Printed fromChabad.nl
ב"ה

Parasjat Wajishlach

Wednesday, 29 November, 2017 - 3:29 pm

 

Hoe gaat dat aflopen?...

Na zoveel jaren zullen Ja’akov en Esav elkaar weer ontmoeten!

Het wordt ons in de sidra van deze Sjabbat uitvoerig verteld. That’s the end?

Nee. Het is de nog steeds voort-durende strijd tussen ‘Spiritueel’ en ‘Materieel’; het gevecht van de Jee’tsèr Hara-neiging naar het ‘Negatieve’ tegen de Jee’tsèr Tov-neiging naar het ‘Positieve’.

In een toespraak tot een barmitswa-jongen ging rabbijn Vorst onlangs uitvoerig op dit onderwerp in. Eindigend met een blije ontknoping, daarbij citerend uit een van de meest succesvol geschreven klassiekers van na-oorlogs Joods Nederland.

In de sidra Wajisj’lach wordt een grafsteen opgericht. Een ma’tseewa. Met een waardige, lieve tekst erop aangebracht.

‘Prachtig,’ zegt de Lubavitcher Rebbe. ‘Maar de móóiste ma’tseewa om de nagedachtenis van een overledene te eren is een levende ma’tseewa: Joods levende kinderen en verdere generaties.’

Aandacht voor 19 Kisleev deze week, Rosj Ha’sjana van het Chassidoet. Opnieuw wordt begonnen met het leren en bestuderen van de Chassisische bestseller Tanya. Het boek dat ons leert hoe te worden –deze week actueel geformuleerd – een Goed Heilig Man, een Goed Heilig Vrouw…

Succes er mee. En aansluitend wordt u toegewenst een

     C H A S S I D I S C H   S J A N A   T O W A   en   een   S J A B B A T   S J A L O M   O E M E W O R A C H

Comments on: Parasjat Wajishlach
There are no comments.