Printed fromChabad.nl
ב"ה

Pesach

Wednesday, 28 March, 2018 - 7:06 pm

*Pesach is het feest van geloof en vertrouwen in G.d. Een dorre woestijn in vluchten; zonder eten en vooral zonder water. (Ook bier en cola was niet te krijgen…)
Matsa staat model voor dat G.dsGeloof. Eet uw matse met deze intentie.
*G.dsGeloof? Wie gelooft er nou nu nog in het bestaan van een Hogere Macht…?!
Rabbijn Vorst citeert de onlangs overleden wetenschapper Stephen Hawking die zo zeker dacht te weten dat er geen Hogere Macht bestaat. Enkele citaten uit zijn werk worden u voorgelezen.
Gelukkig. Er waren en er zijn wetenschappers van wereldformaat die wel zeker zijn van het voortdurende en blijvende bestaan van een Allereerste Veroorzaker. Rabbijn Vorst, opnieuw, citeert uit zijn boek Vorst Ontdooit de wetenschapper Jastrov, een van de kopstukken van de NASA. En u maakt opnieuw kennis met de 5VWO-er Ard, die de Evolutie van de Eiffeltoren bestudeert. (jodendom-online /artikelen)
Conclusie: Hawking is dood. G.d niet.
*U wordt weer verwezen naar de schattige gedichtjes van het PoeriemVrouwtje. Op de wijs van ‘Ik zag twee beren matses smeren’. (toraworldholland.nl/poeriemvrouwtje). Afhankelijk van de aanwezige kinderen (maar ook volwassenen) leuk om samen te zingen. Behalve Ma Nisjtanna, Dajeenoe enz. enz. natuurlijk!
*Ten slotte: welke zoon/dochter u ook bent, gewenst wordt u een
P E S A C H K A S J E E R W E S A M E E ‘A C H - S J A B B A T S J A L O M - G O E D J O M T O V

Comments on: Pesach
There are no comments.