Printed fromChabad.nl
ב"ה

Va'eera

Thursday, 23 January, 2020 - 4:37 pm


*De langverwachte Uittocht uit Egypte gaat beginnen! Ingeluid, in de sidra-Toratekst van deze Sjabbat, met de eerste zeven van de Tien Plagen. ‘Zeeger lie’tsie’at mits’rajiem – de Sjabbat is een herinnering aan de Uittocht uit Egypte,’ verklaren wij meer dan een keer in de Sjabbat-gebeden. En tevens verklaren wij dat deze dag een ‘Zeeger lema’asee weree’sjiet – een herinnering aan het Scheppingsgebeuren’ is. Rabbijn Vorst stelt de vraag: ‘Waarom beide verklaringen voor de Sjabbat?’ Zijn mogelijk antwoord: ‘Het Scheppingsgebeuren. Dat ervaren wij als een gebeuren dat eens plaats vond. De Uittocht uit Egypte wordt begrepen als een voortdurend proces van bevrijding uit welke mee’tsariem (dezelfde letters als mits’rajiem) begrenzingen dan ook. Vandaar het Israelische antwoord ‘Hakol beseeder’ op de vraag ‘Hoe gaat het met jou?’ Of dat nou in Egypte was of elders in het Joodse volksbestaan. Een ongelooflijke reactie! Aansluitend wordt de visie van de beroemde psychiater Viktor Frankl z.l. – de vader van de logotherapie - ter sprake gebracht: ‘Zelfs in de meest absurde, pijnlijke en inhumane situaties kan het leven potentieel zinvol zijn.’ Belangwekkend deze benadering in verband met recente herdenkingen in het kader van de bevrijding van Auschwitz 75 jaar geleden. Zie voor deze ervaringswijze ook hoofdstuk 26 in het boek Tanya. Maandag aanstaande begint een nieuwe maand: Rosj Chodesj Sjewat. Daarom wordt u toegewenst ! ! ! S J A B B A T S J A L O M en C H O D E S J T O V en beide M E W O R A C H ! ! !

Comments on: Va'eera
There are no comments.