Printed fromChabad.nl
ב"ה

Toldot

Tuesday, 6 November, 2018 - 8:38 am

*Was het nou zo nodig dat Hasjem aartsvader Jitschak blind liet worden, opdat Ja’akov - en niet Esav=Ezau - gezegend zou worden?!
Uw vraag wordt beantwoord. Maar wel heel apart.
Aansluitend hoort u teksten uit hartstochtelijke brieven van de Rebbe om toch alsjeblieft de onderlinge sjalom-vrede te bewaren.
*Toledot=geslachten. Dat wil zeggen: ouders en kinderen.
Vrijdag 9 november – de dag vóór Sjabbat Parsjat Toledot - is het Rosj Chodesj-Nieuwemaandsdag 1 Kisleev. Het is de 111e geboortedag van de moeder z.l. van rabbijn Vorst. Haar 112e ‘levensjaar’ gaat beginnen. Daar hoort mizmor-psalm 112 bij. Teksten uit deze psalm worden door haar zoon behandeld.
Het lied DE KAARSEN van Clara Asscher-Pinkhof, dat rabbijn Vorst – hij kan het zich niet exact herinneren – waarschijnlijk, als vier-vijfjarig jongetje, zijn moeder heeft horen zingen, zingt hij u nu - bewogen - voor.
De wensen van deze week:
S J A B B A T S J A L O M en C H O D E S J T O V
een gezegende Sjabbatdag, een goede maand Kisleev, maand van licht en verlossing

Comments on: Toldot
There are no comments.