Printed fromChabad.nl
ב"ה

Re'eh Shoftim

Wednesday, 23 August, 2017 - 7:28 am


Het leven bestaat – vooral/deels – uit herhalingen. Zo zal ook dít Joodse jaar ten slotte eindigen en zal met Rosj Hasjana een nieuw Joods jaar beginnen. Een herhaling dus. Met de maand Elloel ter overdenking van dit alles vooraf. Zoals in de ivriet letters waarmee de naam van deze maand wordt gespeld, wordt aangeduid. Daarover later. U hoort hoe de eerste zin van de sidra Re’ee op verschillende manieren kan worden begrepen. Eén daarvan: ‘Re’ee – zien, inzien, begrijpen. Dat geef Ik jullie’. Zeer de moeite waard. Even gaat in dit verband de aandacht naar het bij rabbijn Vorst in een ronde viskom logerend visje. Met de vraag of dit ‘Re’ee - zien’ ook op dit visje van toepassing is. Charles Darwin, Richard Dawkins en Ronald Meester komen even om de hoek kijken. Wat betreft ons stoffelijk zien-vermogen verwijst rabbijn Vorst naar de beracha-dankspreuk Pokee’ach iv’riem, waarmee wij iedere dag Hasjem danken voor dit meervoudige G.dsWonder: dat wij kunnen zien en het vermogen bezitten de waargenomen beelden in onze hersenen bewust te worden. Een link wordt daarbij gelegd met het begin van de sidra Sjofetiem: ‘Rechters en agenten zal je aanstellen in je poorten’. Waarmee namelijk tevens de ‘poorten’ van ogen, oren, neus en mond worden bedoeld. Een prachtige gedachte; heel toepasselijk als huiswerk voor de maand Elloel. ‘ELLOEL = Anie Ledodie Wedodie Lie = Ik en mijn Geliefde; mijn Geliefde en mij.’ Een verwijzing naar het dawwenen, het uitspreken van onze gebeden. Doe dat zoals je dat tegen je geliefde doet: met aandacht, innig, ingetogen. Niet afraffelend. En al sta je ook samen met anderen in sjoel/de synagoge, het is jóúw gesprek met G.d! In sjoel. Aansluitend hoort u wat een naar Den Helder verhuisde moslima vertelde aan de toenmalige krijgsmachtsrabbijn drs. Wim van Dijk. Even sprakeloos verwerken! Wel héél, héél verhelderend! Luister naar dit bijzondere gebeuren. Vind erin inspiratie voor de maand Elloel, op weg naar een Sjana Towa OeMetoeka, een Goed en Gezegend nieuw Joods Jaar. Met als startpunt een ! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! !

Comments on: Re'eh Shoftim
There are no comments.