Printed fromChabad.nl
ב"ה

Choekat: Twee Slangen, Twee Visies.

Friday, 22 June, 2018 - 9:14 am

Twee Slangen, Twee Visies.

Het Joodse volk heeft in de woestijn een enorme omweg gemaakt, die 39 jaar geduurd heeft. Het volk staat nu wederom aan de zuidelijke grens van Israel, klaar om eindelijk het doel van hun lange trektocht te bereiken: Israel!

Moshe, Aharon en diens zoon Elazar klimmen een berg op, waar een grot met daarin een graf op Aharon wacht.  Aharon overlijdt. Moshe en Elazar dalen van de berg af en het volk vraagt waar Aharon is. Hij is naar een andere wereld heengegaan antwoordt Moshe, maar het Joodse volk beschuldigt Moshe van zijn overlijden. G-d is niet blij met dit verwijt en straft het Joodse volk door een vijand te sturen. Het is niemand anders dan Amalek zelf. Het zal de eerste keer niet zijn dat deze antisemiet zijn kop opsteekt en helaas niet de laatste keer. Hoe dan ook, Amalek kreeg te horen dat het Joodse volk niet meer door G-d beschermd was. De ere wolken die 40 jaar lang in Aharon’s verdienste om het Joodse volk heen zweefden waren er niet meer. Aharon was overleden.

Amalek wilde al lang het Joodse volk aanvallen. Nu dat de ere wolken verdwenen zijn, ziet hij zijn kans. Het Joodse volk is bijzonder angstig, neemt de benen en loopt uiteindelijk kilometers terug in de richting van Egypte.

De Levieten proberen de terugreis te stoppen; er ontstaat een burgeroorlog met sterfgevallen aan alle kanten. Toch lukt het de Levieten om uiteindelijk het hele volk weer in de goede richting te krijgen.

Amalek is verslaan en het Joodse volk komt terug en staat wederom klaar om de kortste weg naar Israel te nemen. Dit houdt in dat ze het land van Edom moeten doorkruisen, maar de Edomieten weigeren toegang. Het Joodse volk moet noodgedwongen wederom een detour maken, deze keer om Edom heen.

De ene moeilijkheid en teleurstelling komt na de andere. Het is te veel voor ze en ze kunnen er niet meer tegen. En ja hoor, daar gaan we weer. Een hoop klachten en ongenoegen wordt geuit naar G-d en naar Moshe: “Waarom hebben jullie ons uit Egypte gehaald om in de woestijn te sterven? We stonden op het punt om Israel binnen te gaan en nu moeten wij weer een omweg maken, weer de woestijn in, weer datzelfde lichte brood eten. We hebben geen normaal voedsel om te eten, alleen manna. We hebben geen gewoon water om te drinken, alleen één of andere mobiele waterbron” (Bamidbar 21-5).  Foute boel al die kwaadsprekerij, vooral als je nagaat dat het manna naar iedereen z’n wens smaakte. Had je zin in biefstuk, dan smaakte het naar biefstuk. Had je zin in pizza of ijs of wat dan ook, het manna smaakte precies naar hetgeen je verlangde.

G-d zei: “Laat de slang die kwaad heeft gesproken in Gan Eden nu het volk straffen dat over Mij kwaadspreekt. Laat de slang, die wat hij ook eet, altijd hetzelfde smaakt, het volk straffen dat elke smaak kan kiezen en proeven in dat ene voedsel, het manna.

Giftige slangen en andere wilde dieren kwamen de mensen bijten en een groot aantal onder hen stierf. Het volk kwam naar Moshe toe en erkende verkeerd gesproken te hebben tegen G-d en tegen Moshe. Dawen voor ons dat Hij de slangen van ons verwijdert. Moshe heeft ze vergeven en voor ze gedawened.

Moshe moest van G-d een slang maken en die op een stok zetten. Als men ernaar zou kijken dan zou men van de beet genezen en leven. En zo geschiedde: Moshe maakte een slang van koper (Nachash is het Hebreeuwse woord voor slang en heeft dezelfde letters als nechoshet=koper). De zieken keken omhoog naar de koperen slang en genazen.

Kan een slang een mens genezen? vraagt Rashi. Onze geleerden vertellen ons dat het niet de slang was die genezing bracht, maar het omhoog kijken naar de hemel, het nadenken over onze Hemelse Vader.

Vreemd! Als G-d de Genezer is, waarom moet er dan een slang aan te pas komen? Zo wordt de vraag in de Talmoed gesteld: het is misleidend. Men zou heel gauw kunnen denken dat de slang geneest, maar nee, het is het naar boven kijken, jezelf verbinden met iets hoger, je relatie met G-d verbeteren. G-d is diegenen die de giftige slang heeft geschapen. Het is G-d’s wil of hij wel of niet bijt en het is G-d die jou ervan kan genezen.

Deze koperen slang is 700 jaar lang bewaard gebleven als getuige tot dit wonderbaarlijk gebeuren. Eeuwen later begon men echter G-ddelijke krachten aan de koperen slang toe te kennen. Toen het een afgod werd, heeft koning Chizkijahoe de koperen slang vernietigd.

