Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Parasjat Wajakheel Pekoedei 5781

Parasjat Kie Tisa 5781

*Een ander beoordelen? Wat je van een ander ziet, zijn misschien alleen de verkleed-kledingstukken van die ander. Dat is niet hij/zijzelf! Een niet te laat verlate Poeriem gedachte. *Over kledingstukken gesproken. U krijgt informatie over de ‘kledingstukken’ waarin de Nèfesj Ha’Ellokiet – de G.ddelijke ziel – zich naar buiten zichtbaar maakt. Maar ook de ‘kledingstukken’ van de Nèfesj HaBahamiet – de Dierlijke ziel in ons. Het zijn de twee elkaar bestrijdende nèfesj-zielen die ons doen leven. Een levenslang gevecht. Nuttig om daarvan op de hoogte te zijn. *Helaas, de geschiedenis van het Gouden Kalf wordt in de sidra van deze Sjabbat uitgebreid verteld. Hoe te verklaren dat de broer van Mosje, Aharon, een leidende figuur bij deze gebeurtenis was?! U hoort een psychologisch bijzonder antwoord. *In de sidra van deze Sjabbat: ‘Buig niet voor een andere - AgeeR - god.’ In de Tora is het woord ‘ageer’ hier met een extra grote letter reesj geschreven. Een andere, wel meest bekende Tora-tekst: ‘Sjema Jisraeel Hasjeem Ellokeenoe Hasjeem èchaD.’ Daar is het woord ‘`echad’ met een extra grote letter dalèt geschreven. U hoort een schitterende uiteenzetting over de eerste en de laatste letters van het Aleph-Beeth. Wow! *Gelezen over het Gouden Kalf. De Rode Koe komt de rommel opruimen. Een diepzinnige opmerking. *Marbiem besimcha – meer vreugde. Die opdracht geldt de hele maand Adar. M E E R V R E U G D E en een S J A B B A T S J A L O M wordt u toegewenst!!!
Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.