Printed fromChabad.nl
ב"ה

Wajishlach

Tuesday, 27 November, 2018 - 7:11 am

 

*‘Bing Bang’ - het is een bovennatuurlijk gevecht tussen aartsvader Ja’akov en de beschermengel van broer Esav-Ezau. Het verbod van het eten van de verwrongen spier hebben wij eraan overgehouden.
De Rebbe vraagt: ’Die verwrongen spier betreft toch eigenlijk slechts een klein detail in dit hemelreikende gebeuren?’ De Rebbe vraagt en geeft antwoord.
*Negentien=Joed Tet Kisleev (dit jaar op dinsdag 27 november) wordt Rosj Hasjana La’Chassidoet genoemd. De Rebbe geeft twee redenen waarom het leren van de Chabad-Chassidische filosofie zo belangrijk is in onze generatie. U blijft dus luisteren.
Aansluitend staat rabbijn Vorst stil bij de inhoud van de laatste teksten in het boek Tanya; het boek dat namelijk een dag eerder, op 18 Kisleev, lerend wordt besloten:
- rustig, niet gehaast, spreek met volle aandacht uw gebeden uit.
- vier de Sjabbat nauwkeurig op de voorgeschreven wijze.
[Opnieuw aansluitend: geniet van een ‘El Al Sjabbatviering’ op het vliegveld van Athene…]
De volgende dag, op 19 Kisleev dus, wordt weer opnieuw begonnen met het leren van dit schitterende boek. Click even naar ‘TANYA’ op internet!
*‘Uw man, de Rebbe, gaf mij een beracha eindelijk moeder te worden. Maar helaas…’
En, hoe liep het af? U hoort het.
*Dank zij de door rabbijn Vorst gegeven toelichting op het prachtig te zingen Vrijdagavondlied Sjalom Aleechem ervaart u aanstaande Sjabbat nog meer doorleefd een
S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Comments on: Wajishlach
There are no comments.