Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Teroema

Parasjat Teroema 5780/2020 from Mendel Levine on Vimeo.

Misjpatiem

*‘En dit zijn de voorschriften:’
Zo begint de Tora-sidra-tekst van deze week.
U hoort welke grote gedachte met dit kleine woordje ‘En’ wordt aangeduid.
*’Werapoo jerapee’. Met deze woorden geeft de Tora aan dat het niet in strijd is met het geloof in G.ds ‘Hasjgacha Peratit-G.ddelijke Voorzienigheid tot in het kleinste detail’ om naar een dokter te gaan; om medische hulp te ontvangen.
U hoort in verband hiermee een toepasselijke gedachte van de beroemde Chassidische leraar de Chozeh van Lublin. En even toepasselijk citeert rabbijn Vorst vol lof en bewondering cijfers uit het jaarverslag van het Israelische Rode (Kruis) Magen Davied Adom.
Inderdaad: ‘Wie een leven redt, redt de hele wereld.’
Rabbijn Vorst – opnieuw aansluitend – roept heel serieus, het woord corona ‘hebraiserend’, iedereen bewogen op:
coro=roept G.d aan,
na=toch, alsjeblieft!
Wil, G.d, toch helpen in het gevecht tegen deze verschrikkelijke epidemie!
*Een gestelde vraag: ‘Wat is toch de achtergrond van die vier bijzondere Sjabbat-dagen - deze week beginnend - waarop uit twee Sifree-Tora-rollen laainend wordt gelezen?’
Uitleg volgt.
*Aanstaande dinsdag en woensdag is het Rosj Chodesj Adar. Adar is de maand van het vieren van Poeriem. En voor de hele maand geldt:
“Mi’sjinignas adar marbiem besimcha – vanaf dat de maand Adar begint, moet men de simcha-vreugde en blijdschap vergroten!”
Succes daarmee gewenst! En eveneens gewenst:
! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M W O R A C H ! ! !

Jitro

*Algemeen spreekt men van De TIEN GEBODEN in de Tora-tekst die deze Sjabbat wordt gelezen.
Maar in werkelijkheid zijn het geen tien geboden, maar drie geboden en elf verboden. Samen veertien dus.
De Tora spreekt van de Assèrèt Hadi’brot. Een betere vertaling is dan ook De Tien Uitspraken.
Maar nu de vraag: hoe komen wij eigenlijk aan het beroemde getal 613 geboden (613. U weet wel, het nummer van de beroemde Geheim Agent 613)?
U krijgt antwoord op uw vraag.
*Zijn het dan ook 613 letters in de Tora-tekst van de 10 Uitspraken?
Nee, het zijn er 7 méér: 620…
Waarom?!
Omdat de Openbaring op de berg Sinai niet alléén aan het Joodse volk was gericht, maar aan de gehele mensheid. Dus ook nu nog een Openbaring voor alle volkeren!
Het gaat daarbij om de Zeven Noachidische Wetten.
*Jongstleden maandag was het Toe Bisjwat, Nieuwjaarsfeest van de Bomen. Een prachtig boek ‘Het Verborgen Leven van Bomen’ wordt u getoond. Ook voor de leek: een misschien niet verwachte verzameling G.dsWonderen!
*Een moment om hier weer te wijzen op de reeks artikelen ‘De Evolutie van de Eiffeltoren’ op jodendom – online.nl
*U wordt eveneens nogmaals verwezen naar het artikel ‘Het JUWELENDOOSJE VAN RABBIJN VORST’.
*En dan nu traditioneel toegewenst een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Besjalach


Bo


Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.