Printed fromChabad.nl
ב"ה

Tsav/Pesach/Sjeminie

Thursday, 6 April, 2017 - 5:45 am

Uitgeput? Uitgeblust? De parsche van deze Sjabbat - die niet voor niets Sjabbat Hagadol - de Grote Sjabbat heet - laat ons weten: 'Er moet altijd vuur branden op het altaar.' Waarmee ook het innerlijke altaar wordt bedoeld. Aansteken dus, zo nodig. U hoort een verdere uiteenzetting uit de gedachtewereld van Rabbi Nachman van Bratzlav over het programma van de Seideravond. Nu over de zin van 'breken en gebroken worden'. Moedgevend! Moeten wij nu wel of niet met het begin van de Seideravond wachten tot het om kwart over negen nacht is? De vraag wordt gesteld en beantwoord. 'Wehiggadta lewin'ga - je moet het je kinderen vertellen!' Dat is een voorschrift uit de Tora. Maar hoe houd je de kinderen zo laat wakker?! Rabbijn Vorst verwijst u naar zijn PoeriemVrouwtje op internet, met leuke, toepasselijke liedjes - ik zag twee beren / matses smeren - met het steeds terugkerende 'o, het was een wonder!'. En hij vertelt speciaal voor de kinderen een prachtig verhaal over een verdwenen meisje, dat pas bij het chameets-zoeken teruggevonden werd. 11 nisan (7 april) is de geboortedag van de Rebbe, Rabbi Menachem Schneerson. Het mooiste verjaardagskado dat wij hem kunnen geven: meehelpen de komst van de Masjieach te bespoedigen! U wordt toegewenst een SJABBAT SJALOM, een CHAG SAMEEACH - FIJNE PESACH en NOG VEEL JAREN !!!!!!!!!!! **************************************************************************************************************************************** PARASJA SJEMINIE - de 1e Sjabbat na Pesach ( 22 april ) 'Wajidom Aharon - en Aharon zweeg.' Hoe is het mogelijk?! Hoe bracht Aharon het op, hoe was hij in staat te zwijgen, nadat twee zoons plotseling levenloos neervielen?! Waarmee is zijn reactie nog méér bijzonder dan het legendarisch reageren van Rabbi Nachoem Iesj-Gam-Zoe? Rabbijn Vorst geeft citerend een mogelijk antwoord. Vanuit Egypte op weg naar de Sinai. Ieder jaar weer opnieuw. Van lichamelijke bevrijding uit slavernij naar spirituele Tora-vrijheid . Geholpen door adviezen van grote geestelijke leiders. Kortom: in deze weken lezen/leren/lernen wij de zes hoofdstukken van Pirkee Awot-Spreuken der Vaderen. Vanaf blz. 191 in de vertaalde sidoer van 'Dasberg'. Over Tora-leren gesproken; wat een schitterende uitleg in het vijfde hoofdstuk van Tanya: inhullende en omhullende zielseenheid met G.ds Wil en G.ds Wijsheid, a.h.w met G.d Zelf! Voor rabbijn Vorst was dit een openbaring. En werd het zijn leitmotiv. Komende week, 27 april, begint de maand iejar. U wordt daarom behalve een SJABBAT SJALOM tevens toegewenst een CHODESJ TOV OEMEWORACH, een gezegende nieuwe maand. Neem de inspiratie mee van het net voorbije Pesach-BevrijdingsFeest!

Comments on: Tsav/Pesach/Sjeminie
4/8/2017

Robert Gabel wrote...

Beste Rebbe,

wat heerlijk te merken dat U Rabbeinoe Nachaman ben Feige studeert!

Als Noachied die zelf een enthousiast leerling van de Breslover Rebbe is doet mij dat een enorm genoegen; ik lern mijn chumash met Rashi via Chabad en pak mijn dagelijkse portie van de laatste Lubavitcher rebbe via de Chabad website. Het is een zegen de eenheid en gezamelijke opgang binnen het chassidisme van zo nabij te aanschouwen. Vraag: onderwijst U, indien verzocht, ook Noachiden in de dienst tot Hashem?

Met vriendelijke groet, be lev simcha, en alle zegen,

Robert, Amsterdam
4/14/2017

Moriah Nechamah. wrote...Kawod rabbi Vorst.

Heel bijzonder uw reactie op Sjeminie. Tilt ons boven een grauwe werkelijkheid
uit. Mijn dank, Shabath shalom voor u en al uw dierbaren.