Printed fromChabad.nl
ב"ה

Kedosjiem

Thursday, 9 May, 2019 - 9:43 am

*Twee bijzondere dagen aan het eind van deze eerste week in de maand Iejar: Jom Hazikaron – Dag der Dodenherdenking in Israel en Jom Ha’Atsma’oet – Dag van Israels Nationale Onafhankelijkheid.
Gevolgd nu door de Sjabbat Kedo’sjiem met een antwoordende verklaring in de sidra wat betreft het wonderlijke, méér dan drieduizend jaar (!) voortbestaan van het Joodse volk. Namelijk:
‘Kedo’sjiem tiejoe – afgezonderd moeten jullie zijn:
Kadosj = apart in jullie houding t.o.v. Hasjeem (‘verticaal’) en
kadosj = apart in jullie levenswijze t.o.v. de omringende wereld (‘horizontaal’).
Inderdaad, wat betreft het voortbestaan van het Joodse volk geldt de uitspraak: wie niet gelooft in wonderen, is geen realist!

Comments on: Kedosjiem
There are no comments.