Printed fromChabad.nl
ב"ה

Teroema 5778/2018

Wednesday, 14 February, 2018 - 5:03 am

Een logische vraag: waarom mochten de draagstangen van de Heilige Ark in de Tempel in Jeroesjalajiem niet worden verwijderd? Zij hadden immers geen functie meer. Of misschien wel?

Uw vraag wordt beantwoord. Veelbetekenend.

-        Elk jaar weer opnieuw in deze sidra verklaart G.d: ‘Ik zal in hen aanwezig zijn!’ Ook dit jaar weer opnieuw gevoelvol door rabbijn Vorst opgemerkt.

-        De maand Adar is intussen begonnen. Met de opdracht ‘marbiem besimcha – meer en meer vreugde in deze maand’ te brengen.

Maar vreugde, legt de Kabbalistische rabbijn Rabbi Jitschak Loerja - de Ari’zal - uit, moet er altijd, constant zijn. Juist dezer dagen wordt daarover uitgebreid in het boek Tanya gelernd en gedacht. U hoort daar meer over.

-        In het Sjachariet-Ochtendgebed zijn wij nu bij de offers gearriveerd. Korbanot-Offers, in deze tijd?

Ja, inderdaad. Maar dan in de betekenis van ‘korban-karov’: het dichter bij Hasjem komen. Uitleg volgt.

-        Al in de vrolijke Poeriem-stemming vertelt rabbijn Vorst u een door hem teruggevonden geschiedenis over het dragen van… een stropdas. Niet alleen grappig, maar vooral verbluffend, ongelooflijk. En toch werkelijk zo gebeurd.

Luisteren dus. Ook in verband met een duidelijke verwijzing naar de geschiedenis van Poeriem.

Aansluitend gewenst:  S J A B B A T   S J A L O M – een V R E D I G-V R O L I J K E   S JA B B A T

Comments on: Teroema 5778/2018
There are no comments.