Printed fromChabad.nl
ב"ה

Tsav - Sjabbat Hagadol

Thursday, 22 March, 2018 - 5:34 pm

*Alleen door een grote steen aan te raken bevindt Rabbi Chanina ben Dosa zich plotseling in Jeroesjalajiem.
Een nieuwe vorm van gratis openbaar vervoer?
En wat is de link tussen dit voorval en de sidra Tsav?
*Dat de vrouw hoger staat dan de man, is (hen) bekend. Maar heren, toegegeven, met al die voorbereidingen voor Pesach moet je wel erkennen dat het inderdaad zo is. Mirjam - haar sterfdag is 10 niesan (26 maart dit jaar) - zuster van Mosje en Aharon, is daar een prachtig voorbeeld van.
*Uitgebreid aandacht voor de niet werkelijk paspoortig zeventigjarige Rabbi El’azar ben Azarja. En ook stilstaan bij een mogelijke verklaring van diens opmerkelijk ‘dubbele’ naam.
*Deze Sjabbat is het 8 niesan. Dag van ‘Ciz- en Trans-Jordaanse’ Joodse eenheid. Wat daar misschien mee wordt bedoeld, legt rabbijn Vorst u uit.
*U vindt een prachtige, inspirerende gedachte in mizmor-psalm 117. Het is 11 niesan (27 maart dit jaar) de ‘verjaardagspsalm’ van de Rebbe.
Natuurlijk wordt u toegewenst:
S J A B B A T S J A L O M en S U C C E S bij alle P E S A C H – V O O R B E R E I D I N G E N,

Comments on: Tsav - Sjabbat Hagadol
There are no comments.