Printed fromChabad.nl
ב"ה

Wajishlach

Thursday, 12 December, 2019 - 7:23 am

*’Red mij toch uit de hand van mijn broer; uit de hand van Esav-Ezau!’ smeekt aartsvader Ja’akov.
Tweemaal de woorden ‘uit de hand’. Waarom? U hoort een schitterende ‘Jungreis-verklaring’.
De in het gedicht ‘Jigdal’ bezongen - door Rambam-Maimonides geformuleerde – ‘Dertien
Geloofspunten’ komen ter sprake.
Het eerste punt: het geloof in/het wetend inzien dat er een Hogere Macht bestaat.
Uit een publicatie van ‘Wetenschap en Techniek’ citeert rabbijn Vorst uit het artikel ‘Staat het verslag
van de Oerknal in Genesis Eén?’ conclusies van een aantal wetenschappers:
‘Veronderstellen dat er een bovennatuurlijke Schepper bestaat, is dus wel heel aannemelijk.’
‘Complexiteit cel ultieme bewijs voor schepping.’
*Komende dinsdag, 17 december, is het 19 kisleev. Rosj Hasjana van het Chassidisme. Op deze
historische datum namelijk werd Rabbi Sjne’oer Zalman van Liadi - de eerste Chabad-Rebbe, schrijver
o.a. van de klassieker Tanya - vrijgelaten uit Russische gevangenschap.
In zijn cel werd hij bezocht door de tsaar himself(!) en andere hoogwaardigheidsbekleders. ‘Waarom
vraagt G.d aan Adam ‘Ajèkka-Waar ben jij?’ werd hem gevraagd. U hoort een opmerkelijk en
leerzaam antwoord.
Aansluitend wordt u behalve een SJABBAT SJALOM tevens een SJANA TOWA toegewenst…
graag weer tot volgende week!
 

 

Comments on: Wajishlach
There are no comments.