Blijft de vraag waarom een slang? Waarom een beeld? Wat misleidend terwijl wij zo gewaarschuwd worden tegen het dienen van afgoden! En hoe zou de slang die juist de oorzaak van het probleem was ook de oplossing kunnen bieden?

Slangen kruipen overal. Ze bijten en laten giftige sporen achter.

Er bestaan vele soorten slangen in ons leven.

Ben jij ooit in jouw leven vergiftigd geweest door allerlei moeilijkheden, frustraties en problemen? Heeft misschien iemand die jij vertrouwde jou daarna bedrogen?  Ben jij kapot gemaakt door een gemene leerkracht in jouw schoolcarrière of een medeleerling die jouw jeugd verwoest heeft door pesten? Doet je baas steeds vervelend op je werk? Heb jij er genoeg van en voel je je ontmoedigd? Vraag jij je af waarom lijden überhaupt in deze wereld noodzakelijk is?

Hoe gaan mensen met hun kleine en gigantische vergiftigingen om?

 עֲשֵׂה לְךָ שָׂרָף וְשִׂים אֹתוֹ עַל־נֵס

Bamidbar 21-8

"Maak een slang en zet hem op een stok"

Het woord נֵס, betekent niet alleenmaar stok, maar ook uitdaging en verheffing.

Als je een probleem hebt, kun je het ontvluchten. Dat is één manier om het voor jezelf op te lossen.

Je kunt er ook voor kiezen om naar het probleem te kijken.

G-d biedt de mensen, die door een slang vergiftigd zijn, om juist naar die slang te kijken, op één heel belangrijke voorwaarde en dat is dat ze naar boven toe kijken. Want ziet U, er zijn twee slangen: de slang hier beneden die gebeten heeft en de slang daarboven die genezing brengt.

De slang boven biedt een inzicht. De slang beneden vertegenwoordigt slechts gif en ellende, maar als je van boven kijkt en je verdiept je in de oorsprong van alle ellende, dan kun je genezing bewerkstelligen. Wij geloven in één G-d, de Schepper van alle leuke zaken en de Schepper van de moeilijkheden, vergiftigingen en teleurstellingen. Kijk je naar de slang beneden dan zie je alleen maar ellende en pessimisme. Kijk je naar de slang boven dan realiseer je je dat elke beproeving in je leven jou uiteindelijk sterker heeft gemaakt. Natuurlijk protesteren wij tegen alles wat ons tegenstaat. Toch waren wij niet geweest wat we nu zijn als wij niet alle beproevingen hadden doorstaan die G-d op ons pad heeft gelegd. Wanner het jou lukt om jouw probleem van bovenuit te aanschouwen dan zullen je moeilijkheden niet verdwijnen, maar dan zal wel veranderen de manier hoe je ze beleeft. In elke beproeving zit namelijk een bron van vernieuwing. Elke crisis heeft in zich het pad naar een nieuwe ontdekking in jezelf.

Velen van ons weten dit uit ervaring. We maken situaties mee die zeer pijnlijk zijn. Situaties die ons gedwongen hebben om diep in onszelf te putten en geheime slapende krachten op te graven. Op deze manier zul je misschien ontdekken dat er in jouw vraag een antwoord schuilt, dat het probleem juist de oplossing wordt en dat het gif je medicijn kan zijn. Zo werkt het hele inenting systeem. Je neemt een beetje van het gif om het lichaam te stimuleren om zich te versterken, juist tegen dat ene gif of die ene ziekte.

Zo ook in elk aspect van je leven. Als je van bovenuit kijkt, kan de spijt van het begaan van een overtreding iemand aanmoedigen om meer potentieel in zichzelf te ontdekken; een mislukking lijdt tot groter succes, moeilijkheden in een huwelijk of andere relatie geven de kans om op een diepere manier met elkaar om te gaan. Het einde van het ene tijdperk is weer het begin van een nieuwe. Pijn kun je gebruiken als springplank naar voren en frustraties als reden tot dieper bewustzijn.

“Zegen mij” vroeg Yakov aan de engel die de hele nacht met hem gevochten had en hem verwond had aan zijn heup. Sinds wanneer vragen wij onze vijanden om ons te zegenen? Maar de zegen was de nieuwe kracht die Yakov in zichzelf ontdekte toen hij op de proef werd gesteld. Een kracht waar hij later in z’n hele leven gebruik van kon gaan maken. De uitdaging wordt een verheffing. Kijk omhoog naar de slang, aanschouw het probleem, ontdek je eigen potentieel en laat jouw diepe krachten jou verheffen. De slang wordt een unieke gelegenheid om op een hogere plek te komen, om je eigen speciale krachten naar voren te laten treden. Jij wordt daardoor krachtiger, verstandiger, hoger en tenslotte gelukkiger en voldaan.

Shabbat shalom!

 

auteur: Rebbetzin Bracha Heintz

gebaseerd op een artikel van Rabbi YY Jacobson

 

Comments on: Choekat: Twee Slangen, Twee Visies.
There are no comments.