’ in zijn boek ‘Vorst Ontdooit’. Waarom? Omdat het deze Sjabbat 74 jaar geleden is dat zijn moeder, die voor hem dat lied zong, in de beruchte Troebitz-trein van Het Verloren Transport van honger en ontbering bezweek. Zichronà liv’racha! Haar nagedachtenis en de bijbehorende gedachte mogen tot zegen zijn! *Ten slotte ‘Let op uw tellen,’ wordt u geadviseerd. En tevens gewenst een ! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Kedosjiem

*Twee bijzondere dagen aan het eind van deze eerste week in de maand Iejar: Jom Hazikaron – Dag der Dodenherdenking in Israel en Jom Ha’Atsma’oet – Dag van Israels Nationale Onafhankelijkheid.
Gevolgd nu door de Sjabbat Kedo’sjiem met een antwoordende verklaring in de sidra wat betreft het wonderlijke, méér dan drieduizend jaar (!) voortbestaan van het Joodse volk. Namelijk:
‘Kedo’sjiem tiejoe – afgezonderd moeten jullie zijn:
Kadosj = apart in jullie houding t.o.v. Hasjeem (‘verticaal’) en
kadosj = apart in jullie levenswijze t.o.v. de omringende wereld (‘horizontaal’).
Inderdaad, wat betreft het voortbestaan van het Joodse volk geldt de uitspraak: wie niet gelooft in wonderen, is geen realist!

Achare Mot

*‘En als het voorbij is, verlang je alweer naar het volgende jaar, naar de volgende keer!’ Zo laat/liet Clara Asscher-Pinkhof het ons in haar Joodse Kinderliedjes weten. Rabbijn Vorst vertelt enthousiast over de vier bijzondere JMW-Jomtovdagen die hij seider-zingend, laainend, chazzenend en vertellend in Lunteren mocht doorbrengen. Volgend jaar weer? Ook u bent van harte welkom! *Lunteren, verwant aan het woord lont? Dan verwijzend naar warmte. Een link wordt gelegd naar de Sidra-Toratekst van deze Sjabbat: ‘Wachaj bahèm – beleef het met vurig enthousiasme!’ U hoort een prachtige uitleg van de beroemde Shelo Hakadosj - Rabbi Jesjaja Halewie Horowitz - in diens boek Sjenee Loechot Haberiet. *De Sidra van deze Sjabbat heet ‘Acharee Mot – Na de dood’. Let wel: op 4 mei deze Sjabbat gelezen. Twee dagen na Jom HaSjoa. Enkele dagen na het gebeuren in de CHaBaD-sjoel in Poway...! ‘Wehie sje’ameda’. Zo reageren. Nog voordat de gewonde rabbijn Yisrael Goldstein naar het ziekenhuis werd gebracht, sprak hij zijn gemeenteleden met deze woorden toe. De tekst van ‘Wehie Sje’ameda’ citerend, de woorden die wij op beide Seideravonden met zoveel emotie hebben gezongen. Rabbijn Vorst staat er heel stil bij stil. Hoe bijzonder! *De maand Niesan gaat eindigen. De maand Iejar gaat beginnen. Alef-Joed-Joed-Reesj. Beginletters van Anie Hasjem Rofe’ècha – Ik, G.d, ben jouw Gezondmaker’. ‘Dat wij dat in lichamelijke en in spirituele vorm mogen ervaren!’ is de wens van rabbijn Vorst. En uiteraard gewenst: ! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E ME W O R A C H ! ! !

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.