Printed fromChabad.nl
ב"ה

Vayikra

Wednesday, 27 March, 2019 - 10:44 am

Lir’tsono – Hij moet het willen, het brengen van het offer waartoe hij verplicht is. Zelfs tegen zijn zin in! U hoort een prachtige gedachte als antwoord op deze ogenschijnlijk twee tegenstrijdige aspecten van een offerverplichting. *Het is deze sjabbat Parsjat Zachor. ‘Gedenk wat het volk Amaleek jou heeft aangedaan!’ Op deze Sjabbat, de Sjabbat vóór Poeriem, vervullen wij dit Tora-gebod. O.a. omdat Haman (klop,klop!) tot het volk Amaleek behoorde. *Een tekst op de 2e dag van de 1e maand Adar in het door rabbijn Vorst zo genoemde ‘Chabad-SpreukenBoek’ HAJOM JOM - (niet te verwarren met het boek JOM JOM van dokter Hausdorff z.l.) - leert, dat iedereen heden ten dage in staat is een spiritueel offer te brengen. Van zichzelf! *Omdat het deze Sjabbat de 9e dag van Adar Sjenie is, laat rabbijn Vorst u kennis maken met een oom van zijn vrouw ( en daarmee ook zijn oom): de legendarische Russische ‘verzetsstrijder’ Reb Mendel Futterfas z.l. *Aandacht voor de Vier Mitswot van Poeriem op woensdagavond 20 en donderdag 21 maart: - het 2x luisteren naar het voorlezen van de Megillat Esther - het (laten) brengen van Eet/Drink-Geschenken aan vrienden/vriendinnen - het geld geven aan minstens twee arme personen (digitaal overmaken mag ook naar bijv. een centraal adres) - het deelnemen aan een (ev. zelf verzorgde) speciale feestelijke PoeriemMaaltijd. Liefst met een glaasje wijn erbij. (Een glas mag ook; maar houd rekening met de LeChajiem Bob!) P O E R I E M S A M E E A C H !!! wordt u toegewenst en S J A B B A T S J A L O M !!!

Comments on: Vayikra
There are no comments.