Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Matot Masee

Pinchas

We zijn in de Drie Droevige Weken. Vooral in de laatste dagen van deze periode is de opdracht: ‘Mema’atiem besimcha – Wij verminderen de vreugde.’ Wij doen dat uiteraard en voeren deze opdracht uit. Hoe? ‘Besimcha – met vreugde’! Opmerkelijk ook dat juist op deze Sjabbat in deze Drie Droevige Weken alle bijzondere dagen van de Joodse kalender worden genoemd. De Sjabbat, Rosj Chodesj=de NieuweMaandsdag t/m Simchat Tora! Rabbijn Vorst ervaart dit als een hoopvol teken. *Deze Sjabbat is het 24 tammoez. Het is de geboortedag van rabbijn Vorst zijn tweede moeder z.l. ( de overlijdensdag is 6 ijar); hij staat daarom stil bij de bijzondere persoonlijkheid die zij is geweest. *Deze Sjabbat wordt tijdens de ochtenddienst de zegenwens voor de komende maand uitgesproken. Wordt het ‘Av’ of zal het eindelijk ‘Menacheem Av’ worden? Rabbijn Vorst legt de bedoeling van zijn vraag uit en maakt aansluitend zijn hoop kenbaar door u/ons niet alleen toe te wensen een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R AC H Maar ook T O T Z I E N S B I J D E D E R D E T E M P E L I N J E R O E S J A L A J I E M

Balak

*Een overheersende hoofdrol deze Sjabbat voor de heidense profeet Bileam. Toch wordt de sidra niet naar hem genoemd, maar naar koning Balak. Wat valt daaruit te leren? De vraag wordt beantwoord. *Een profeet neemt waar wat gewone mensen niet zien, maar hij wel. Wat hij ziet, is er dus al! Voor ons niet, maar voor de profeet wel zichtbaar. Rabbijn Vorst probeert dit verschijnsel te verklaren aan de hand van de smartphone; wat op het scherm zichtbaar wordt, bestaat eigenlijk al voordat het op het scherm zichtbaar wordt. Maar in een andere vorm. Hij schreef over dit verschijnsel al eerder – ijs/water/waterdamp - in zijn boek VORST ONTDOOIT. Over echte werkelijkheid en door ons waargenomen ‘schijnwerkelijkheid’. *Positieve – in tegenstelling tot Bileam - geestelijke leiders zijn er uiteraard ook onder de nietjoodse medebewoners van onze planeet. Een buitengewoon opmerkelijk advies – en voor onze jeugd van belang daarvan bewust te zijn - dat de Dalai Lama aan een Joodse jongedame gaf, komt in dit verband ter sprake. Ouders, neem het ter harte! *Deze Sjabbat is het 17 tammoez; de datum waarop Mosje de Stenen Tafelen verbrijzelde. En waarvoor Hasjem hem in de laatste zin van de Tora – zie ter plaatse de uitleg van Rasjie – hartelijk bedankte… Uitleg volgt. Het heeft allemaal te maken met: Galoet-Ballingschap en Ge’oela-Verlossing. Zing het maar mee: ‘Ik zag twee uilen - tranen huilen.’ ‘Ik zag twee hommels - op twee schommels.’ En beide keren: ‘O, het was een wonder!’ Of eigenlijk, wat het tweede gedichtje betreft: ‘HOJ! Het IS een wonder!’ Bimheera wejameenoe – Spoedig in onze dagen!

Choekat

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.