Printed fromChabad.nl
ב"ה

Parasjat Wajechie

Wednesday, 11 January, 2017 - 1:28 pm

Oj-wé! 
De ellende gaat beginnen. Oj-wé! De slavernij in Egypte. 
Al summier aangeduid in de sidra van deze week - Wajechie - de laatste sidra van het eerste boek van de Tora, Beree'sjiet-Genesis.

Inderdaad; volgende week in Sjemot-Exodus begint de slavernij. Maar wij gaan meteen al een begin maken met de Uittocht uit Egypte, op weg naar de berg Sinaj. Daar zal Hasjem Zich aan de mensheid openbaren. Met het takenpakket voor de joodse en het takenpakket voor de nietjoodse mens.
En met die openbaring heeft het leven van de mens zin gekregen. Ieder mens! En daarmee zijn wij méér dan alleen ons brein!
Geheimpje? Rabbijn Vorst verklapt u de toegangscode van de Noord-Oostelijke sjoel van Amstelveen. Met een levensles als toelichting. En u hoort het geheim waarmee u oud kunt worden!
Waarom wilde aartsvader Ja'akov niet in Egypte begraven worden? 
Er zijn meerdere antwoorden op deze vraag. Een van deze antwoorden verklaart de gewoonte om tsadiekiem - heel bijzondere personen - tijdens hun leven maar ook daarna, bij hun graf, te bezoeken.
En dan hoort u een ongelooflijke, maar waar gebeurde geschiedenis hoe de baby Shoshanna gezond werd!
Joseef, aan het eind van Wajechie, bidt - of misschien wel verzekert - dat de ballingschap in Egypte korter zal duren dan de 'geplande' vierhonderd jaar. 
Aansluitend/afsluitend spreekt rabbijn Vorst de wens uit dat ook de huidige ballingschapstoestand van het joodse volk en de hele wereld nog spoediger dan 'gepland' zal eindigen! Omein! Ameen!
!!! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!
Comments on: Parasjat Wajechie
There are no comments.