Printed fromChabad.nl
ב"ה

BEHA’ALOTECHA 5777

Thursday, 8 June, 2017 - 2:19 pm


‘Als je de neerot-lampen aansteekt.’ Woorden deze Sjabbat in het begin van de sidra. Welke neerot-lampen? De neerot-lampen van de zevenarmige kandelaar in het Misjkan, het Heiligdom in de woestijn. En later in de Tempel in Jeroesjalajiem. Maar ook andere neerot-lampen worden bedoeld. ‘Neer Hasjem nisjmat adam - de ziel van de mens is een neer-lamp van G.d.’ Ook zielen moeten zo nodig worden aangestoken. Of moeten feller gaan branden. Intenser licht verspreiden. Een vraag: is deze Tora-opdracht beperkt tot neerot-zielen in deze aardse wereld? Of kunnen wij in deze wereld neerot-zielen van gestorvenen in die andere wereld feller laten schijnen? Kunnen zij daar positieve invloed onzerzijds opvangen? Om persoonlijke redenen kiest rabbijn Vorst deze week er voor teksten te citeren uit zijn boekje ‘Over Pijn Zingen – Overpeinzingen na het verlies van een geliefde’. Concluderend met woorden van de Rebbe: ‘Wanneer wij de kracht opbrengen door te gaan met leven – en vooral wanneer dit geschiedt op de wijze zoals G.d dat van ons verlangt – verschaft dat de overledene, die dit alles waarneemt, een zeer bijzondere gelukervaring.’ Rabbijn Vorst wenst u aansluitend - verwijzend naar de Tora-tekst van deze week - een voorspoedige reis door de vaak woeste woestijn van het leven. Tevens wenst hij u SJABBAT SJALOM en - traditiegetrouw na Sjawoeot - EEN GEZONDE ZOMER !

Comments on: BEHA’ALOTECHA 5777
6/16/2017

Jesjajah wrote...

B"H"
Ik ben een van Rabbijn Vorst's broers, te weten Jesjajah Vorst. Het zou zeer op prijs worden gesteld indien U mij zijn huidige email-adres kon sturen. Sinds verscheidene maanden heb ik zijn parasjat Hasjawoe'a gemist.
Ik dank U bij voorbaat voor Uw medewerking.
Bewirkat sjalom oev'rachah kol toev,
Jesjajah Israel Vorst (anno 1940), wonend in Canada sinds 1967