Printed fromChabad.nl
ב"ה

Metsora

Wednesday, 10 April, 2019 - 12:48 pm

*Hoe’st mogelijk?! U hoort de vraag en u krijgt een wel heel opmerkelijk antwoord. Geschikt om straks op de Seideravond(en) ter sprake te brengen. Bij de ontmoeting aldaar met onze Arba’a Baniem – Vier Zonen/Dochters. *Het is aanstaande Sjabbat de laatste Sjabbat vóór Pesach. Om verschillende redenen Sjabbat Hagadol genoemd. Er bestaat o.a. een gewoonte op deze bijzondere Sjabbat ‘voortijdig’ een deel van de Hagadah-tekst van Seideravond te lezen. Het is dan ook niet te verwonderen dat rabbijn Vorst u nu een prachtig uitgegeven Hagadah toont. Met een inleiding van de beroemde hoogleraar Prof. Michael Avi-Yonah. U ziet foto’s van mogelijke situeringen in Egypte waar wij 210 jaar vertoefden. Afbeeldingen van Semitische slaven aan het tichelstenen-werk. Een foto van pyramides in Gosjen, de streek waar Aartsvader Ja’akov zich in eerste instantie vestigde. Opnames van plekken, die wij mogelijk tijdens de tocht door de woestijn zijn gepasseerd. Eeuwenoude Egyptische teksten waarin Jeroesjalajiem en Jisraeel worden genoemd! Ook zo herleven de herinneringen aan de slavernij in Egypte, de Bevrijding daaruit en de tocht naar Erets Jisraeel! *Versterkt in de Pesach-stemming gekomen? Ga dan verder met de velerlei voorbereidingen voor de viering van Pesach. Veel succes daarmee! Én natuurlijk gewenst een ! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Comments on: Metsora
There are no comments.