Printed fromChabad.nl
ב"ה

Teroema

Sunday, 10 February, 2019 - 10:09 am

*’Bouw Mij een Heiligdom,’ verzoekt ons Hasjem in de sidra van deze week.
‘Een stoffelijk Heiligdom. Maar ook een spiritueel Misjkan-Mikdasj!’
Hoe uit zich dit? Hoe herken je het Spirituele Heiligdom in een ander?
Als antwoord op deze vraag memoreert Rabbijn Vorst een bijzondere vrouw: Martha Posno z.l. van wie het deze sjabbat – 4 Adar – de overlijdensdag is.
En hij citeert uit haar lievelingspsalm, die – opmerkelijk! - de openingspsalm van de 4e (!) dag van de joodse maand is: ‘G.d is mijn Herder.’
U wilt meer over haar weten? Rabbijn Vorst schreef over haar in zijn boek ‘Vorst ontdooit’ (blz. 77).
*Het reciteren van mizmoriem-psalmen kwam ter sprake. Beneden uw stand? Alleen voor de eenvoudigen van geest? Zoals sommigen denken.
U hoort een wel heel opmerkelijk ‘hemels’ antwoord. 172 jaar geleden gegeven door de derde Lubavitcher Rebbe, de Tsèmach Tsèdek. Wow!
*Het is dit joodse jaar een schrikkeljaar. Met twee maanden Adar.
Mi-sjè-nignas adar marbiem besimcha. Dat wil dit jaar dus zeggen dat wij de hemelse opdracht krijgen - maar tegelijkertijd ook de mogelijkheid - de vreugde gedurende de twee maanden Adar te vergroten. 59-60 dagen! Save the dates!
Rabbijn Vorst wenst u en zichzelf daar veel succes mee. En hij wenst u
S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

Comments on: Teroema
There are no comments.