Printed fromChabad.nl
ב"ה

Nieuws

Lernen - JLI Cursus afgerond- Joodse variant op de deeleconomie

Afgelopen maand hebben meer dan honderd joodse Nederlanders de cursus Jodendom Onthuld afgerond. Deze cursus, geschreven door het Jewish Learning Institute (JLI) te New York en in Nederland georganiseerd door de NIG Den Haag en de Stichting Chabad, was, volgens een van de deelnemers: “vernieuwend, toegankelijk en tegelijkertijd van hoog niveau”. Op zes plekken in ons land hebben mensen deelgenomen aan de cursus. Almere, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Nijmegen en Rotterdam.

 
De idee achter de JLI is om vanuit een een internationaal samenwerkingsverband van onderwijsdeskundigen, met een diversiteit aan achtergronden, hoog gekwalificeerd  Joods volwassenenonderwijs te verzorgen. “In de 21ste eeuw, genieten de meeste mensen van hoge opleidingen in de algemene zin. Wat het Joods onderwijs betreft, blijft het vaak steken op lager-onderwijs niveau. Na   bar- of bat mitsva wordt te vaak de Joodse les gestopt.. Wellicht is dit een van dé uitdangingen van de Joodse gemeenschap in de 21ste eeuw” aldus Rabbijn Katzman uit Den Haag.
 
JLI wil de deelnemers toegang geven tot de oorspronkelijke bronnen, waaruit het Joodse volk  al duizenden jaren zijn kennis put. Maar wel middels een presentatie die aansluit bij  de manier  waarop de huidige samenleving informatie tot zich neemt. Dit nieuwe jasje maakt het lernen toegankelijk voor velen en zeker  ook voor hen die het Joodse onderwijs al lange tijd hadden afgesloten..
 
“Wellicht is dit de joodse variant op de deeleconomie.”
 
Vroeger was iedere rabbijn beperkt tot zijn eigen kennis, nu doen rabbijnen beroep op elkaars kennis en ervaring, die ze vervolgens ook weer met hun gemeenteleden delen.
 
De afgelopen cursus, voor het eerst vertaald in het Nederlands, ging over de ontwikkeling van het Joodse gedachtegoed en de wetgeving. “De Tora wordt gezien als een G-ddelijke openbaring, maar toch hadden de talmoedische rabbijnen een belangrijk aandeel in het Jodendom dat wij vandaag kennen. Waar begonnen de bevoegdheden van deze rabbijnen om wetten in te voeren? En waar eindigde het? En hoe kan een twee duizend jaar oude wettensysteem antwoord geven op hypermoderne vraagstukken? “
 
De docerende rabbijnen kregen vooraf een training in de sjoel van Almere.  Bij JLI gaat het niet alleen om kennisoverdracht, maar juist ook  om de presentatie. De  rabbijnen leerden hoe ze gebruik kunnen maken van interactieve powerpoints, whatsapp teasers en verschillende leermethoden om bijvoorbeeld ook de aandacht en de interesse te behouden van l de visual learner.
 
En het heeft gewerkt.  Haarlem  telde  31 deelnemers ui de Joodse gemeenschap,.  een verhoging van 300% ten opzichte van een reguliere sjie’oer. Ook op andere plekken, zoals in Almere sprak men van een succes. Rabbijn Mosje Stiefel: “Mensen vragen me nu al voor de data van de volgende cursus zodat ze daarmee rekening kunnen houden bij het plannen van hun vakantie.”.
“Dat meer dan  honderdmensen, op verschillende plekken in het land tegelijktertijd dezelfde cursus volgen, heeft ook  een element van verbroedering en eenheid.” aldus rabbijn Shmuel Katzman uit Den Haag.
 
Eind februari zal er een nieuwe cursus van start gaan. Deze zal gaan over de anotomie van de joodse ziel-de nesjomme. Het is een lezingen cyclus die iets kabalistischer klinkt dan de zojuist afgeronde cursus, maar het belooft  een succesvol project te worden.
 
 
Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.